Revista Art-emis
Trump se salveaz? PDF Imprimare Email
Col. (r) Marin Neac?u   
Duminică, 09 Aprilie 2017 15:07

Siria 2017Uite chimicul, nu e chimicul

Acum câteva zile lumea afla c? în Siria, regimul Bashar al-Assad a folosit rachete cu Sarin în atacul asupra localit??ii Khan Shaykhun, în provincia Idlib unde se afla o baz? a jihadi?tilor. Cel pu?in a?a sus?ineau ?i sus?in înc? oficiali ?i agen?iile de pres? care vor c?derea regimului Assad. Atacul a dus la moartea a peste 70 de persoane civile. Pe de alt? parte, partea de lume pro-Assad, f?r? a nega existen?a gazului ?i efectele sale, sus?ine c? de fapt rachetele nu au con?inut gaz, acesta a fost declan?at de fapt de lovirea unui depozit al insurgen?ilor jihadi?ti, care con?inea asfel sarin. Personal nu am nici date, care s? mearg? pe o variant? sau alta, dar nimeni nu are ?i totu?i to?i sus?in cu t?rie o variant? sau alta, dar mai ales nici convingerea sau încrederea în nici una din p?r?i pentru a da crezare uneia sau alteia. Îns?, atâta vreme cât nu exist? dovezi clare care s? duc? la o concluzie, orice declara?ie sau acuza?ie este pur propagandistic?, indiferent din ce parte ar veni. Având experien?a „depozitelor" ?i „armelor chimice" ale lui Saddam care au stat la baza atac?rii Irakului de c?tre americani - acuza?ie care s-a dovedit a fi fost fals? -, nu gre?it?, fals?, fabricat?, pentru a justifica invazia, îmi rezerv dreptul de a nu crede în nici una din variante. Orice ar fi îns?, atacul unei localit??i, indiferent de cine, indiferent cu ce arme, atac ce poate duce la pierderi de vie?i civile, este o crim?.

Stay out of Syria

În noaptea de 6 spre 7 aprilie 2017 S.U.A. a atacat oficial Siria. Nu este prima oar? când acest mamut militar î?i trimite rachetele în zon?, dar pân? acuma pretindea c? lupt? împotriva acelora?i insurgen?i jihadi?ti împotriva c?rora lupt? ?i Assad, a ISIS, adic? a propriului copil. C? de fapt S.U.A. urm?rea c?derea regimului Assad ?i mai pu?in sau chiar de loc nimicirea jihadi?tilor, o dovedesc anii de lupt? steril? împotriva unor fantome instruite ?i înzestrate de C.I.A., dar mai ales acest atac, care dep??e?te în virulen?? ?i efecte tot ce a întreprins S.U.A. ani de zile împotriva „terorismului" mondial. Surprinz?tor îns? în acest atac nu este atacul în sine ci faptul c? el a fost ordonat de actualul pre?edinte al S.U.A., mister Trump, acela?i mister Trump, care în Iunie 2013 spunea: „We should stay the hell out of Syria, the 'rebels' are just as bad as the current regime. What will we get for our lives and $ billions? Zero!". Cu aceast? ocazie media american? era tentat? s? cread? c? aceast? remarc? ar duce la concluzia c? „President-Elect Donald Trump appears to recognize that Syria is not America's responsibility". Oare ?sta s? fi fost adev?rul? M? îndoiesc. Pe timpul campaniei, domnul Trump a mai f?cut ni?te afirma?ii care au dus la concluzii gre?ite, c? ar lupta împotriva sistemului, c? s-a terminat cu hegemonia Israelului în S.U.A., cu influen?a lui Sörö?, ?i c? americanul de rând va fi pe primul loc în viitoarea politic? a Casei Albe nu grupurile de interes financiar-militare. ?eap?! Dup? alegeri balonul s-a dezumflat, zidul la grani?a cu Mexicul nu prea se mai construie?te, cu tot sprijinul acordat de regele Cioab?, restric?iile asupra intr?rii arabilor în S.U.A. au suferit modific?ri, deci a zburat puiul cu a?a, cum se spune în popor.

Khan Shaykhun un alt Pearl Harbour?

Iat? c? prin acest atac, R??oiul a c?lcat ?i aceast? promisiune f?cut? în campanie, când afirma c? S.U.A. nu trebuie s? mai intervin? în toate conflictele ?i zonele din lume, c? nu are bani de aruncat pe „bun?starea" altora, c? este timpul ca fiecare s? î?i vad? de propriile probleme iar S.U.A. nu va mai fi jandarmul mondial. ?i-a schimbat Trump opinia, sau de fapt totul a fost o cacealma pentru a câ?tiga alegerile? Dac? s-a schimbat ceva ce a determinat aceast? schimbare? Unii ar fi tenta?i s? cread? c? atacul chimic a pus capac toleran?ei lui Trump, c? omenia din el nu a mai putut rezista ?i l-a determinat s? ordone atacul pentru a pedepsi cruzimea lui Assad. A? întreba dar degeaba, dac? ?tie cineva câte persoane civile au murit nevinovate în atacul american de joi noapte sau în toate ac?iunile lor de la „prim?vara araba" încoace, dar ?i dac? exist? vreo diferen?? între moartea chimic? sau moartea prin bombardament standard. Bineîn?eles c? nu, dar nu e a?a? „Scopul scuz? mijloacele", „nu po?i face omlet? f?r? a sparge ou?le" sau, argumentul final: „în orice r?zboi exist? victime colataterale"? Oare chiar a?a s? fie? Nu mai exista nici o alt? solu?ie decât declan?area unui r?zboi oficial, declarat, deschis care ar putea însemna mai mult decât o simpl? interven?ie? Din nou m? îndoiesc.

