Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Acad. Dinu C. Giurescu   
Miercuri, 07 Iunie 2017 21:20

Acad. Dinu C. Giurescu„Suntem sub imperiul pr?bu?irii noastre ca Neam. Românii mai au o singur? ?ans?: s? lupte pentru ei în?i?i". (Dinu Giurescu)

Academicianul Dinu C. Giurescu, vice-pre?edinte al Academiei Române, fiu ?i nepot de academician, cu to?ii istorici, la cei 90 de ani ai s?i, împlini?i în februarie 2017, urm?re?te activ via?a politic? ?i cultural? cotidian?, observând cu întristare o dec?dere continu? a institu?iilor statului.

Românii tr?iesc sub „un r?zboi continuu, pe toate planurile: economic, social, identitar, etc", afirma într-un interviu de dinaintea împlinirii celor nou? decenii de via??. „S?-?i iube?ti ?ara în zilele noastre a devenit o o infrac?iune [...] Poate sunt naiv, dar eu înc? mai cred în na?iune ?i în for?a ei. Poporul ?sta mai are vigoare, poporul ?sta are ingeniozitate, poporul ?sta e creativ. Cred în el ?i cred c? la un moment dat se va trezi"[1], spunea profesorul la începutul acestui an. Acum, la apropierea de centenarul Marii Uniri ?i înainte de o nou? aniversare a Tratatului de la Trianon, profesorul Giurescu nu mai pare la fel de optimist. În primul rând nu în?elege cum la ?ase luni distan?? de intrarea în anul 100 al Marii Uniri înc? nu se ?tie ce face Departamentul guvernamental „Centenar" ?i care sunt proiectele pentru anul 2018. „Este ru?inos!", afirm? profesorul. În acest timp, Budapesta a înfiin?at o Comisie, „Trianon 100", care activeaz? intens, de?i aniversarea Trianonului este în 2020. Comisia în cauz?, dup? cum a relevat ?i academicianul Ioan Aurel Pop într-o ampl? analiz?, are drept obiectiv contestarea Tratatului de la Trianon pe plan interna?ional.

Profesorul Dinu Giurescu sus?ine c? „Ungurii se gândesc la un plan cu b?taie lung?. ?i anume s? schimbe percep?ia opiniei publice interna?ionale despre Trianon. S? arate c? Trianonul a fost o nedreptate, etc, etc... Ungurii se nasc ?i tr?iesc pân? la moarte cu aceast? imagine a Ungariei Mari - de la Bra?ov pân? în Coasta Dalma?iei, ?i din Slovacia pân? spre Dun?re. A?a sunt înv??a?i, zeci ?i zeci de serii de elevi. La noi este procesul invers: am creat acest Departament „Centenar" ?i „marele ajutor" - spun în derâdere - pe care ni-l d? Ministerul Înv???mântului este c?
- a suprimat Istoria. A r?mas o singur? or? de istorie;
- în al doilea rând nu mai exist? „Istoria Românilor" - ci „Istorie 12", a?a, o simpl? cifr?;
- în al treilea rând nu se mai vorbe?te despre Istoria României.

Pe 9 Mai s-a s?rb?torit „Ziua Europei". Ei bine, de „Ziua Europei" am auzit vorbindu-se de Europa, de liru-liru, de alte minun??ii contemporane, dar n-am auzit aproape nimic de faptul c? la 9 Mai am proclamat Independen?a de Stat a României. Mi se pare foarte curios. Adic? la dubiile pe care le am privind faptul c? exist? Departamentul „Centenar" ?i deocamdat? nu ?tim ce face, se adaug? faptul c? Ministerul Înv???mântului, în „m?rinimia" lui, a t?iat Istoria din con?tiin?a genera?iilor tinere - de cel pu?in 15 ani! - ?i astfel tineretul nu mai are cum s? ?tie ce a fost cu noi în secolele trecute. În acela?i timp, ceilal?i bombardeaz?. ?i spun: românii nu au istorie, sunt un popor f?r? istorie, c? n-am avut un stat recunoscut pe plan interna?ional... Ba da, am avut un stat recunoscut pe plan interna?ional: a încheiat tratate ?i s-a b?tut pentru existen?a lui. Noi nu ne mai batem pentru existen?a noastr?. Acesta este adev?rul! ?i st?m a?a, în pozi?ie de milogi... Acum ni s-au b?gat pe gât ?i vreo 4.000 ?i ceva de str?ini, care trebuie „neap?rat" s? tr?iasc?, în România. E un spectacol, pentru noi, cei de-o vârst? respectabil?... dureros. Te doare! Pe mine m? doare! M? doare când v?d cum este neglijat? propria noastr? istorie ?i cum ea dispare din con?tiin?a na?ional?. Dac? nu am con?tiin?a identit??ii mele ?i a ceea ce reprezint eu pe acest p?mânt, pe acest col? al Europei, atunci degeaba. Nu po?i s? aperi nimic; cu formalit??i diplomatice, cu „Eurovision", nu ob?ii nimic. Aceasta este povestea dubiilor pe care le am.

Adaptare dup? dialogul Acad. Dinu C. Giurescu - Victor Roncea, mai 2017. Comentariul integral al academicianului Dinu C. Giurescu poate fi urm?rit la adresa indicat? în linkul de mai jos[2].
----------------------------------------------
[1] http://www.art-emis.ro/jurnalistica/4147-sa-ti-iubesti-tara-a-devenit-o-infractiune.html
[2] https://www.youtube.com/watch?v=th4dcBhypa4 ?i www.activenews.ro

footer