Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Col. (r) Marin Neac?u   
Miercuri, 02 August 2017 14:15

Charlie Dragnea & CoDe când lumea ?i p?mântul conflictele nu au început niciodat? pentru c? cineva a înc?lcat un principiu de drept ci pentru c? cineva nu a mai vrut s? accepte ceea ce acceptase pân? atunci. Nici un conflict nu a izbucnit spontan, nici chiar R?zboiul Troian, totul a fost o înl?n?uire de evenimente, de cele mai multe ori pretexte ?i nu motive. R?zboaiele moderne sau conflictele au început în momente care a?teptau ocazia ?i nu cauza pentru a erupe. În multe cazuri, pentru a-?i masca inten?iile agresorii au tras cu b??ul prin gard pentru a înt?râta c?inii iar când câinii au s?rit l?trând la gard, dând ocazia agresorilor s? se pretind? agresa?i, amenin?a?i, iar ace?tia au scos pistolul ?i au împu?cat câinele de dincolo de gard care l?tra.

Botanistul Nr. 1 al lumii

Recent am asistat la dou? ac?iuni de acest gen. Una peste ocean, a doua peste Prut. De peste ocean am auzit c? Senatul American, a votat noi m?suri împotriva Rusiei, pentru „anexarea" Crimeei. Nu dezvolt subiectul a?a zisei anex?ri,a?a cum nu îl deschis nici pe cel cu interven?ia S.U.A. în Ucraina (Fuck U.E. e suficient) ?i prim?verile arabe, fiecare cu interpretarea lui. Ce m? întreb eu este de ce este retaxat? anexarea Crimeei ?i nu atacarea Germaniei de acum 76 de ani? Ce mai conteaz? când a avut loc, faptul e fapt, Rusia a purtat r?zboi împotriva unul aliat N.A.T.O. ?i trebuie pedepsit? pentru asta. ?i mai ciudat este c? nimeni nu a cerut sanc?iuni pentru cele dou? bombe atomice f?cute cadou unor civili japonezi de c?tre glorioasa armat? a S.U.A. De ce oare ?

Spuneam c? Senatul S.U.A. a votat noi m?suri economice, pentru c? cele militare înc? nu ?i-au f?cut efectul dorit asupra Rusiei. Putin nu vrea s? declare r?zboi, dar ori va fi silit s? o fac?, ori va fi dat jos datorit? înfomet?rii ru?ilor. M?surile adoptate de Congres au dou? direc?ii. Una merge c?tre Moscova iar Putin este principalul vizat. A doua merge c?tre Trump care înc? este considerat un prieten al lui Putin ?i care chiar dac? - s? zicem c? - va încerca s? ia o m?sur? de detensionare a rela?iilor cu Rusia nu o poate face f?r? a i se arunca în spinare c? î?i protejeaz? „prietenul".Lumea afacerilor cu armament ?i to?i cei care profit? de st?rile conflictuale, l-au prins pe Trump între ciocan ?i nicoval?. Cineva urm?re?te cu tot dinadinsul un conflict armat între S.U.A. ?i Rusia, bineîn?eles pe p?mânt ?i cu solda?i de alte na?ionalit??i, dar cu tehnic? militar? american? ?i ruseasc? ?i oricine vrea altceva e considerat tr?d?tor. Indiferent c? este sau nu ceva real în povestea cu sprijinul acordat de Rusia sau Putin la alegeri, Trump nu poate face nimic, oricât de decent sau bine inten?ionat ar fi legat de detensionarea rela?iilor cu Rusia f?r? a fi catalogat drept cel pu?in simpatizant al lui Putin. Deci în cazul de fa?? lui Trump i s-a aruncat nada iar du?manii interni ?i externi ai detension?rii a?teapt? s? vad? dac? va pune botul.

