Revista Art-emis
100 de ani de la M?r??ti! Cum umile?te A.F.C.N. istoria na?ional?! PDF Imprimare Email
Lector univ. dr. Florian Bichir   
Miercuri, 26 Iulie 2017 18:11

Mausoleul Eroilor M?r??tiLa 11 iulie 2017 s-au împlinit 100 de ani de la debutul B?t?liei de la M?r??ti, una din principalele b?t?lii desf??urate pe teritoriul României în timpul Primului R?zboi Mondial. Un nume de legend?, al?turi de M?r??e?ti ?i Oituz, trei borne ale României Mari. Trei coloane de jertf? ale visului na?ional. Cu câteva ore înainte de începerea desf??ur?rii marii ofensive, regele Ferdinand a trimis Armatei o telegram?. „Mult a?teptata zi a sosit, când dup? luni de repaus ?i refacere, iar??i pute?i ar?ta du?manului vitejia str?mo?easc?. Porni?i la lupt? cu bra?ul o?elit, cu inima sus, cu sufletul plin de dorul de biruin??, purta?i drapelele înainte. Alunga?i du?manul din p?mântul str?mo?esc, fi?i plini de vitejie, plini de toate virtu?ile ost??e?eti".

În zorii lui 11 iulie, la ora 03.50 s-a dezl?n?uit ofensiva român? cu un entuziasm indescriptibil. Mihail Sadoveanu nota: „Nu-i mai putea opri nimic. De mult a?teptaser? ei ora asta. F?cuser? cel din urm? leg?mânt cu inima lor ?i se duceau senini la jertf?. Veneau amenin??tori ca valurile neoprite".

Ofensiva ?i victoria de la M?r??ti - practic deschide seria celor trei mari b?t?lii - M?r??ti, M?r??e?ti, Oituz - este important? pentru c? dup? dezastrul din 1916-1917 trupele româno-ruse reu?esc s? opreasc? ofensiva germano-austro-ungar? ce urm?rea scoaterea României din r?zboi ?i p?trunderea în partea ucrainean? a Rusiei. La M?r??ti, Armata Român? a ob?inut o str?lucit? victorie, str?pungând trupele inamice pe o adâncime de 20 de km, pe un front de 30 de km. lungime. Au fost eliberate 30 de localit??i ?i au fost captura?i: 23 de ofi?eri, 2.746 de solda?i, 40 de tunuri, 30 de mortiere ?i 22 de mitraliere. E prima victorie pe frontul din Moldova. Candela speran?ei se reaprindea... Acum 100 de ani, într-o var? la fel de c?lduroas?, 1.466 de solda?i români (dintre care 37 ofi?eri) s-au cununat cu ve?nicia, au pl?tit cu via?a! Al?ii 3.052 au fost r?ni?i (73 de ofi?eri), iar 367 de disp?ru?i.

În anul de gra?ie 2017, Departamentul Centenar nu are niciun leu în buget. Doar vorbe ?i proiecte care mai de care mai fistichii. Administra?ia Fondului Cultural Na?ional (A.F.C.N.) a g?sit bani doar pentru 42 de proiecte editoriale. Au fost respinse - depunctate în mod jignitor ?i deliberat lucr?ri precum: „Preg?tirea diplomatic? a r?zboiului României - Gheorghe A. Dabija, edi?ie îngrijit? de Vasile Popa ?i Petre Otu, „Clerul ortodox bucovinean ?i Unirea din 1918" de Alexandrina Cu?ui, „Românii în Marele R?zboi. Anul 1916. Documente, impresii, m?rturii", coordonator Petre Otu, „R?zboiul aerian deasupra României 1916–1919. Confruntarea cu avia?ia Puterilor Centrale, Rusiei Sovietice ?i Ungariei Comuniste" de Valeriu Avram, „Elita militar? româneasc? în timpul lui Carol I (1866–1914)" de Dan Crî?maru, „1916-1917. Armata român? de la Bucure?ti la M?r??e?ti" de Ion Giurc? etc!

Cine a primit finan?are? V? dau doar dou? tiluri: „Arhitectura modernist-socialist? în România ?i Republica Moldova" ?i „Kányádi András: Az intertextualitás ösvényein". Despre m?g?riile anti-na?ionale de la A.F.C.N. am mai scris[1]. Poate e momentul ca noul ministru al Culturii ?i identit??ii na?ionale, domnul Lucian Roma?canu, s?-i întrebe pe cei de la A.F.C.N. de ce identitatea na?ional? este depunctat?. Sigur nu v? dori?i s? r?mâne?i a?a în istorie!

---------------------------------------------------------
[1] http://evz.ro/sunt-cu-ochii-pevoi- mojicia-anti-nationala-amers- prea-departe.html

footer