Revista Art-emis
Comentarii incomode pe marginea alegerilor din Fran?a PDF Imprimare Email
Petru Romo?an   
Joi, 13 Aprilie 2017 09:07

Petru Romo?anAlegerile din Fran?a - preziden?iale, urmate imediat de cele parlamentare -, de?i pu?in comentate în România, pot schimba dramatic fa?a Europei. Noi, românii, îi iubim ?i îi coment?m doar pe cei mai puternici. Dac?, începând cu 1848 ?i pân? în pragul celui de-Al Doilea R?zboi Mondial, ne interesam aproape numai de Fran?a ?i eram fran?uzi?i pân? în vârful unghiilor, pentru c? Parisul ?i Imperiul Francez erau centrul lumii, al?turi de Regatul Unit, azi totul e american, s?rb?torim comic Valentine's Day ?i Halloween, ultimul detaliu ?i ultima impresie care ne vin de peste Ocean sunt mai importante decât via?a real? submediocr? în care ne zbatem.

Alegerile din Fran?a, ziceam, pot fi decisive, mai ales dup? ?ocul numit Brexit, pentru toat? Europa, deci ?i pentru noi, care facem cumva parte din aceea?i Europ?. E poate necesar s? vedem ce spun ?i ni?te connaisseurs de la fa?a locului. Un interviu recent al savantului francez Emmanuel Todd („L'Origine des systčmes familiaux" ?i multe alte titluri dintre care unele au fost ?i traduse în române?te), publicat în „Journal du Dimanche", în care se ocup? ?i de alegeri, poate fi util pentru a în?elege ce urmeaz? în Fran?a ?i, probabil, în toat? Europa.
„Suntem în plin? dezagregare a sistemului. Alegerile sunt o pur? comedie. Constitu?ia celei de-a V-a Republici Franceze face, în teorie, din pre?edinte un monarh. În realitate, Fran?a e în Zona Euro, noi nu ne mai control?m propria moned?, am pierdut controlul bugetului ?i al deficitului ?i, în plin? globalizare, pre?edintele nostru nu mai are nici o putere. Fran?a este prizoniera unei Zone Euro al c?rei patron e Germania. Oamenii confund? votul cu democra?ia ?i cred c? a se exprima înseamn? a decide. Dar ar trebui ca votul s? reprezinte na?iunea în întregul ei ?i pre?edintele ales s? aib? o putere real?, iar acest pre?edinte s?-?i respecte aleg?torii ca s? fim într-o adev?rat? democra?ie. Nici una dintre aceste condi?ii nu este îndeplinit?. Alegerile primare ale dreptei au fost o mascarad?, cu un subelectorat atipic, b?trân ?i bogat, care ?i-a ales un fan al lui Thatcher cu 30 de ani întârziere. Pe de alt? parte, un subelectorat de stânga l-a ales pe Benoît Hamon, cu versiunea lui despre un venit minim, un fel de salariu universal. Mare s?rb?toare mare ! Totul e permis. Mul?umit? lui Hollande, am aflat c? nu mai avem executiv în Fran?a. O s?-l desemn?m pe cel care ne va reprezenta la Berlin".

Ce spune Emmanuel Todd despre principlaii candida?i ? Despre Emmanuel Macron (independent, fost consilier ?i ministru al Economiei al lui François Hollande, fost angajat al B?ncii Rothschild): „Am urm?rit ?i eu dezbaterea televizat?. I-am apreciat naturale?ea în mijlocul acelor rutina?i ai politicii („vieux crabes"). Are o siguran?? extraordinar? în a nu spune nimic. Dar are un program foarte clar, un amalgam al tuturor locurilor comune care circul? în sistemul bancar. Partea simpatic? e c? banca nu e rasist?. Cei care se ocup? numai de bani n-au nimic împotriva imigran?ilor. ?i-apoi, ?i el vrea s? se supun? Germaniei".