Botani?tii na?ionali

A doua nad? a s?pt?mânii a fost cea a lui Rogozin. Nu ar fi exclus s? fie o reac?ie la m?surile Congresului american, dar nu a? merge a?a departe. Cert este c? a vrut s? testeze „vigilen?a" conducerii de partid ?i de stat române?ti ?i i-a mers. Fa?? de Trump, ai no?tri au pus botul ei sunt botani?ti dovedi?i.Nici nu aveau cum altfel, erau presa?i de timp ?i de tradi?ie. Cic? Rogozin a vrut s? participe la o ?edin?? de colhoz undeva prin Transnistria.Oficial trebuia s? celebreze "pacea de la Nistru". Îl durea pe Rogozin de pacea de la Nistru cum m? doare pe mine de atmosfera de pe Pluto. Cum drumul direct îi era oprit de conflictul cu Ucraina a fost nevoit s? ia un avion cu rezervoare suplimentare ?i s? foloseasc? ruta Rusia-Belarus-Polonia-Slovacia-Ungaria-România-Moldova. Nici dac? ar fi ratat dou? întreb?ri la concursul „Câ?tig? România" al lui Ian?u, nu ar fi ocolit atât. Dar asta e. Deci Rogozin e obligat s? se scarpine invers, anun?? din timp c? se va sc?rpina, ?i pleac?.

Traseul cuprindea patru ??ri membre U.E. care cuno?teau faptul c? Rogozin avea interdic?ie pentru ??rile U.E. dar vrea s? vad? dac? ?ine ?i cu cine anume. A trecut de Polonia (cea vizitat? ?i l?udat? recent de Trump), a trecut de Slovacia, s-a învârtit deasupra Ungariei pân? a ame?it dar a fost oprit s? intre în România pentru c? România respect? cu stricte?e deciziile U.E., toate, mai pu?in cele legate de drepturile omului liber sau aflat în penitenciar din România. Unii spun c? ?i Ungaria ar fi interzis avionului în care se afla Rogozin s? intre, sau poate doar s? ias? din Ungaria, dar nimic nu e cert. Cert este c? din cele patru state, singurii care s-au considerat mai catolici decât catolicii slovaci ?i maghiari, au fost ortodoc?ii români. Qui prodest? Nu ?tiu. E adev?rat acela?i lucru se mai întâmplase odat? în 2014 copie la indigo, din nou doar românii au salvat democra?ia ?i i-au dat peste nas lui Rogozin, ?i atunci celelalte ??ri l-au l?sat, nimeni nu le-a tras de urechi, nu au fost amendate, nu au fost amenin?ate cu m?suri de nici o natur?, pot spune c? nimeni nu a b?gat de seam?, pentru c? în definitiv toat? lumea ?tie c? sunt m?suri abuzive, luate pentru a înt?râta ?i a pune presiune asupra Moscovei. Ei bine, din toat? Europa se trezi România, care nu mai are nici tehnic? ?i nici militari suficien?i pentru a se ap?ra, fie ?i împotriva unui batalion de tancuri, sau a unei escadrile de Suhoi ca s? nu mai spun de un submarin, s? zic? „nazat!".

Ce se întâmpla dac? trecea? Ne lua cineva capul ? S? zicem c? da, dar înaintea capului nostru trebuia s? cad? capul polonezilor, al slovacilor ?i al ungurilor, deci aveam timp s? îl plec?m, ca s? nu îl taie sabia, cum facem noi de 2.000 de ani ?i ceva. Dar eu zic c? nu ne lua nimeni capul. De ce am zis noi nu ? Simplu, pentru c? trebuia s? ar?t?m st?pânului c? suntem în consonan?? cu deciziile Senatului c? doar nu suntem degeaba considera?i noua stea a steagului american. Bineîn?eles Rogozin ?tia c? noi vom interzice survolul, nu numai pentru c? are informatori peste tot ci pentru c? ?tia cine conduce România ?i cum sunt conduc?torii no?tri. Dovada? De?i traseul s?u viza Chi?in?ul, Dodon nu a luat nici o m?sur? oficial? de întâmpinare la aeroport, a?a cum cereau uzan?ele, la aeroport erau doar ni?te protestatari care nu agreau prezen?a lui Rogozin sau voiau s? arate c? moldovenii nu o v?d cu ochi buni, a?a de imagine, dar cei care i-au trimis nu le-au spus c? românii nu îi vor da voie s? treac? prin România ?i au stat bie?ii oameni degeaba pe aeroport. Ru?inic? celor care i-au trimis acolo ?i nu le-au spus c? merg de poman?. Or fi primit m?car un sandwich ceva sau o sticl? cu ap? ca cei din Victoriei ?

