Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Petru Romo?an   
Duminică, 28 Mai 2017 18:23

Tate Gallery-LondonÎntre atâtea mizerii securistice sau securistoide, fraudarea alegerilor de c?tre Traian B?sescu, folosirea în dispre?ul legii a arhivei S.I.P.A. împotriva magistra?ilor, o lume politic? ?i o elit? intelectual? de toat? jena amândou?, greu s? mai g?se?ti o speran??, vreo lumin?, vreun sens. Zilele acestea se dau probele de aptitudini la Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza" din Bucure?ti ?i, foarte probabil, ?i la alte licee de art? din ora?e mari. S-a creat destul de repede o nou? mod? : copiii vor s? se fac? pictori ca Adrian Ghenie. Dup? ce au vrut s? se fac? atle?i ca Lia Manoliu, gimna?ti ca Nadia Com?neci, tenismeni ca Ilie N?stase sau Simona Halep, fotbali?ti ca Gic? Hagi, ziari?ti ca genera?ia de dup? 1990 care p?rea c? aduce democra?ia pe plaiurile noastre, azi copiii vor s? se fac? ?i pictori ca Adrian Ghenie, cel mai scump pictor român din toate timpurile.

Adrian Ghenie s-a n?scut la Baia Mare în 1977, ?i-a f?cut studiile la Cluj, tr?ie?te ?i lucreaz? ast?zi la Berlin. Izbânzile sale comerciale aiuritoare - milioane de euro la marile case de licita?ii anglo-saxone - au fost primite mai întâi cu specifica reticen?? cârcota?? româneasc?, pe modelul c?, „dac? suntem români, suntem sau escroci, sau pro?ti". Sau încerc?m prin diferite metode neortodoxe s? ne fent?m destinul advers sau ostil. Dar „loviturile" comerciale ale tân?rului artist clujean s-au repetat, Adrian Ghenie a confirmat de mai multe ori. Cona?ionalii no?tri s-au uitat mai serios, mai atent la picturile acestuia. ?i au descoperit c? sunt totu?i ie?ite din comun, cu totul neobi?nuite. Cel pu?in. Dac? nu cumva, poate, geniale.

Adrian Ghenie n-a ap?rut din neant. Se pare c? l-a avut profesor pe Cornel Bruda?cu, un artist, un pictor n?scut în S?laj dar tr?itor la Cluj dintotdeauna, el însu?i în afara normelor cunoscute ale mediocrit??ii. Un vizionar. Care recent a expus la „Tate Gallery", la Londra, într-o întreag? sal?, în indiferen?a total? a presei române?ti, preocupat? de politic? pân? dincolo de sa?ietate. Sunt câteva locuri în care conteaz? cu adev?rat s? expui, vreo trei-patru în lume, iar „Tate Gallery" e unul dintre ele. Nu e înc? destul de clar dac? Cornel Bruda?cu i-a fost profesor lui Adrian Ghenie la Institutul de Art? sau doar prin prezen?a sa greu de ignorat în Clujul artistic. Un merit esen?ial în succesul f?r? egal pentru un artist din România i se atribuie criticului, curatorului ?i negustorului de art? Maria Rus Bojan. Vom afla detalii în anii urm?tori, pentru c? reu?itele artistice ?i comerciale ale lui Adrian Ghenie nu se vor opri mâine. ?i, de altfel, el nu e chiar singur. Tot doamna Maria Bojan e cea care a reu?it s?-l readuc? în aten?ie pe maestrul Cornel Bruda?cu (un „babist" din Cluj) la cei aproape 80 de ani ai s?i. Cota lui Bruda?cu a explodat ?i ea. Pe lâng? tân?rul artist Adrian Ghenie, Maria Bojan i-a mai pus în circula?ie ?i pe Victor Man sau Ciprian Mure?an. Iar recent l-a preluat în „ecuria" sa ?i pe tân?rul Alin Bozbiciu (27 de ani).

Începând din 1990, pre?urile pentru arta modern? ?i contemporan? au luat-o razna. Cei mai scumpi pictori ?i sculptori - Pablo Picasso, Vincent Van Gogh, Henri Matisse, Gustav Klimt, Paul Gauguin, Claude Monet, Mary Cassatt, Berthe Morisot, Edgar Degas, Constantin Brâncu?i, Amedeo Modigliani, Alberto Giacometti... -, arti?ti americani de dup? r?zboi - Mark Rothko, Jasper Johns, Jackson Pollock, Willem de Kooning - sau arti?ti foarte recen?i – Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat, Yoshitomo Nara, Keith Haring, Zeng Fanzhi, Peter Doig etc. se vând la zeci ?i sute de milioane de dolari. Recent, pia?a s-a mutat în Asia, China a dep??it SUA la vânz?ri, India cre?te constant. De altfel, se pare c? unul dintre colec?ionarii fideli ai lui Ghenie e chinez.

Succesul lui Adrian Ghenie pe pia?a de art? mondial? nu e unul izolat. În ultimii 30-40 de ani, fenomene precum cele ale lui Georg Baselitz, Anselm Kiefer, Miquel Barceló, Damien Hirst (n. 1965) au tot ap?rut. Lucr?rile acestor arti?ti în via?? se vând la sute de mii ?i milioane de euro. ?i mai sunt înc? mul?i al?ii. În ultimii ani, cei mai mul?i scump pl?ti?i sunt arti?ti chinezi. Tinerii absolven?i ai liceelor sau ai institutelor de art? ar trebui s?-?i orienteze studiile ?i preg?tirea practic? ?i spre China sau India, nu numai spre aproape „dep??itul" Occident. Marile realiz?ri în domeniul artei, în pictur?, sculptur?, arte decorative, nu pot ap?rea f?r? o ?coal? foarte temeinic?. Iar de preferin?? ?coala ar trebui f?cut? pe acolo pe unde trece istoria, viitorul.

footer