Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Corneliu Vlad   
Miercuri, 09 August 2017 19:48

Vlad-Corneliu-art-emis„C? de când elefantul peste p?duri domne?te/ Trebile merg la vale ?i lumea p?time?te", se tânguia un personaj animalier dintr-o fabul? de Gr. Alexandrescu. P?durile sunt, într-adev?r, ?i azi în mare suferin??, elefantul este ba unul, ba altul, ba mai fiecare puternic al zilei când îi vine rândul, iar dac? lumea p?time?te mai mult c? alt?dat? se poart? mereu discu?ii aprinse. Britanicul jurnal „The Guardian" se întreab?, bun?oar?, în titlul unei ample sec?iuni: „Este oare mai bun? lumea acum ca niciodat??" Pentru c?, dup? cum constat? autorul articolului Oliver Burkeman, titlurile principale din mass media n-au fost niciodat? mai rele. „Dar un grup influent - ?i în cre?tere - de gânditori insist? c? omenirea n-a dus-o niciodat? atât de bine ?i doar pesimismul nostru ne trage înapoi", scrie, încrez?tor în triumful binelui în lume, autorul britanic. (În „The New York Times", de pild?, columnistul Nicholas Kristof su?ine ferm c? „2016 a fost cel mai bun an din istoria omenirii", c?ci inegalit??ile globale s-au mai redus, a sc?zut ?i mortalitatea infantil?, curentul electric a mai ajuns la un num?r considerabil de locuitori ai planetei etc.) Tonus ridicat au cu deosebire adep?ii tinerei ideologii anglo-saxone numit? (înc? neoficial) „The New Optimist", care anun?? c?, bun?oar?, „num?rul celor care scap? zilnic de s?r?cie extrem? este de 137 000".

Mult mai aplicat prezint? (desigur, bazat pe sondaje) celebrul institut Pew Research Center starea lumii de azi, cu speran?ele ?i îngrijor?rile ei. E drept c? sondajul a fost f?cut doar pe 38 de state, dar tot merit? aten?ie. Senza?ional ar putea fi c? nimeni în lume nu se mai teme în primul rând de r?zboi nuclear sau chiar de r?zboi mondial, ca în toat? perioada postbelic? numit? ?i a r?zboiului rece. Dar de un tip de r?zboi tot se teme lumea, iar inamicul este unul mai atipic. Înainte de orice altceva, lumea noastr? se teme de bizar? ?i tot mai fantomatic? ISIS-Daech-Stat Islamic sau cum i s-o mai spune bau baului ast?zi la mod?. Acesta fiind marele co?mar global (în medie, desigur, ?i el, ca tot ce am discutat pân? acum), urmeaz? alte sperietori mondiale, în ordine descrescând?: schimb?rile climatice, ciberatacurile, starea economiei mondiale, exodul refugia?ilor din Siria ?i Irak, puterea ?i influen?? Statelor Unite, Rusiei ?i Chinei.

Toat? aceast? ierarhizare este, cum spuneam, rezultatul unui sondaj finalizat „în medie", dar cum în via?? real? nu se tr?ie?te în medie, este de la sine în?eles c? fiecare ?ar? ?i fiecare p?mântean î?i are de fapt propriile griji (nu ?tiu de pild? câ?i români ar avea insomnie din cauza ISIS). Afl?m, de pild?, c? ?i în Statele Unite ?i în Rusia, pericolul cel mai de luat în seama ar fi terorismul islamic, iar Canada, Mexicul ?i America Latin? se frisoneaz? mai mult ca orice de schimb?rile climatice. ?i mai trebuie precizat c? mari p?r?i de lume cum sunt China, Africa, statele musulmane, n-au prea fost frecventate de Pew, iar Europa fost? R?s?ritean? într-un mod cam neconcludent (doar Polonia - care se teme la fel de tare ?i de ISIS, ?i de Rusia, ?i Ungaria - care se teme cel mai mult de refugia?i ?i aproape tot atât de mult de ISIS).

Per total, rezumând care dintre marile puteri ale lumii de ast?zi sunt cele mai temute de ceea ce numim (cu cea mai lipsit? de noim? expresie) „comunitatea interna?ional?", Pew ajunge la concluzia c? de puterea ?i influen?? Statelor Unite ?in seama 35 la sut? din... media mondial?, procentele imediat urm?toare fiind ale Rusiei ?i Chinei, ex aequo, cu 31 la sut?.

footer