Revista Art-emis
First Day of Summer - Prima zi a verii PDF Imprimare Email
  
Duminică, 25 Iunie 2017 12:55

Carl Schurz Park New YorkAmericanii întâmpin? dat? de 21 iunie c? pe o mare s?rb?toare, considerând-o First Day of Summer (Prima zi a verii). De?i pân? acum luna iunie s-a dovedit foarte c?lduroas?, cu temperaturi în jur de 30 de grade C, uneori ?i peste, cu zile caniculare, când toat? lumea a invadat plajele de la ocean ale New York-ului, totu?i, intrarea în vara se identific? cu aceast? zi special?, care este ziua cea mai lung? a anului, adic? Solsti?iul de var?. Evenimentul este marcat de s?rb?tori câmpene?ti. În toate parcurile se organizeaz? petreceri ?i concerte. Eu am prins fenomenul în Carl Schurz Park, aflat pe malul lui East River, cu o panoram? fantastic?. Ap? era lini?tit? ?i limpede c? un cristal. Vapoare de toate soiurile alunecau dintr-o parte într-alt?, spre ocean. E un r?u care vine din ocean ?i se duce în ocean. ?i, în func?ie de curen?i, într-o zi ap? curge de la dreapta spre stânga, în alt? zi de la stânga spre dreapta. Iar frumuse?ea lui este dat? ?i de p?s?rele s?lbatice care îl populeaz?.

Ziua a fost magnific?, cu temperatura la amiaz? de 25 de grade C. Dar dup? ora 17, au ap?rut nori, a fost o mi?care a lor spre sud, dincolo de podul Kennedy, apoi, în dep?rtare, a ap?rut un curcubeu magnific, semn c? în acea zona a ora?ului a plouat. Dup? care norii au disp?rut, cerul s-a înseninat complet ?i soarele a dominat pân? spre orele 9 pm. În tot acest timp, pe falez? a avut loc un concert non-stop, în care au evoluat mai multe trupe, diver?i soli?ti, cânt?re?i ?i instrumenti?ti, o forma?ie de percu?ioni?ti ?i, la sfâr?it, o orchestr?. La început au fost ?i copii care au cântat, dar trupa de percu?ioni?ti a entuziasmat privitorii. Erau sute de oameni pe scaunele instalate pe falez?, dar, în acela?i timp, unii î?i f?ceau mi?carea zilnic?, adic? alergau, la fel, în ?arcurile de câini, ?arcul pentru câini mici ?i cel pentru câini mari, spectacolul era în toi, de asemenea, la o distan?? de circa 50 de metri de locul unde se afl? concertul, se cânta la pianul de pe falez?, un pian care st? toat? vara acolo ?i oricine poate cânta la el.

Uneori, sunt adev?rate spectacole, o mare concutrenta între copii, tineri ?i b?trâni, to?i profesioni?ti. Pe pianul alb sunt desena?i câ?iva pinguini ?i st? scris: „Paganini the Emperor Penguin/ parading for the Music" (Paganini Împ?ratul Pinguin/ defileaz? pentru muzic?). În timpul concertelor, sportivi de performan?? î?i instaleaz? covoarele de gimnastic? ?i fac exerci?ii nemaipomenite, unii în ritmul muzicii care se cânta, al?ii fac yoga sau perfecte mi?c?ri de fitness. Al?turi, unde se afl? terenul de sport, zeci de tineri joac? baschet, tenis, hochei pe role ?i alte sporturi. Asemenea parade sunt via?? curent? aici, pe falez? de pe East River, dar în ziua Solsti?iului cncentrarea oamenilor a fost spre concertul de pe falez?. Organizatorii au desf??urat ?i un bufet, în special pentru copiii ?i b?trânii, care erau servi?i cu pr?jituri, fructe, limonad? sau ap? plata. Muzicienii î?i vedeau de treaba lor ?i oamenii afla?i pe scaune îi aplaudau. Succes au avurt perscutioni?tii, 11 tineri ?i profesorul lor, ca dirijor. Muzica cu totul special?, de atmosfer?, au creat câteva soliste, acompaniate la clape sau chitare electrice. ?i orchestra care a încheiat concertul s-a numit „La Guardia Arts", poate fiindc? dincolo de East River se afl? aeroportul „La Guardia", de pe care decoleaz? din minut în minut fel de fel de avionae, în toate direc?iile, pe care le po?i urm?ri pân? dispar în zarea larg?. Uneori este o pl?cere s? vezi în paralel cum trec vapoarele pe sub podul Kennedy, iar deasupra lui zboar? avioanele.

First Day of Summer are o elegan?? aparte, specific? acestei lumi foarte civilizate a New York-ului, care, de?i este un amestec de na?ii, î?i pune amprenta unei tradi?ii, asigurate de americanii get-beget. Totul este specific american. Oamenii sunt îmbr?ca?i de vara, în ?inute sportive, dar foarte elegante. Fiecare defilez? cu ce are mai frumos, iar cei mai mul?i, cu câinii lor de ras?. Sunt tot atât de mul?i câini câ?i ?i oameni. Ei participa la parade cu un sim? foarte proprietar. E o adev?rat? promenad?, a?a cum este zilnic, fiindc? aici nu exist? nici o deosebire între zile, oamenii continuu lucreaz? ?i continuu sunt liberi. Miercurea nu e mai pu?in? lume decât duminic?.

Afi?ele anun?au seria de spectacole din aceast? vara, mult? muzic?, cânt?re?i ?i forma?ii celebre, dar ?i proiec?ii de filme. S?pt?mâna viitoare este anun?at filmul „Moana", o produc?ie Disney, 2016, de mare succes, care se petrece în antic? Polinesie, cu personaje exotice, precum un semizeu ?i fiica unui impetuos b??tina?, dup? cum am citit în reclam? care se da continuu la televizor. De regul?, filmul de anima?ie este preferat de orgnizatori pentru acest cartier, plin de seniori.

Evident, câ?iva politisi ?i o ma?in? de poli?ie patrulau în preajm?, asigurându-ne c? aici este „It's Summer în the Park" ?i urându-ne „Welcome to the First Day of the Summer". ?i totul sub genricul „Make Music New York". V? a?tept?m ?i la celelalte concerte. Va da?i seama ce a fost în Central Park ?i alte parcuri mari ale New York-ului! Eu am preferat îns? acest loc, s? simt ap?, mi?carea fluviului, a vapoarelor, ?alupelor ?i remorcherelor, s? m? simt c? în copil?rie, acas?, lâng? Dun?rea albastr?.

Coresponden?? de la New York

footer