Despre Benoît Hamon (Partidul Socialist al actualului pre?edinte François Hollande): „Am un dispre? cu totul special pentru Hamon din cauza discursului s?u despre o cantitate de munc? limitat?, care ar trebui s? ne fac? s? accept?m c? avem 10 % din popula?ie la ?omaj ?i s?-i transform?m pe francezi în asista?i social. Dar ?omajul de 10 % se datoreaz? Zonei Euro. Benoît Hamon legitimeaz? ideea c? nu este nici o problem? cu euro. Hamon e un „submarin" al Inspec?iei de Finan?e ?i al delorismului (teoriile europeniste ale lui Jacques Delors - n. n.). E un aparatchic arhetipal, care n-a muncit ?i n-a produs niciodat? nimic. E normal s? nu cread? în munc?, asta nu i s-a întâmplat niciodat?. Resimt discursul lui Benoît Hamon ca pe un factor de pasivitate ?i de degradare moral?".

Despre François Fillon (Les Républicains, partidul lui Nicolas Sarkozy ?i Alain Juppé, în tradi?ia politic? a lui Charles de Gaulle): „?tim deja destule. Fillon tr?ie?te în lumea lui, iube?te banii, n-are contact cu realitatea. Dar ceea ce r?mâne scandalos e maniera în care dreapta n-a fost capabil? s? scape de el. Ne plângem de barbaria din suburbii dar oare ne întreb?m ce efect moral are asupra tineretului o dreapt? zis? republican? care sus?ine un candidat anchetat pentru deturnare de bani publici ?i escrocherie?" (Apropo de aceste anchete, François Fillon l-a acuzat pe pre?edintele Hollande, direct ?i la o or? de vârf, de fabricarea dosarelor sale prin instrumentarea institu?iilor statului. Dar parchetul a r?spuns c? acuza?iile lui François Fillon sunt prea vagi pentru a deschide o investiga?ie în privin?a unui eventual „cabinet noir" - n.n.)

Trebuie ?tiut c? Emmanuel Todd se vede pe sine ca un om de stânga, care în nici un caz nu va vota cu dreapta, oricare ar fi candidatul. Dac? va vota, îl va alege pe Jean-Luc Mélenchon, reprezentantul unei extreme stângi ?i al Partidului Comunist. Pe Jean-Luc Mélenchon îl descrie ca pe „un om de stânga, curajos în chestiunea german? dar moale în ceea ce prive?te priorit??ile: s? sc?p?m de morbidul euro ?i s? trecem la un protec?ionism rezonabil. Mélenchon flec?re?te prea mult pe teme secundare, cum ar fi organizarea institu?iilor. Nu e realist în materie de geopolitic?. S? ie?im din N.A.T.O.? În nici un caz ! Dac? vrem s? sc?p?m de Berlin, va trebui s? ne sprijinim pe Washington. E chiar momentul în care trebuie s? fim proamericani".

Despre Marine Le Pen (Frontul Na?ional, extrema dreapt?): „Marine Le Pen spune un adev?r: trebuie s? ie?im din euro ?i s? practic?m protec?ionismul. Dar condi?ia esen?ial? a reu?itei pentru o schimbare atât de drastic? ar fi solidaritatea na?ional? ?i fraternitatea. Marea încercare trebuie abordat? de to?i francezii dimpreun?. Or, printre francezi exist? ?i cei care sunt de origine arab? sau musulman?. Chiar înainte de marea încercare, Frontul Na?ional scindeaz? societatea". Tot vorbind despre Marine Le Pen, sociologul Emmanuel Todd explic? propria sa atitudine: „Am luat îndestul ap?rarea francezilor de origine musulman? ca s? fie limpede c? o resping cu totul pe Marine Le Pen. ?i nu-i scuz nici pe aleg?torii ei. Nu sunt om politic ?i m-am eliberat de patriotismul meu naiv publicând cartea « Cine este Charlie ? ». Nu m? mai simt obligat s? spun c? francezii sunt minuna?i. Elitele sunt catastrofale, dar ?i poporul dezam?ge?te. [...] Elitele tr?deaz? poporul, dar poporul e mediocru. Societatea francez? con?ine mult egoism ?i resentiment în toate straturile ei. Francezii reac?ioneaz? prost ?i cineva trebuie s? le-o spun?. Dac? o ?in tot a?a, istoria îi va pedepsi printr-o adev?rat? pierdere a libert??ii ?i o mare sc?dere a nivelului lor de trai".

S? mai spunem c? asem?n?rile izbitoare cu situa?ia de la noi nu sunt deloc întâmpl?toare?...

footer