Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Petru Romo?an   
Duminică, 20 August 2017 12:46

R?zboi bizarÎ?i va termina Donald Trump mandatul de pre?edinte la Casa Alb? ? Întrebarea se pune foarte serios dup? eliminarea strategului s?u principal, Steve Bannon, un conservator autentic din familia lui Viktor Orbán sau Jaros?av Kaczy?ski, politicieni mai proape de noi geografic. Miliardarul Trump, cum îl numesc în continuare democra?ii în America, redevine ce a fost dintotdeauna, un reu?it om de afaceri, iar sistemul dominat de „neoliberalismul progresist" ?i penetrat de neoconservatori îl recupereaz?, mai ales prin fiica sa, Ivanka Trump, ?i prin ginerele s?u, Jared Kushner. Trump a declarat c? el este propriul s?u strateg. Criticii s?i de dreapta sus?in, dimpotriv?, c? prin ie?irea din joc a lui Steve Bannon a plecat p?pu?arul ?i a r?mas doar marioneta. S? ne reamintim c? Steve Bannon a condus echipa lui Trump în ultimele trei luni de campanie ?i c? el e considerat principalul artizan al victoriei finale a acestuia pentru Casa Alb?. „C.N.N.", „New York Times", „Washington Post", ca ?i Partidul Democrat explodeaz? de bucurie în urma plec?rii lui Bannon de la Casa Alb?. Au reu?it s?-?i elimine principalul adversar.

O asem?nare pu?in remarcat? e cea dintre noul pre?edinte american, Donald Trump, ?i noul pre?edinte francez, Emmanuel Macron, care s-au ?i întâlnit de 14 Iulie pe Champs-Élysées, la Paris, cu ocazia defil?rii de Ziua Fran?ei. Amândoi reprezint? triumful guvernan?ei asupra guvern?rii. Amândoi au câ?tigat alegerile ?i urmeaz? s?-?i conduc? ??rile ca ni?te ?efi de întreprindere. Fran?a a devenit un fel de Renault pentru Macron, iar SUA un fel de General Motors pentru Trump. O fi bine ? O fi r?u ? Democra?ia e, oricum, în grea suferin?? atât în S.U.A., cât ?i în Fran?a, a?a cum o afirm? majoritatea anali?tilor serio?i. În S.U.A., cele dou? partide, republicanii ?i democra?ii, au r?mas înc? intacte, dar în Fran?a, atât sociali?tii, cât ?i conservatorii din Les Républicains au fost pulveriza?i. Noul partid La République en marche, al pre?edintelui Emmanuel Macron, ultramajoritar în Parlament, seam?n? uluitor cu mai pu?in reu?itul U.S.R. din România. Cele dou? partide or fi având aceia?i p?rin?i ?

La noi, „Puiul" Securit??ii, Puiu Popoviciu (ginerele tovar??ului Ion Dinc?), ne face cu mâna goodbye de la Londra. Tot a?a cum Sebastian Ghi?? ne-a spus pe sârbe?te (pe ruse?te ?) la revedere de la Belgrad. Dar lui Traian B?sescu, groparul flotei române?ti ?i apoi al întregii Românii, nu-i pas?. De?i „to?i oamenii fostului pre?edinte" sunt aresta?i, ancheta?i, ni?te infractori de anvergur?, el continu? s? presteze ca deontolog pe ni?te televiziuni care amintesc tot mai mult de faimoasele vespasiene de la Roma, locul unde cet??enii se u?urau în grup ?i st?teau de vorb?, ni?te talk-show-uri antice, ce mai ! E de ad?ugat totu?i c? multe afaceri din epoca B?sescu (A.N.R.P., Microsoft, E.A.D.S., Ministerul Transporturilor, Ministerul Dezvolt?rii ?i Turismului...) nu au fost nici pe departe clarificate de D.N.A. ?i de S.R.I.

Populi?tii, „reac?ionarii", „regresivii", na?ionali?tii - Viktor Orbán ?i FIDESZ în Ungaria, Kaczy?ski ?i dreapta conservatoare în Polonia, Brexit-ul în inima fostului Imperiu Britanic, victoria lui Donald Trump în America, Modi în India, Erdogan în Turcia, Putin în Rusia - au câ?tigat câteva b?t?lii, dar sistemul mondial de putere e în continuare controlat de „neoliberalii progresi?ti", care reprezint? interesele b?ncilor, fondurilor de investi?ii, multina?ionalelor, celor 1 %. Paradoxal, li se asociaz? celor 1 % ?i feministele, activi?tii L.G.B.T., Open Society a lui Soros, O.N.G.-urile care sus?in drepturile minorit??ilor ?i pe migran?i. Preluarea puterii politice nu înseamn? deocamdat? controlul asupra puterii economice. Na?ionalismul declarativ nu e înc? na?ionalismul economic sau financiar ?i nici protec?ionismul pe care le revendic? na?iunile, cei 99 %. R?zboiul dintre marile entit??i economice, Finan?a mondial? ?i statele-na?iuni e în curs, iar înving?torul e înc? necunoscut.

Grafica - I.M.

footer