Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Col. (r) Marin Neac?u   
Joi, 06 Aprilie 2017 20:51

Col. (r) Marin Neac?u, art-emisCine a spus c? România nu este un stat unitar? S? vin? încoace, c? îl m?nânc.
Sunt, la noi, politicienii, to?i la fel, cum fur? unul fur? to?i, indiferent de partid? Sunt! Se strâng ei ca un pumn când e vorba de interesele, imunit??ile ?i salariile lor? Se strâng. Se unesc ei ?i fac alian?e ori de câte ori le e greu la alegeri ?i apoi se arunc? din barc? unul pe altul? Se!
S-a dus dracu toat? economia? S-a dus. Nu poate s? spun? nimeni c? a fost distrus? industria chimic?, dar a r?mas în picioare cea metalurgic?. Nuuuu, au picat toate. Avem cumva agricultur? ?i nu avem industrie? Nuuuuuuuuuuuu, nu avem nici una nici alta, deci exist? unitate.
S-a dus... de suflet s?n?tatea, ne pleac? doctorii peste hotare iar bolnavii mor în s?lile de a?eptare din lips? de personal? Nici o problem?, nici înv???mântul nu e mai bun, ap?rarea a ajuns la pragul care alt? dat? era egal cu „nimicit", sau „scos din lupt?".
Am r?mas f?r? flot? la Marea Neagr?? Am r?mas, dar nici la munte nu mai avem p?duri, a?a c? nu avem de ce s? fim sup?ra?i.
Ne bat to?i la fotbal? Ne bat dar nici la gimnastic? nu am mai rupt inima târgului.
P?i atunci de ce se sup?r? unii ?i spun c? e ?ara în pericol, c? se rupe, c? se scindeaz?, c? nu mai este unitate, c? ne pierdem statutul? Nu ?tiu cred c? unii vorbesc f?r? s? gândeasc?.
Uite, de exemplu domnul Toader, ministrul justi?iei, tocmai a terminat de prezentat sinteza raportului privind evaluarea parchetelor. A spus omul din capul locului c? nu l-a înfluen?at nimeni, c? raportul este propriu ?i personal, c? tot ce scrie acolo e scris de el? A spus. S? spun sincer, m? speriasem. Credeam c? va face not? discordant? cu raportul privind teza de doctorat a Lulu?ei ?i ne f?ceam de râs tocmai în justi?ie, tocmai acum când domnul Klemm venise s? elogieze colaborarea dintre S.U.A. ?i Justi?ia român?. Dar nu a fost a?a. Domnul Toader nu a dezam?git. Ca ?i în raportul privind plagiatul, faptele au fost prezentate corect.
S-a constatat atunci c? au fost pagini plagiate? Da, dar s-a constatat ?i acuma c? a fost dep??ire de competen?e.
S-a constatat atunci c? lucrarea nu avea nici o valoare ?tiin?ific?? Ei ?i, s-a constatat ?i acuma c? a fost înc?lcat? constitu?ia.
?i atunci ?i acuma îns?, arbitrul a constatat c? de?i mingea a intrat în poart?, nu a intrat cu toat? circumferin?a, deci nu a fost gol, Lulu?a ?i-a p?strat ?i titlul de doctor, ?i func?ia.
Vorbea domnul Toader în cuvântul s?u plin de pilde ?i pove?e de faptul c? nu exist? unitate de interpretare a legii? Vorbea, dar de fapt a dovedit c? exist?, pentru c? decizia sa a fost ca toate deciziile din justi?ie care fac deliciul presei, împotriva logicii ?i argumentelor prezentate în material, ca ceva contra naturii. S? m? ierte domnul profesor de drept dar cam a?a s-a prezentat recomandarea sa dup? prezentarea sintezei. ?i atunci de ce a mai ?inut o or? aceast? prezentare? Doar a?a ca s? fie b?taia de joc ?i mai mare, ca s? arate c? poate fi ?i el cinic, nu numai Klemm, Iohannis sau Kovesi? P?i nu trebuia s? ne chinuie o or?, putea spune de la început: „Oameni buni, eu ?i prietenul meu Klemm am hot?rât: viaducte, nu, apeducte da!". Apoi putea s? prezinte argumentele cui voia el, sau cui mai st?tea acolo. Dar nu, el a ?inut s? î?i prezinte mai întâi constat?rile, ca s? vad? lumea c? nu e prost, e doar cinic, pro?tii suntem noi. Domnul Toader consider? c? în felul ?sta ?i-a salvat onoarea, pentru c? a scris în raport ce a vrut el. Dar de fapt ?i-a b?tut joc de ea, pentru c? a scris una ?i a concluzionat împotriva propriei opinii. Mai mare b?taie de joc nu se putea.

Domnule profesor, sunt foarte curios cum ve?i fi întâmpinat la cursuri de studen?i, dar probabil ave?i studen?i dup? prototipul Andreei Popa sau al Ninei R?ileanu, deci nu e cazul s? v? face?i probleme, v? vor primi cu urale. Domnule Ministru, eu zic c? sunte?i un eminent profesor de drept, un str?lucit judec?tor, un om de onoare, un justi?iar des?vâr?it, un ministru independent ?i incoruptibil, cel mai bun exponent al dreptului românesc ?i considera?i c? am continuat a?a pe 16 pagini, pe care nu vi le prezint, am f?cut doar sinteza, dar e timpul s? v? retrage?i, nu mai ave?i ce c?uta nici în fa?a studen?ilor nici în fruntea justi?iei. Asta dac? chiar mai ave?i un dram de onoare. Dac? nu, da?i-i înainte ave?i toate ?ansele s? face?i carier? în politic?, a?i dovedit c? ave?i tupeu.

footer