Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
  
Duminică, 13 August 2017 16:21

Big-Pocono-State-Park-Pentru unii, raiul american este Wall Street, bursa de valori, districtul financiar, infernul dolarului, pentru al?ii este pia?? de desfaceri, comer?ul, tot ce înseamn? business, pentru o alt? mare parte dintre noi înseamn? Broadway, cu spectacolele lui foarte populare, pentru elit? - M.E.T., Mo.M.A., marile muzee de art?, galeriile sau s?lile de concert, din Lincoln Center sau Carnegie Hall, pentru cei cu bani sau colec?ionari, casele de licita?ii Christie's ?i Sotheby's, dar pentru mine înseamn? în primul rând natura, oceanul, fantasticele parcuri, tot ce înseamn? flori ?i verdea??, iar suprema bucurie este atunci când am ocazia s? plec din împ?r??ia zgârie-norilor newyorkezi ?i s? ajung în împrejurimile marelui ora?, care sunt raiul pe p?mânt.

În orice direc?ie ai ie?i, mai ales pe Washington Bridge, dai peste mun?i, v?i, râuri, lacuri ?i o infinit? p?dure. Totul este împ?durit, o natur? virgin? îns?, s?lbatic?, asemenea Edenului, în care „grij?" omului pentru defri??ri nu ap?ruse înc?. Aceast? natur? pur? este str?b?tut? de o re?ea de ?osele, de la cele mari, numite Highway, autostr?zi cu opt benzi de circula?ie pe sens, la drumuri de tot felul, pân? la mici str?du?e ?i poteci. Noaptea, când circul? pe ele milioane de ma?ini, parc? ar fi o invazie de licurici. Iar localit??ile sunt de basm, o sumedenie de vile r?sfirate în p?dure. E greu s? numesc rustic? o astfel de imagine, fiindc? aici agricultorii sunt ?i vân?tori, ?i pescari, ?i constructori, ?i comercian?i, ?tiu toate meseriile. E o alt? lume, alt univers, o alt? America. E atât de diferit? de ora? încât î?i vine s? crezi c? ai descoperit P?mântul F?g?duin?ei, de?i ora?ul ?i-a pus total amprenata, fiind o civiliza?ie rural?, întrucât to?i oamenii sunt dota?i cu ma?ini de lux, computere, tot ce a creat civiliza?ia mai de pre?. Numai c? ace?ti oameni folosesc cuceririle civiliza?iei c? s? tr?iasc? în p?dure, în nesfâr?itele p?duri ale Americii.

Iat?, de curând, am avut ocazia s? merg în zona Pocono, în c?utarea unei cascade, numite Hornbecks. Am mers pe ruta 80, care deruleaz? un spectacol neobi?nuit fiindc? re?eaua de drumuri este numai pe munte, pe mun?i ?i v?i, ca pe Alpii austrieci, un peisaj neobi?nuit, de?i nu seam?n? cu cel din Carpa?i sau al?i mun?i europeni. La noi, natur? este o sintez?, într-un spa?iu mic se concentreaz? tot ce are ea mai frumos, pe când aici totul este gigantic, în desf??urare, vezi de pe un pisc cum se întinde p?durea pân? dincolo de orizont. Parc? nu are limit?. Exact cum vezi oceanul.

De pild?, dac? mergi pe acest Highway montan de care am pomenit, 80, ajungi la Big Pocono State Park, unul dintre cele mai mari parcuri naturale ale Statelor Unite, o gigantic? rezerva?ie, ce include mun?i, vai, ape, cascade, situate în nordvestul statului Pennsylvania. Este direc?ia spre Washington. Drumul este de vis. Zeci de localit??i, c?rora abia le z?re?ti printre copaci turlele bisericilor sau acoperi?urile cl?dirilor mai mari. Multe au nume europene, ca Newton sau Waterloo. Peste tot piscuri sau mun?i întin?i, între care se z?resc lacuri. La orice oprire, consta?i cât de aprovizionat? este fiecare parcare, fiecare sta?ie de benzin?. Iar dac? întrebi ceva pe un localnic, î?i va spune c? raiul e aici, unde a ales el s? tr?iasc?, dispre?uind un ora? c? New York-ul, pe care îl consider? satanic, mai ales pentru educa?ia copiilor!

A?a mi-a spus un b?rbat care juca basket cu b?iatul lui într-o curte din localitatea Delaware Water Gap, o localitate celebr?, fiindc? aici este centrul unor c?l?torii neobi?nuite: se închiriaz? b?rci, caiace, cu care mergi pe Delaware River, care trece prin Philadelphia ?i ajunge la Delaware Bay, care d? în Oceanul Atlantic. Este o c?l?torie foarte primejdioas?, fiindc? r?ul Delaware este plin de accidente. Dar aici sunt mul?i sportivi. Pentru americani, sportul este o a dou? natur?, prin care ?in mereu pasul cu prima natur?. Delaware Water Gap este o localitate de munte, în care g?se?ti de toate. E plin? de magazine ?i de restaurante, în care produsele de vânat sunt specialitate casei. ?i tot ce m?nânci este numai produc?ie local?, în special zarzavaturi ?i fructe.

Aici m-am împrietenit cu un „maidanez", Larry, cu care am mâncat o pizza ?i m-am ?i fotografiat, un câine foarte inteligent, de ras?, al st?pânului caiacelor ?i echipamentelor sportive. Era foarte cald, 78 grade F (25,5șC), în aer, ?i 79 grade F (26,1șC), în ap?. Adic? o temperatura perfect?, de var?, nu canicul?. De?i Delaware este un râu de munte, cu un curs n?valnic, apa era cald?.
Coresponden?? de la New York
- Va urma -

footer