Revista Art-emis
Ing. Anghel Saligny, proiectantul primei conducte de transport a petrolului Bu?tenari-B?icoi-Ploie?ti-Constan?a (1901) PDF Imprimare Email
Col. (r) Prof. univ. dr. ing. Marian Rizea   
Duminică, 30 Iulie 2017 12:58

Program Saligny 2017160 de ani de Industrie petrolier? romāneasc?
2017 - Prahova, Capitala Mondial? a petrolului

Abstract/Rezumat: The 4th event of the National Program „Romania 100" was dedicated to the unveiling on 20 July 2017 of the Commemorative Plaque „Ing. Anghel Saligny, designer of the first oil pipeline-1901 Bu?tenari-B?icoi-Ploie?ti-Constan?a" at Telega-Prahova. Al IV-lea eveniment din cadrul Programului Na?ional „Romānia 100", a fost consacrat dezvelirii la 20 iulie 2017 a Placii Comemorative „Ing. Anghel Saligny, proiectantul primei conducte de transport a petrolului-1901 Bu?tenari-B?icoi-Ploie?ti-Constan?a", la Telega - Prahova.

Al IV-lea eveniment din cadrul Programului Na?ional „Romānia 100", Proiectul „Prahova 2017-Capital? Mondial? a Petrolului" a fost dedicat seminarului „Ing. Anghel Saligny, proiectantul primei conducte de transport a petrolului-1901 Bu?tenari-B?icoi-Ploie?ti-Constan?a", organizat la 20 iulie 2017 la C?minul cultural Telega - Prahova, de Universitatea de Petrol Gaze, Societatea cultural-istoric? Mihai Viteazul din Ploie?ti ?i Consiluil jude?ean Prahova, īn colaborare cu Prim?ria comunei Telega ?i a S.C. Conpet S.A. Ploie?ti.

Manifestarea a fost onorat? de participarea domnului primar al comunei Telega, Gheorghe Ilie, a domnului conf.univ.dr.ing. Drago? Gabriel Zisopol pre?edintele Uniunii Elene din Romānia, membru al Comisiei pentru īnv???mānt, ?tiin??, tineret ?i sport din Camera Deputa?ilor, a doamnei Rodica Paraschiv, membra Comisiei pentru industrii si servicii din Camera Deputa?ilor, a domnului Viorel Sorin Ciutureanu- director general al S.C. Oil-Terminal Constan?a, a domnului ing. Liviu Ila?i - director general al S.C. Conpet S.A. Ploie?ti, a domnului dr.ing.Virgil Metea- director general al S.C. Romgaz S.A. Media? Media?, a domnului Mircea Cosma - pre?edintele Societat??ii Cultural-Istorice Mihai Viteazul, a domnului prof.univ.dr.ing Mihai Albulescu ?i a domnului profesor doctor īn istorie Gheorghe Calcan, ambii de la U.P.G. Ploie?ti, a numero?i reprezentan?i de firme private ?i de stat ?i speciali?ti petro-gazi?ti.

Ac?iunea a fost coordonat? de prorectorul Universitat??ii Petrol-Gaze din Ploie?ti, domnul prof.univ.dr.ing. Mihail Minescu- pre?edintele Comitetului de Organizare Proiectul „Prahova 2017-Capital? Mondial? a Petrolului" care a f?cut o scurt? prezentare a celorlalte trei ac?iuni anterioare, respectiv „Prima rafin?rie din lume" construit? la Rāfov-Prahova de c?tre fra?ii Theodor ?i Marin Mehedin?eanu(21 mai 2017), „Bucure?ti 1857- primul ora? din lume iluminat cu petrol lampant"(31 mai 2017) , „1904-Portul Constan?a. Primul export de produse petroliere din Romānia."(29 iunie 2017) ?i continuat cu rolul deosebit de important pe care l-a avut īn proiectarea( 1901) ?i construirea primei conducte de transport produse petroliere Bu?tenari-Program Saligny 2B?icoi-Ploie?ti-Constan?a port īn anul 1904, inginerul Anghel Saligny, eminent constructor, director general al C.F.R., profesor universitar, academician ?i ministru, cel care a proiectat ?i construit ?i celebrul pod de peste Dun?re Fete?ti-Cernavod?(1895).

