Revista Art-emis
Umbrela PDF Imprimare Email
Col. (r) Marin Neac?u   
Duminică, 23 Aprilie 2017 19:50

Umbrela NATOCând am intrat în N.A.T.O. ni s-a spus c? nu e bine s? r?mânem singuri, c? avem o umbrel? care s? ne apere de eventuali agresori de oriunde ar fi ei ?i c? România va fi astfel ap?rat? de articolul 5. Doamne ce ne-am mai bucurat. Când au ajuns primele trupe americane în România ?i ?i-au f?cut baz? la Kog?lniceanu ni s-a spus c? avem nevoie de ei, pentru c? nu suntem ap?ra?i pe flancul estic ?i nu avem trupe specializate pentru ap?rarea litoralului. Doamne ce s-au mai bucurat b?ie?ii, dar mai ales fetele de la Vama Veche, c? vor putea face nudism sub supravegherea, uneori foarte îndeaproape a lui Pu?ca?u Marin.

Când ni s-a b?gat pe gât scutul de la Deveselu, un scut „pur defensiv", f?r? nici o inten?ie belicoas?, ni s-a spus c? acest scut ne va proteja de eventualele rachete iraniene apoi ruse?ti, de care oricum nu se sim?ea nimeni amenin?at, nimeni în afar? de americanii de la Kog?lniceanu. Doamne ce s-au mai bucurat edilii din Caracal, c? li se va asfalta ?i lor ora?ul dar ?i oltencele, c? vor înv??a limba englez? f?r? profesor, bu?on la bu?on.

Când s-a înfiin?at primul Comandament N.A.T.O. la Bucure?ti, ni s-a spus c? avem nevoie de el pentru a lua mai rapid ?i mai corect deciziile în caz c? rachetele alea defensive de la Deveselu vor trebui activate, pentru ap?rarea flancului Estic al N.A.T.O.. Doamne ce s-au mai bucurat cadrele militare c? vor putea face parte din structuri N.A.T.O. f?r? s? î?i p?r?seasc? familiile.

Când s-a anun?at (pe surse, ca în cazul rechizitoriilor D.N.A.) c? România va ad?posti un centru Intelligence care cic? ar fi N.A.T.O., dar de fapt va fi C.I.A., ni s-a spus c? e nevoie de el pentru a ap?ra Comandamentele N.A.T.O. înfiin?ate pentru a ap?ra flancul Estic al Alian?ei, care vor lua decizii pentru rachetele de la Deveselu care ap?r? bazele de la Kog?lniceanu care ap?r? nudi?tii de la Vama Veche, care vor forma familii europene cu Marin Pu?ca?u. Doamne ce se mai bucur? serviciile române?ti ?i chiar Lulu?a. În sfâr?it acum to?i vor avea spatele acoperit ?i nimeni nu va îndr?zni s? întrebe ce protocoale sunt încheiate între acest centru ?i serviciile secrete române?ti, sau D.N.A.. Nici reprezentantul C.I.A. în Europa nu va fi întrebat ce a c?utat la nu ?tiu ce adres? s? se vad? cu Lulu?a, acum noi vom fi întreba?i ce c?ut?m prin anumite zone din România.

Acuma suntem anun?a?i cu mândrie patriotic?, c? România va da câteva miliarde de euro, din cei 2% de la ap?rare, pentru a cump?ra ceva rachete patriotice de la americani, care probabil vor ap?ra Comandamentele N.A.T.O., care sunt create în sprijinul Scutului de la Deveselu, care ap?r? baza de la Kog?lniceanu, care ap?r? România de românii care vor s? emigreze în România, Ucraina, din Spania, Italia, Anglia, etc. Vai ce se vor mai bucura „patrio?ii" c? vor avea ?i ei parte de „patriote americane", nu numai americanii de „patriote românce".

Mâine vom fi anun?a?i c? România va ad?posti câteva focoase nucleare, care s? împodobeasc? o parte din rachetele alea de la Deveselu care nu au nici o inten?ie agresiv?, sunt pur defensive ?i ne ap?r? de cele rele ?i nu ne duc pe noi în ispit?. Doamne, ce se vor mai bucura to?i românii, în sfâr?it vom avea ?i noi o umbrel? care s? apere toat? România, nu numai bazele americane. Ba, mai mult, când se va „deschide aceast? umbrel?" americanii nu vor mai fi în bazele respective, vor fi cedate gratuit românilor, ca semn al aprecierii de care ne bucur?m din partea partenerului strategic, pentru c? atunci românii nu vor mai avea nevoie nici de N.A.T.O., nici de articolul 5, nici de scuturi, nici pu?ca?i marini, nici de comandamente N.A.T.O., nici de patrio?i, nici m?car de Dumnezeu. A?a da umbrel?!

Apropo, a?i sesizat cum se ajunge de la ap?rare colectiv? la teatru de r?zboi? Pas cu pas !

P.S. Se spune c? americanii se tem s? nu îi atace ru?ii ?i viceversa ?i de aia se tot înarmeaz? ei ?i î?i fac baze miliare care pe unde pot. Ciudat, dar de 70 de ani de când se tot atac? ei unii pe al?ii, rachetele lor cad peste tot, prin toate bazele militare, dar niciodat? pe propriile teritorii ?i culmea e c? nu mor solda?ii lor ci ai celor care le ad?postesc bazele. S? v? spun? Assad dac? nu e a?a. Oare ce s? însemne asta?

Grafica - I.M.

-----------------------------------------------
Surse :
https://www.dcnews.ro/nato-i-i-deschide-centru-de-contraspionaj-la-bucuresti_539050.html
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-21723547-seful-armatei-anunta-romania-cumpara-rachete-aparare-anti-aeriana-patriot-cel-mai-mare-contract-din-istoria-armatei-acordat-fara-competitie.htm?nomobile=
https://www.stiri-extreme.ro/15-focoase-nucleare-in-romania/#

footer