Revista Art-emis
Ave?i ??ranul dumneavoastr?? PDF Imprimare Email
Andreea Og?raru   
Miercuri, 09 August 2017 19:21

La ?ar?Am avut norocul de a cre?te cu produse deosebit de gustoase ?i mai ales naturale cultivate la ?ar? de ??rani veritabili, harnici ?i pricepu?i. Bunicii mei (to?i patru) erau oameni instrui?i, cul?i, din familii foarte bune ?i cu spiritualitate înal??toare. A?a, ca o parantez?, pot spune c? pe ei m? bazez s? îmi sufle la ureche taine ?i pove?e care la vremea implinit? s? îmi deschid? ?i mie por?ile cerului. Pe lâng? toate aceste atribute deosebite, bunicii mai aveau o pasiune: de a prepara acas? cât mai multe din cele necesare traiului ?i nu numai. Aveau gospod?rii complete, în care g?seai toate cele trebuitoare începând de la grâne, vinuri, zarzavaturi, carne... pân? la lemne, îmbr?c?minte ?i accesorii lucrate în cas? dup? cele mai în vog? mode ?i chiar juc?rii lucrate manual din lemn. Am avut probabil printre primele „piste de bowling" din ?ar?, în varianta cu popice sculptate impecabil în lemn împreun? cu bile de diferite dimensiuni ?i greut??i, tabel de ?inut scorul ?i toate celelalte detalii necesare. Bunicile îmi coseau în fiecare vacan?? de var? un rând de rochii noi, cu ?ortulete pe deasupra ca s? nu stric hainele trimise de parin?i în bagaj, pe care ai mei le cump?rau din cele mai simandicoase locuri ale vremii. Bagajul r?mânea intact pân? la plecarea acas?, poate doar Duminica ma atingeam de vreo rochi?? mai special? pentru mers la Biseric?. În gr?dina bunicilor mele g?seai ro?ii memorabile, parfumate ?i deosebit de gustoase, plante terapeutice rare ?i fructe din cele mai variate, altoite de bunicii cei pricepu?i.

Am facut aceast? introducere pentru a v? readuce în memorie lucruri poate uitate ale copil?riei vostre, pe când banii din pensie erau buni de pus la C.E.C. pentru nepo?ii favori?i sau de cumparat c?pri?e, v?cu?e sau cai de rase deosebite pentru a îmbog??i gospod?riile bunicilor. Oamenii aveau o anumit? libertate ?i lejeritate în care traiau fiind valorifica?i de semenii lor pentru ceea ce puteau ei produce. Aten?ie, nu m? refer la niciun aspect politic ?i nici nu insinuez c? ar fi fost bine pentru to?i oamenii ??rii. Dar acolo unde se g?seau bunicii mei totul era superb, o natur? bogat?, aer curat, pamant fertil, oameni harnici...

Ast?zi am descoperit c? toate familiile bune pe care le cunosc, atât în ?ar? cât ?i în str?in?tate, se aprovizioneaz? pe acela?i sistem, având un ??ran loial care le vinde produsele cele mai bune spre câ?tigul tuturor. Când am revenit în ?ar? am fost întreba?i de c?tre un om cu mult? experien??: „Ave?i ??ranul dumneavoastr?? Nu? ?i ce o s? face?i, o s? cre?te?i copiii cu salam de la Carrefour?". ?i a trebuit s? ne gândim la asta... Am hot?rât c? avem nevoie de ??ranul nostru, c?ruia s? îi platim un leu în plus din proprie ini?iativ? pentru laptele delicios pe care ni-l vinde la un pre? mai mult decât modic. Lunar primim ladi?e cu zarzavaturi, ou? ?i câteodat? c?rni?? de la diver?i oameni de încredere r?sfira?i pe toat? suprafa?a României. De exemplu ne vine de la Satu Mare o ?unc? absolut ispititoare, un vin premiant, din Prahova lapte, prune, mere, pere, gutui ?i de la Moldova f?in?, m?lai, miere de albine...

Ne bucur?m precum copiii mici în fa?a l?di?elor pline de zarzavat cu p?mântul înc? pe ele, a?a cum ne place nou?. Nu mai putem concepe s? tr?im f?r? pâinea fr?mântat? în cas? s?pt?mânal. Iar oamenii de la care primim aceste produse se descurc? bini?or în lupta cu via?a. Desigur c? nu se pot „îmbog??i" astfel dar se simt aprecia?i ?i sunt ajuta?i pentru a se men?ine pe o linie u?or peste zero, cu capul afar? din ap?, iar noi nu îi l?s?m s? se înece. Sigur c? se na?te o rela?ie de loialitate ce nu trebuie tr?dat? de niciuna din p?r?i.

Pu?in îmi pas? de noile reguli ?i reglement?ri atâta vreme cât în familia mea, Slav? Domnului, nu au existat niciodat? de genera?ii întregi decese provocate de alimenta?ie ?i bolile ce vin odat? cu aceasta. Bunicii au tr?it pân? spre suta de ani ?i au murit „de moarte bun?", având un aspect fizic pl?cut pân? la finalul vie?ii. Desigur aici vorbim ?i despre posturi, adev?ratele cur??iri ale trupului ?i sufletului, mesele regulate, echilibrate, b?ile de ap?, aer, soare pentru c?lirea organismului, timpul petrecut numai în aer liber, dulciurile f?cute numai în cas? ?i date cu por?ia pentru un bun echilibru digestiv, nu în fiecare zi, în rest aflate sub cheia din camerele de vanilie ale bunicelor mele dragi.

A? putea vorbi zile întregi despre copil?ria ?i educa?ia primite, f?r? s? m? repet ?i f?r? s? m? plictisesc vreo secund?. Dar ceea ce vreau s? v? spun este c? merit? men?inute aceste practici ?i amintiri de ne?ters din memoria ?i s?n?tatea unui copil. Trebuie ca noi s? valorific?m ceea ce ne poate da p?mântul bogat nutritiv pe care tr?im. Prietena mea olandez? casatorit? cu un român, ce st? de 10 ani în România îmi spune cu triste?e cum este p?mântul olandez ?i cât au muncit olanezii pentru a ajunge la prosperitatea de acum. Îmi spunea cât de u?or este în România s? creasc? ceva de mâncare comparativ cu alte ??ri ?i cum nu ?tim s? apreciem la adev?rata valoare ceea ce avem. Parc? am avea un voal pe ochi...

Nu l?sa?i s? se piard? laptele muls de mâinile pricepte ale unei femei de la ?ar?, zarzavaturile acelea imperfecte ca forme ?i fructele mici dar delicoase culese dintr-un pom nestropit! ??ranul român nu este preg?tit pentru toate aceste norme ce au venit peste el ?i care nu fac decât s? îl îngroape de viu...
Nu ave?i înc? ??ranul dumneavoastr??! C?uta?i unul, urgent !
Multumesc Dana, pentru laptele ?i untul delicios pe care mi le dai s?pt?mânal!

Aranjament grafic - I.M.

footer