S? presupunem, totu?i, c? decizia lui Trump a fost determinat? de acest atac chimic, deci este o reac?ie afectiv?, mai ales c? el singur a declarat faptul c? asta l-a f?cut s? î?i schimbe opinia. Fac o parantez? pentru a reaminti celor care au uitat, c? în ciuda presiunilor companiilor produc?toare de armament ?i strig?telor disperate ale perfidului Albion, americanii de rând nu doreau intrarea S.U.A. în cel de-Al Doilea R?zboi Mondial asta, dar„ s-a întâmplat" atacul de la Pearl Harbour ?i s-a schimbat calimera. Oare s? fie America condus? de un tip sentimental care r?spunde coleric la impulsuri emo?ionale f?r? a ?ine cont de principii ?i urm?ri? Sau avem de a face cu un tip care a min?it de la bun început ?i a afi?at o min? m?moas? ?i plin? de griji fa?? de soarta cet??enilor când de fapt îl interesa doar propria soart? ?i coco?area pe treapta cea mai de sus a societ??ii ?i lumii chiar? Oricare ar fi r?spunsul nu este de loc încurajator.

Salvarea Siriei sau a lui Trump?

?i totu?i de ce ar fi decis Trump declan?area acestui atac? Matematic vorbind, Trump ?i-a salvat pozi?ia. De ce? Pentru c? prin atitudinea sa de pân? acuma se punea de-a curmezi?ul celor care de decenii scot bani frumo?i din politica agresiv? a S.U.A., persoane ?i grupuri care cam dicteaz? politica extern? dar mai ales militar? a S.U.A. Retragerea trupelor americane din Germania a însemnat cheltuieli suplimentare pentru buget, dar ?i pierderea unei pie?e de desfacere. Conflictul semideschis cu Turcia ?i iminen?a închiderii bazei militare de la Incirlic era o alta palm? dat? diploma?iei dar ?i politicii militare a S.U.A. Declara?iile lui Trump ?i o eventual? retragere din conflictele din Siria, Afganistan ?i Irak, al?turate celorlalte semie?ecuri, ar fi însemnat pierderi insurmontabile pentru economia de r?zboi american?. Din cauza asta, pozi?ia lui Trump nu era chiar a?a de sigur? dac? nu cumva era chiar pe sanie, alunecând, alunecând. La asta se mai ad?ugau ?i acuza?iile ?i verific?rile care se fac vizavi de prietenia sa cu Putin ?i amestecul Rusiei în campania lui Trump. Ei bine, acuma, când Trump a dat o lovitur? atât de serioas? bazelor ruse?ti ale lui Assad de la Shayrat distrugând avioanele ruse?ti, e adev?rat nu de ultim? genera?ie, din baza atacat?, mai poate cineva s? spun? c? Trump este prieten cu Putin, sau mai pot marii produc?tori de armament s? se plâng? de Trump? Doamne fere?te! Nici Putin nu iese prost de aici, pentru c? distrugerea avioanelor sale va duce la alte contracte ?i afaceri pentru industria de r?zboi ruseasc? pentru c? prietenul Assad îi va cere ajutor pentru înlocuirea avioanelor distruse, ajutor care va fi acordat, dar nu degeaba. În plus, Putin fusese avertizat din timp de acest atac, a?a c? a avut timp s? î?i retrag? oamenii, hardurile ?i documente din baz? f?r? îns? a-I spune ?i lui Assad, pentru c? brânza e pe bani. Deci toat? lumea este bine merci, mai pu?in am?r??ii de sirieni care o încaseaz? ?i de la unii ?i de la al?ii în numele aceleia?i democra?ii occidentale.

A? întreba, retoric, ce scrie în tratatele interna?ionale vizavi de agresiunea unui stat asupra unui sat. Atât! În rest, toate bune ?i la var? cald. O concluzie este de necontestat: Niciodat? s? nu crezi în declara?ii!

Bibliografie web:
https://www.agerpres.ro/externe/2017/04/05/atac-chimic-in-siria-toate-dovezile-arata-catre-regimul-lui-al-assad-ministrul-de-externe-britanic--11-47-10
http://adevarul.ro/international/in-lume/kremlinul-raspunde-trump-americanii-nu-informatii-obiective-despre-atacul-chimic-siria-1_58e64f745ab6550cb805679c/index.html
http://globalnews.ca/news/3358302/donald-trump-barack-obama-stay-out-of-syria-tweets-chemical-attack/
http://adevarul.ro/international/in-lume/kremlinul-raspunde-trump-americanii-nu-informatii-obiective-despre-atacul-chimic-siria-1_58e64f745ab6550cb805679c/index.html
http://www.ziare.com/cultura/documentar/dezastrul-de-la-pearl-habour-atac-japonez-sau-capcana-americana-1337296
Aranjament grafic - I.M.
footer