Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Col. (r) Marin Neac?u   
Duminică, 07 Mai 2017 20:30

Col. (r) Marin Neac?u, art-emisScriam acum câteva luni un articol numit „atelier de educa?ie animalier?" despre modul în care o doamn? muzeograf din Craiova f?cea educa?ie copiilor veni?i în vizit? de „studii" ?i cum sunt folosi?i termenii în necuno?tin?? de cauz?.

Secretul lui Polichinelli

Subiectul mi-a fost amintit de un studiu al Uniunii Europene care a constatat c? în România anului 2017, 40% din elevi citesc un text f?r? s? îl în?eleag? ?i unul din doi va fi analfabet profesional. A?a, ?i? Care e problema? Traian B?sescu a ajuns pre?edinte de?i nu a str?lucit la înv???tur?. Mihai a ajuns rege ?i gâng?ve?te ?i acuma. Valeriu Zgonea a fost repetent de dou? ori, dar a fost colegul lui Mihai Viteazul ?i pre?edintele Camerei Deputa?ilor; Crin Antonescu a fost repetent un an la Facultate, dar a ajuns pre?edinte unui partid ?i al Senatului; Dragnea a fost repetent în facultate, pe care doar el ?tie cum a f?cut-o ?i uite-l, ditamai dirijor al Guvernului; Iohannis a ajuns, ?i el, pre?edinte de ?ar? f?r? s? ?tie cum, dar mai ales f?r? s? ?tie s? vorbeasc? dar a ?tiut s? î?i „cumpere" case prin fals ?i uz de fals... pentru c? a avut noroc. S? mai amintesc de sutele de parlamentari de meserie frizeri, l?c?tu?i, auto, ?oferi, ?iitoare, ling?i etc., etc.?

Qui prodest?

P?i dac? se poate ajunge a?a sus f?r? ?coal?, având noroc, f?r? s? fii în stare s? vorbe?ti bine române?te, c? englez?, oricum vorbe?ti imediat ce ajungi ministru, sau dac? po?i ajunge premier or ?ef al D.N.A. plagiind, de ce s? mai mearg? la ?coal? elevul român sau de ce s? mai înve?e? ?i se mai pune întrebarea de la cine s? înve?e, de la profesori care iau note de 2 ?i 3 la titularizare sau sunt prin?i copiind? P?i a?a ajung înv???tori, doamne care refuz? s? pl?teasc? vasele sanguine comandate la Zepter.

De ce s? se mai chinuie profesorii s? înve?e pentru a fi titulariza?i dac? e suficient s? se înscrie în partid, s? fac? bocancii directorilor de institu?ii de înv???mânt sau inspectorilor ?efi? Hai s? fim serio?i, cine e prost s? mai înve?e atâta vreme cât plagiatul ?i ho?ia te fac domn în România? Nu sunt de vin? elevii, ?i profesorii, de vin? sunt cei care schimb? mini?trii din 3 în 3 luni ?i fiecare vine cu propria lege a înv???mântului, proprii speciali?ti, analfabe?i de partid, cu dubl? calificare ?i doctorate ob?inute la private în pupinturism ?i turn?torie, ?i devin invita?i permanen?i la televiziuni s? ne dea lec?ii de conduit?. Elocvent este cazul domnului Vi?an Gelu, fost pedagog la un liceu din Craiova, c?ut?tor pe sub fustele elevelor, eliminat din înv???mânt pentru viol, judecat pentru aceea?i fapt?, luat sub aripa profesorului Berceanu cel care a vândut Israelului planurile avionului ce se construia la Craiova ?i gra?iat de B?sescu pe care îl sluje?te acuma cu ardoare. Nu m-ar mira s? îl v?d pe domnul Vi?an într-un viitor guvern de „coali?ie na?ional?", ministru la Educa?ie sau chiar la Justi?ie. De ce nu? Dac? se poate ?i a?a, de ce s? mai înve?e sau s? se perfec?ioneze profesorii?

