Revista Art-emis
Apel pentru respectarea Centenarului Marii Uniri PDF Imprimare Email
  
Miercuri, 28 Iunie 2017 12:14

Academia Român?„S? nu uit?m c? istoria nu va uita pe vinova?i; ?i vinova?i suntem cu to?ii: unii, pentru c? am t?cut; al?ii, pentru c? am gre?it; cu to?ii, pentru c? am suportat." (General Ion Antonescu, 1 Decembrie 1940, Alba Iulia).

Academia Român?
20 iunie 2017

APEL

Pentru respectarea Centenarului Marii Uniri ?i a memoriei istorice a românilor.

Academia Român? este principala institu?ie a con?tiin?ei na?ionale a românilor. Aceast? menire este inserat? în actul ei de na?tere, proiectul ei constitutiv, rostul institu?iei ?i destinul s?u primordial.

Exist? momente când un popor nu poate s? tac?. Exist? momente în Istorie când con?tiin?a na?ional? a celor care conduc vremelnic destinele unei na?iuni scade sub cota de alarm?. Sunt acele momente în care totul pare de vânzare, totul se negocieaz?, totul se relativizeaz?, tot ce e sfânt ?i intangibil devine simpl? marf? pe taraba politic?. În aceste momente, este datoria tuturor celor care trebuie s? vorbeasc? s? ias? în fa?? ?i s? spun? lucrurilor pe nume. Con?tiin?a na?ional? a unui popor are nevoie s? se exprime prin institu?iile sale. Apelul nostru c?tre clasa politic? din România este s? nu uite de menirea ei. S? nu insulte sufletele a zeci de milioane de români, tr?itori în România ?i în afara hotarelor ei, s? nu batjocoreasc? anul în care preg?tim s?rb?torirea a 100 de ani de Românie modern?, independent? ?i mare.

Pe 15 martie 1848 „tinerii unguri" condu?i de Petöfi Sandor ?i mobiliza?i de poeziile sale patriotice au ridicat mul?imile („Sus! Patria c?tre maghiari strigat-a: E timpul pentru lupt? s? fi?i gata!"). La finalul zilei, programul în dou?sprezece puncte, printre care ?i unirea Ungariei cu Transilvania, a fost acceptat de c?tre Parlament ?i de Curtea de la Viena. Aceast? zi ar urma s? devin?, în preajma a 100 de ani de la Marea Unire a tuturor Românilor, Ziua maghiarilor din România!

A vota ziua de 15 martie ca Zi a maghiarilor din România înseamn? o ignorare flagrant? ?i vinovat? a memoriei istorice a românilor, pentru care Unitatea na?ional? ?i de limb? a constituit busola istoric? în toate momentele de restri?te sau de bucurie colectiv?.

A vota ziua de 15 martie ca Zi a maghiarilor din România este un gest
iresponsabil în perspectiva men?inerii p?cii sociale interne, exemplar? în ?ara noastr?, în condi?iile în care drepturile minorit??ilor de aici dep??esc normele europene în materie.
A vota ziua de 15 martie ar însemna o anulare a eforturilor de s?rb?torire fireasc? a Centenarului unit??ii na?ionale care are ca miz? crucial? Unirea de la 1 decembrie 1918 - clipa astral? a istoriei poporului român.

A vota ziua de 15 martie ca Zi a maghiarilor din România înseamn? o încurajare tacit? a revendic?rilor cercurilor extremiste maghiare care au început deja o veritabil? campanie intern? ?i interna?ional? în perspectiva a 100 de ani de la Trianon.

Academia Român? nu poate s? admit? c? se poate întâmpla a?a ceva. Nu exist? scuze, argumente ?i justific?ri de niciun fel. To?i vom fi judeca?i pentru faptele noastre, mai ales când miza acestor fapte este na?ional?, nu individual?. Nimeni nu are dreptul s? ignore Istoria unui popor.

Trimitem pe aceast? cale apelul nostru c?tre politicienii români, de orice na?ionalitate ar fi ace?tia, la responsabilitate, respect ?i, pân? la urm?, la bun sim?. S? nu ne uit?m menirea ?i s? nu uit?m niciodat? cine suntem.

A?a s? ne ajute Dumnezeu!

Biroul Prezidiului Academiei Române[1]

--------------------------------------------
[1] http://www.acad.ro/com2017/apelAR/d0620-ApelAR-15MartieZiuaMaghiarilorRomania.pdf

footer