Revista Art-emis
De unde va porni noua criz? ? PDF Imprimare Email
Petru Romo?an   
Miercuri, 02 August 2017 14:03

Efectul DominoLucrurile au luat-o r?u de tot la vale peste tot în lume, dar mai ales în lumea bogat? ?i zis? „civilizat?", în lumea occidental?, al c?rei lider, deja puternic contestat, e S.U.A. Donald Trump a început s? concedieze mai mul?i „bonzi" din echipa sa. Printre al?ii, pe Reince Priebus, ?eful administra?iei de la Casa Alb?, ?i, probabil în curând, pe Jeff Sessions, procurorul general (un fel de ministru al Justi?iei). Recent ?i-a prezentat demisia ?eful Comunic?rii de la Casa Alb?, Sean Spicer, care a fost înlocuit de Anthony Scaramucci. În locul lui Priebus a fost deja numit generalul John F. Kelly. Atacurile democra?ilor, care au pierdut alegerile, ?i ale majorit??ii establishment-ului - b?nci, media, servicii secrete... - la Donald Trump ?i la Casa Alb? pe tema amestecului Rusiei în alegerile americane continu? ca în prima zi.

În Europa de Vest, Uniunea European? e o corabie beat?, care se îndreapt? spre un dezastru anun?at. Moneda euro, principalul handicap al construc?iei europene, e subevaluat? în Germania cu circa 20 % ?i e supraevaluat? în Fran?a (cu 28 %), în Italia (22-26 %) ?i în Spania (20-25 %). Italia ?i Spania au încercat s? procedeze la o devaluare intern?, r?mas? f?r? succes, f?r? efecte reale. Fran?a încearc? ?i ea acum, pe urmele Italiei ?i Spaniei, s? aplice aceea?i devaluare intern?, c?reia speciali?tii nu-i dau nici o ?ans? (nici Jacques Sapir, din care am citat mai sus, printre al?ii). Diferen?a de competitivitate dintre Germania ?i celelalte trei mari ??ri europene duce la distrugerea industriilor acestora din urm? ?i-i creeaz? avantaje nelegitime Germaniei în interiorul U.E.

Mai aproape de problemele noastre române?ti este Polonia, ?i ea o fost? ?ar? comunist?. Pe lâng? încerc?rile de na?ionalizare a aparatului de justi?ie, care a trecut de la comuni?ti direct la noua Uniune, f?r? s? fi redevenit polonez între timp, ?ara prieten?, Polonia, a pornit ?i o decomunizare pe scar? larg?. Nume de str?zi, de institu?ii, monumente care amintesc în vreun fel de perioada comunist? sunt schimbate sau demolate ca urmare a unei legi votate în aprilie 2016. Biserica Catolic?, aflat? ?i ea cumva la putere împreun? cu guvernul ultraconservator PiS, partid dominat de personalitatea lui Jaros?aw Kaczy?ski, încearc? o recuperare imposibil? a memoriei necomuniste a polonezilor. Excesele ?i arbitrariul nu pot fi evitate într-o asemenea întreprindere ampl? ?i întârziat?.

Distrugerea deja anun?at? a obeliscului dedicat Soldatului sovietic eliberator, aflat pe artera care leag? aeroportul de centrul Var?oviei, creeaz? fric?iuni diplomatice serioase cu Rusia. Uniunea European? a pornit mai multe proceduri de infringement (sanc?ionare), mergând pân? la ridicarea dreptului de vot, contra Poloniei, Ungariei ?i Republicii Cehe (toate membre ale Grupului „rebel" de la Vi?egrad). La fel cum Fran?a, Italia ?i Spania, for?ate de realitatea economic?, pot abandona oricând moneda euro, Polonia ?i Ungaria o pot lua oricând pe urmele Marii Britanii ?i abandona complet U.E. Sinceritatea apartenen?ei Ungariei la N.A.T.O. e ?i ea pus? serios sub semnul întreb?rii. Apropierea lui Viktor Orbán de Rusia lui Putin ar fi mult mai mare decât se credea. Dar marea bomb? cu ceas pentru majoritatea ??rilor din U.E. o reprezint? problema, doar amânat?, a refugia?ilor. Dup? exper?i, imigra?ia poate fi controlat?, dar în nici un caz marile migra?ii. Turcia lui Erdogan este un rezervor inepuizabil de crize pentru U.E. Ca ?i Libia, o ?ar? f?r? guvern central, prad? înc? r?zboiului civil intern. Zeci de milioane de s?raci din Africa ?i din Orientul Apropiat sunt pe picior de plecare ?i anun?? o nou? er? a marilor migra?ii.

Noile sanc?iuni votate de S.U.A. împotriva Rusiei, cu efectele lor economice imediate pentru U.E. ?i r?spunsurile a?teptate din partea Rusiei, egale în brutalitate, nu anun?? nimic bun. Chiar dac? aceste sanc?iuni sunt doar parte a unei negocieri tactice din partea S.U.A. Un posibil atac nimicitor al S.U.A. ?i al Coreei de Sud asupra Coreei de Nord (al c?rei aliat este China), condus? de un lider imprevizibil, pare c? nu e departe. Apropierea armatelor N.A.T.O. de grani?ele Rusiei, cu efective ?i înzestrare în cre?tere, oblig? Rusia la reac?ii greu de anticipat azi. În ciuda multiplelor declara?ii ale ministrului de Externe, Serghei Lavrov, ?i ale altor lideri de la Kremlin, transparen?a nu e totu?i virtutea cardinal? a actualei guvern?ri ruse.

Comentatorii români, ca întotdeauna, sunt preocupa?i, cu competen?a lor limitat?, doar de b?t?lia dintre g??tile interne, corupte ?i inepte dincolo de tolerabil. Zeci de mii de români, mai ales tineri ?i oameni cu studii, p?r?sesc în continuare anual România. Plecarea în mas? a românilor din ?ara lor e cea mai exact? critic? la adresa realit??ilor politice ?i economice interne. ?i aceast? emigrare masiv? nu face decât s? prevesteasc? o catastrof? pentru România despre care nou?, ostaticilor, Sistemul ne interzice s? afl?m ceva. O nou? criz?, de amploarea celei din 2008, e anun?at? tot mai insistent. E suficient ca într-un singur loc sensibil s? plesneasc? textura, pentru ca dominoul s-o ia razna.

footer