Uite, Dodon care ?tia, nu ?i-a trimis sepepi?tii dar nu a pierdut ocazia s? sar? la gâtul oponen?ilor politici, ca ?i Rogozin care scoate fl?c?ri ?i amenin?? România sau, m? rog se face c? o amenin??, pentru c? totul e foc de paie, declara?ii electorale. Cert este c? din to?i, noi am c?zut, ca de obicei cel mai prost pentru c?, uite, nu am auzit c? cele trei ??ri care au închis ochii la trecerea lui Rogozin ar fi fost ejectate din N.A.T.O. sau U.E. sau nu mai primesc fonduri europene. La Bruxelles nimeni nu ?tie ?i nu e interesat ce a f?cut Rogozin sau prin ce ??ri se plimb?. Facem noi cum facem ?i ie?im în drum ca ?arpele. A nu se în?elege c? voiam s? îl v?d pe Rogozin pe deasupra României, sau c? îi plâng de mil?, dar când v?d cine ne conduce ?i cum în?eleg guvernan?ii no?tri diploma?ia ?i cum urm?resc interesul României, m? apuc? a?a un dor de duc? mai ceva decât cel al lui Iohannis.

Botanistul de serviciu

Al treilea botanist al s?pt?mânii este cine altul decât Liviu?, Hamsterul, care iar??i a plecat ?i a l?sat cu limb? de moarte s? i se rezolve problemele pu?in cam mirositoare, cum a f?cut mereu ?i tot cum s-a întâmplat mereu, a „furat-o". A plecat, el ?tie unde ?i a dat ordin s? fie schimbat ?eful de la D.G.I.P. Acesta a fost schimbat, numai c? nu cu cine voia el, ci cu cine au vrut serviciile. Omul ?sta nici dup? atâtea ?epe nu s-a prins c? nu poate avea încredere în nimeni. ?i pentru c? lui îi place cu repetir a mai „furat-o" ?i la Timi?oara unde l-a trimis pe tizul Neac?u Marian s? impun? la Timi? un Directorat format din Andea ?i C?prar (cel care era vânturat ca ministru la ap?rare înainte de numirea lui Adi?or ?u?u) dar, odat? ajuns la fa?a locului, nenea Neac?u a constatat c? nu poate s? treac? peste organiza?ia Timi?, cum nu a putut Rogozin s? treac? peste România ?i a schimbat placa, cum c? nu poate numi un ?ef de duminic?. Neac?u a sc?pat, dar Dragnea î?i mu?c? ?i acum musta?a de oftic?. Dar a?a e când pui pe al?ii s? fac? ce ar trebui s? faci tu, iar tu fugi ca la?ul. Cred c? pân? la urm? lui Dragnea îi va r?mâne numele Botanistul, nu Hamsterul pentru c? le „fur?" ca nimeni altul.

Bibliografie web :
https://www.agerpres.ro/externe/2017/07/28/sanctiunile-impotriva-rusiei-au-trecut-si-prin-senatul-sua-02-12-55
http://jurnalul.ro/stiri/observator/cazul-rogozin-traseul-zborului-s7157-cu-bucluc-avionul-a-ajuns-la-chisinau-dupa-ce-l-a-debarcat-pe-vicepremierul-rus-la-minsk-748385.html
http://www.mediafax.ro/politic/secretarul-general-al-psd-marian-neacsu-calin-dobra-conduce-psd-timis-am-aflat-ca-sorin-grindeanu-va-contesta-excluderea-16632045

Aranjament grafic - I.M.

footer