Revista Art-emis
P?pu?a gonflabil? PDF Imprimare Email
Conf. univ. dr. Vasile Soimaru   
Duminică, 25 Iunie 2017 13:07

Dodon-papu?a gonflabil?L-am ascultat asear?, 23.06.2017, în emisiunea Lorenei Bogza de la ProTV, pe Adrian Candu ?i recunosc c? n-am v?zut în via?a mea un tân?r politician mai mincinos ca acest om. Pân? ieri credeam c? cel mai mincinos este colegul s?u P.D.-ist, Dumitru Diacov, dar acesta a devenit deja, un mo? b?trân în politica moldoveneasc?: de 23 de ani deputat în Parlament, începând cu epoca fanario?ilor agrarieni care au organizat, în februarie 1994, Congresul românofob  „Casa Noastr? – Republica Moldova” ?i, venind la putere, în doar patru ani, prin ho?ii directe ?i incompeten?? cras?, au adus la faliment economia Republicii Moldova, stopând toate reformele ini?iate anterior, adoptând o Constitu?ie cu ru?inosul articol 13 despre limba oficial? „moldoveneasc?”, care ?i azi împarte societatea noastr? în dou? tabere antagoniste. Articolul ata?at l-am scris sub impresia acestei emisiuni, în care Lorena Bogza ?i Vasile Botnaru au excelat sco?ându-i la vedere tr?s?turile negative ale unui politician corupt ?i mincinos, uria?a sa fric? de „st?pân” ?i unicul s?u talent pe care îl de?ine, cel de „purt?tor de cuvânt al st?pânului”…

În speran?a c? va evita soarta lui Filat, Dodon a acceptat de la „Coordonator” rolul de „p?pu?? gonflabil? preziden?ial?”

Sondajele arat? c? P.D.-ul va pierde alegerile din 2018 dac? sistemul electoral va r?mâne neschimbat. Deaceea Plahotniuc ?i Candu vor lupta, pân? în pânzele albe, pentru trecerea la sistemul electoral mixt propus, chipurile, de socialistul Dodon, care le poate garanta victoria, libertatea ?i averile. ?i nu m? îndoiesc c? vor ob?ine aceast? schimbare de sistem electoral, pentru c? P.D.-i?tii ?i cei mâna?i de partea lor din alte partide, nu au alte ?anse de supravie?uire, politic? ?i fiziologic?, decât s? r?mân? strâns lega?i pân? la victoria sau c?derea deplin?. Victorie sau moarte!, ar putea fi lozinca lor la aceast? etap?…

În condi?iile sistemului mixt, „ Coordonatorul”, cu prima jum?tate de milliard de dolari, va ob?ine toate sau aproape toate locurile uninominale (nu în zadar se înghesuiau atâ?ia arti?ti fl?mânzi la microfoanele „Publika-Tv” cu îndemnul de a sprijini uninominalul lui Plahotniuc); cu cealalt? jum?tate de miliard va ob?ine pentru oamenii s?i majoritatea locurilor pe lista sociali?tilor lui Dodon, ca plat? pentru c? i-a asigurat în ultimile alegeri preziden?iale retragerea lui Lupu ?i victoria dificil? în b?t?lia politic? contra Maiei Sandu. Tot aici se înscrie ?i arestul lui Dorin Chirtoac? cu toate c? primarul, prin vicele s?u grozav ?i corupt, i-a rezolvat lui Plahotniuc toate problemele cu excep?ia celor dou? legate de grandioasa construc?ie pe terenul cafenelei Gugu?? ?i a celei legate de eliberarea pentru alt? grandioas? construc?ie a terenului Lunca?ist de pe strada Mateevici, dintre Ambasada S.U.A. ?i Academia de Muzic?, Teatru ?i Arte Plastice. Nu m? îndoiesc c? Plahotniuc i-a promis lui Dodon ?i prim?ria Chi?in?ului, doar c? în sinea sa sper? c? omul lui devotat, simpatic ?i gospodar, Pavel Filip, va câ?tiga în toamn? „cormu?ka” municipal?, în fa?a socialistului „cu fa?? ?i voce uman?”, Ion Ceban. S?rmanul Dodon, probabil, b?nuie?te cât de pu?ine ?anse are candidatul s?u dar nici nu va îndr?zni s?-l schimbe pe alt candidat, mai eligibil. Func?ia de prim-ministru va r?mâne vacant? pentru „El Coordonatore” pân? la urm?toarele alegeri parlamentare.

S-ar p?rea c? în aceast? lupt? înver?unat? Republica Moldova risc? s? piard? ultimul tren al eurointegr?rii, ?i îl va pierde, pentru c? Plahotniuc doar se preface c? lupt? pentru eurointegrare. Demult era clar c? pe democra?i îi intereseaz? doar banii europeni nu ?i integrarea european?. De ce l-ar fi promovat cu atâta insisten?? ?i atâtea cheltuieli, riscând s?-?i p?teze imaginea asumat? de proeuropean ?i antirus, pentru promovarea unui antieuropean ?i prorus la func?ia suprem? în stat? ?i de ce ar trebui s? credem c? „Soln?evskaia gruppirovka” ?i-a trimis omul s?u ca s? conduc? Republica Moldova în Uniunea European??… Situa?ia lui Dodon în aceste condi?ii fiind de zeci de ori mai grav? ?i mai umilitoare: neavând alt? ie?ire din capcana în care a nimerit vânzând pe un pre? de nimic Hotelul „Codru” ?i câte alte obiective economice, Dodon, vrând-nevrând, a acceptat rolul de „p?pu?? erotic? (gonflabil?) de… b?tut”, în speran?a c? va evita soarta lui Filat din celula nr. 13.

Aranjament grafic - I.M.

footer