Revista Art-emis
Lumea e condus? prost PDF Imprimare Email
Petru Romo?an   
Luni, 11 Septembrie 2017 10:18

Petru Romo?anÎn Statele Unite, atinse pân? acum de dou? uragane de o for?? ?i o amploare nemaiv?zute de zeci de ani, procurorul Robert Mueller, fost director al F.B.I. (2001-2013), ?i comisia sa special? de investiga?ie continu? s? ancheteze amestecul Rusiei în alegerile americane din 2016. Hegemonul se face de râs zi de zi în toat? presa mondial? din propria sa voin??. Chiar dac? Putin l-ar fi pus cu mâna la Casa Alb? pe Donald Trump (ipotez? ridicol? !), lucrul ar fi trebuit ascuns, ?i nu expandat pentru a justifica e?ecul lui Hillary Clinton, al neoconservatorilor, al neoliberalismului global, ?i a minimaliza triumful evident al protec?ionismului, al na?ionalismului zis reac?ionar, al unui populism f?r? limite, pe m?sura lui Donald Trump. Anchetatorul Robert Mueller se preg?te?te s?-i audieze ?i pe numero?ii consilieri care l-au p?r?sit pe Trump sau au fost elimina?i de Trump ?i de anturajul s?u. Ace?tia îi vor spune procurorului ce vrea el s? aud?. Povestea ridicol? cu amestecul Rusiei ?i al lui Putin în politica american? la vârf nu se va opri deci mâine. Clanul Clinton, contributor important la confuzia politic? de azi din America, a ajuns la a doua carte semnat? de Hillary care îi explic? e?ecul ?i nu vrea în ruptul capului s?-?i recunoasc? sfâr?itul carierei. Ultimul vinovat indicat de Hillary Clinton e chiar Bernie Sanders, foarte iubit de tinerii americani.

Dar nu numai noul pre?edinte american e contestat ?i nu reu?e?te s?-?i intre în rol pentru a-?i îndeplini cu succes obliga?iile. Noul pre?edinte francez, Emmanuel Macron, a coborât brutal în sondaje ?i e la rândul s?u contestat virulent. Pân? ?i „New York Times", neoliberal ?i pro-Clinton, într-un lung editorial, îl face praf. La fel ca principalii anali?ti independen?i din Fran?a. Economistul Jacques Sapir scrie, comentând cele dou? derapaje de la ambasada Fran?ei din Bucure?ti ?i din adunarea de la Atena, în care îi atac? inadmisibil pe francezii s?i de pe teritoriu str?in : Macron „a fost ales printr-un qui pro quo, cu un num?r mic de voturi. Emmanuel Macron e pre?edinte în lips? de ceva mai bun. Toat? lumea o ?tie, e evident, mai pu?in pentru el însu?i. [...] Tinere?ea pre?edintelui merge în aceast? direc?ie, ca ?i via?a protejat? pe care a dus-o pân? la alegeri. S? fii premiantul clasei, un om pe care cei puternici îl repereaz? ?i protejeaz?, s? lucrezi cu un alt pre?edinte, François Hollande, ?i apoi s? devii ministru, în fine, s?-?i tr?dezi protectorul dar nu f?r? s?-?i fi g?sit protectori noi ?i, în sfâr?it, s? ajungi la vârful puterii, toate acestea nu te preg?tesc neap?rat pentru adversitate".

Chris Bickerton, în editorialul s?u din 7 septembrie din „New York Times", îi face lui Emmanuel Macron un portret cu vitriol. Constatând pr?bu?irea lui în sondaje, se întreab? dac? acest pre?edinte nu sufer? cumva de arogan?a unui copil r?sf??at." ; „Regina Maria-Antoaneta n-a spus, probabil, niciodat?, „dac? n-au pâine, s? m?nânce cozonac". Dar aceast? fraz? s-a lipit de ea ?i a condamnat-o în ochii opiniei publice chiar înainte de a fi fost judecat?. Emmanuel Macron, în schimb, chiar a pronun?at vorbele care îi vor fi în veci repro?ate (i-a insultat pe francezi la Atena, spunând : „voi fi absolut hot?rât, n-o s? cedez nimic, nici lene?ilor, nici cinicilor, nici extremi?tilor" - n.a.). N-are deci de ce s? se mire c? provoac? ur? ?i furie. N-are a se mira nici c?, printr-o nenorocire, capul i-ar putea ajunge pân? la urm? într-o ?epu??...".

Nici în Germania, motorul ?i liderul incontestabil al U.E., ca s? nu spunem „centrul imperiului", lucrurile nu par s? stea mai roz înaintea alegerilor din 24 septembrie. Angela Merkel e epuizat? politic, în afar? de austeritate ?i migran?i nu prea mai are multe de propus. Mul?i germani o contest? chiar violent. Cel?lalt candidat, al S.P.D., o fost? stâng?, preluat? ?i ea de neoliberalismul global, nu are un candidat credibil. Martin Schulz a f?cut deja o carier? mult peste puterile sale, împins de la spate, foarte probabil, de deep state-ul german. A?a a ajuns pre?edinte al Parlamentului European, în dauna unui Adrian Severin, între al?ii, un politician mult mai preg?tit, mai complex decât foarte modestul socialist german.

În Marea Britanie, for?ele statu quo-ului lupt? din r?sputeri pentru blocarea Brexit-ului. La mai bine de un an de la votul stupefiant al britanicilor (din 23 iunie 2016), lira scade constant, pierderile economice ?i dezastrul social care se prefigureaz? în rapoarte vor fi, probabil, enorme ?i greu suportabile. Mândria britanicilor de a se fi eliberat de sub tutela german? ?i francez?, mai ales german?, are un pre? foarte mare ?i nu aduce înc? beneficii palpabile.

Donald Trump a anun?at deja m?riri de taxe pentru ma?inile germane importate. Recent, ministrul francez al Economiei ?i Finan?elor, Bruno Le Maire, a anun?at la rândul s?u m?riri de taxe pentru gigan?ii I.T. americani Google ?i Amazon. Mini?trii de Finan?e ai Germaniei, Italiei ?i Spaniei sus?in schimb?rile propuse de francezi. R?zboiul economic S.U.A.-UE poate începe deci. Cu consecin?e incalculabile. O urmare direct? va fi ?i pentru ??rile din Estul Europei, printre care România. Vom cump?ra arme de la americani sau de la francezi ? Ambele propuneri sunt pe mas?. Ministrul român al Ap?r?rii ?i-a prezentat într-un mod destul de misterios demisia. Preferin?a româneasc? pentru americani se love?te de realitatea c? noi apar?inem economic U.E., principalele schimburi comerciale ale României sunt cu U.E., ?i nu cu S.U.A. ale lui Donald Trump. La fel, principalele investi?ii în România sunt europene, începând cu foarte reu?ita Dacia-Renault.

Toamna lui 2017 se anun?? foarte periculoas? pentru toat? lumea, începând cu americanii, care sufer? pierderi colosale de pe urma uraganelor ce s-au ab?tut asupra lor în Texas ?i în Florida. Nu numai c? economic lucrurile merg foarte prost, dar nici liderii mondiali nu au idei noi, cum scrie pe afi?ul de campanie al lui Martin Schulz („Viitorul are nevoie de idei noi."). Se întrevede un viitor f?r? idei noi ?i f?r? oameni politici consisten?i.

footer