Au luat cuvāntul ?i au scos īn eviden?? personalitatea ?i eforturile depuse de ing. Anghel Saligny pentru determinarea autorit??ilor romāne de la īnceputul anilor 1900 de a se proiecta ?i construi prima conduct? de transport produse petroliere Bu?tenari-B?icoi-Ploie?ti-Constan?a, primarul comunei Telega-Prahova, domnul Ilie Gheorghe, domnul conf.univ.dr.ing. Drago? Gabriel Zisopol, domnul conf.univ.dr.ing.ec. Mircea Aurel Ni??, reprezentanul S.C. Conpet S.A. Ploie?ti ?i domnul Mircea Cosma pre?edintele Societat??ii Cultural-Istorice „Mihai Viteazul".

Lucr?rile seminarului de la Telega au continuat cu prezentarea de c?tre domnul prof. univ. dr. in istorie Gheorghe Calcan dela U.P.G. Ploie?ti a unui Program Saligny 3documentar de excep?ie: Anghel Saligny - „Raport asupra transportului petrolului prin conducte, 1899". Vorbitorul a eviden?iat cāteva repere biografice despre studiile, activitatea ?i via?a inginerului, directorului, profesorului universitar, matematicianului, ministrului, academicianului ?i omului Anghel Saligny cel care, cu d?ruire, pasiune, patriotism ?i perseveren?? specific? geniilor, a l?sat genera?iilor de dup?, construc?ii ?i opere de art? ?i azi func?ionale, printre care a amintit: calea ferat? Ploie?ti-Predeal, podurile c.f. Adjud-Tārgu Ocna, Bārlad-Vaslui, podul dublu (rutier ?i c.f.) de peste Siret de la Cosme?ti, silozurile ?i porturile fluviale Br?ila ?i Gala?i, gara din Vaslui, ?i multe altele.

Distinsul dasc?l ploie?tean a punctat, cu imagini pps inedite, o parte din capodopera lui A. Saligny: podul dublu de peste Dun?re de la Fete?ti-Cernavod?(1895), proiectarea (īn anul 1901) ?i construc?ia primei conducte de transport produse petroliere Bu?tenari-B?icoi-Ploie?ti-Fete?ti- Constan?a Port(1904- un veritabil act de na?tere al actualei S.C. Conpet S.A. Ploie?ti), organizarea sub pre?edin?ia sa a celui de-al III-lea Congres Mondial al Petrolului la Bucure?ti(1907) etc., etc. A fost īnmānat? Placheta Omagial? (realizat? cu acest prilej), personalit??ilor care au fost prezente la eveniment. Ac?iunea a continuat cu dezvelirea Pl?cii comemorative „Ing. Anghel Saligny - Proiectantul primei conducte de transport a petrolului- 1901- Bu?tenari- B?icoi- Ploie?ti- Constan?a", amplasat? pe fa?ada C?minului Cultural din centrul comunei Telega.

Cu ocazia seminarului de la Telega īn sala de festivit??i a C?minului Cultural Telega au rulat īn prezen?a unui numeros public, dou? filme documentare de excep?ie: U.P.G. - „Educa?ie-Cercetare-Cultur?" ?i S.C. Conpet S.A. Ploie?ti- „Tradi?ie-Suflet-Energie". A? recomanda conducerilor celor dou? importante institu?ii ploie?tene/prahovene s? caute solu?ii de popularizare pe canalele media locale ?i na?ionale a celor dou? filme documentare mai sus-men?ionate, iar organizatorilor Programului Na?ional „Romānia 100" s? invite la urm?toarele activit??i ce vor avea loc la Cāmpina (august) ?i Ploie?ti (septembrie ?i octombrie), atāt televiziunea romān? cāt ?i posturile locale tv.
Ploie?ti - 24 iulie 2017

footer