Propuneri de ochii lumii

În aceste condi?ii propunerea U.E. de a fi evalua?i sau pl?ti?i profesorii români dup? rezultatele elevilor sau orice alt? propunere care este viabil? într-o ?ar? civilizat?, în România va fi sortit? e?ecului, sau va fi ?i mai falimentar?, pentru c? se vor g?si „solu?ii" de ie?ire din criz?. Se vor aplica diverse metode care vor face ca elevii pro?ti, dar cu „dedica?ie" s? fie primeasc? note mai mari, vor fi promova?i to?i, indiferent de nivelul cuno?tin?elor, numai s? nu fie profesorul „bun" sanc?ionat, iar profesorii „r?i" recalcitran?ii care nu particip? la via?a politic? a ??rii, care nu se vor înscrie în partid sau nu vor „achiesa" la metodele directorilor vor fi sanc?iona?i ?i nu vor fi promova?i etc., etc. Ce va face U.E. atunci, va veni s? schimbe directorii de ?coli, inspectorii sau primarii? Absurd. Ceea ce poate face U.E. acum este s? nu mai dea girul papagalilor din fruntea ??rii ?i s? nu mai laude to?i baschetbali?tii care vin s? le vorbeasc? în romglish despre lupta anticorup?ie în România.

Apropo de papagali, se spune c? noi românii tr?im în Gr?dina Maicii Domnului, dar m? întreb dac? nu cumva Maica Domnului avea o Gr?din? Zoologic?, pentru c? românii în ziua de azi, gra?ie sistemului educa?ional „avansat", se poart? ca m?garii, beau ca porciI, ies la vot sau proteste ca oile, muncesc ca boii, se uit? la un radical ca vi?elul la poarta nou?, vorbesc ca papagalii, se îmbrac? ca maimu?ele, url? ca leii ?i fug de r?spundere, ca dracu? de t?mâie. La mai trebuie educa?ie?

Concluzie

Ceea ce se întâmpl? acum în înv???mântul românesc, rezultatele elevilor ?i ale profesorilor, analfabetismul care câ?tig? teren pas cu pas, toate acestea, nu ?in în fond de mo?tenirea genetic? a românilor, nici de lipsa de implicare a p?rin?ilor, elevilor ?i profesorilor. Ele sunt, în principal, rodul ?i consecin?a politicii educa?ionale a celor ce ne-au condus de aproape 28 de ani, a repeten?ilor, „modelelor" branconerilor, sâsâi?ilor, rârâi?ilor, bâlbâi?ilor, almanahilor, maneli?tilor ?i coc?larilor, care au invadat Parlamentul, guvernele, via?a politic?, social? ?i emisiunile tv. Au ar?tat copiilor unde pot ajunge dac? fac ca ei. Ce poate face un p?rinte sau un profesor bine inten?ionat în fa?a copilului, cum s? îi spun? c? are nevoie de carte ?i educa?ie ca s? reu?easc?, când copilul îi spune: „dar ce, B?sescu, Zgonea, Vanghele, Becali, Gu??, Columbeanca, Mutu, Eba, au fost frunta?i la înv???tur??". ?i ce poate s? fac? U.E. în fa?a acestei armade anti-cultur?? ?i s? fim totu?i reali?ti, acest lucru convine de minune Uniunii Europene, pentru c?, cu cât vom fi mai analfabe?i, cu atât vom fi mai u?or de prostit, dirijat, supus, furat ?i exploatat. Studiul nu este f?cut pentru a ne ajuta ci pentru a ar?ta ?i altora de ce România trebuie condus? „de la centru", a?a cum prietenul strategic ne conduce spre r?zboi. Acesta mai întâi ne-a pus s? „restructur?m" armata, apoi s? distrugem industria na?ional? de ap?rare, pentru c? „n-ar fi fost compatibil?", apoi s? ne trimitem copiii s? lupte pentru ei pe p?mânturi str?ine, s? cump?r?m tehnic? second hand din cimitirele lor militare, iar în final, ne-au pus s? îi rug?m s? ne ocupe ?ara cu baze militare, tehnic? ?i personal, pentru c? noi nu suntem în stare s? ne ap?r?m singuri a?a cum cei care conduc U.E. au constatat acuma c? nu suntem în stare s? ne mai „educ?m" e nevoie de legile lor de îndobitocire. Pân? la urm? o s? ne cear? s? ne desfiin??m sistemul educa?ional na?ional, pentru c? oricum scoate pro?ti cu diplom? sau tâmpi?i, cum spunea pre?edintele tuturor tâmpi?ilor ?i s? ne trimitem copiiI la Paris ca s? înve?e... „nodul la cravat? cum se face". Istoria se repet?.

footer