Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Marian Ioan   
Duminică, 05 Martie 2017 20:04

Jos cutare, Jos cutare!Pân? în 1989, existau o mul?ime de forme de organizare a preg?tirii popula?iei pentru ap?rarea ??rii. Existau structuri teritoriale, pe domenii de activitate, pe categorii de popula?ie. Nu este exclus s? fi fost ?i altele, care nu-mi trec mie prin minte, eu neavând tangen?? cu a?a ceva pe vremea aceea. Dup? 1990, toate astea s-au evaporat. Noroc, îns?, cu democra?ia asta nou?, care, iat?, ne-a permis s? ne îmbog??im cu ni?te trupe comsomoliste de protest. M? rog, astea nu sunt pentru ap?rarea ??rii, da' ce conteaz?!? Nu ?tiu dac? sunt organizate pe divizii, pe regimente, pe batalioane, sau pe legiuni. Mai degrab? sunt tentat s? cred c? sunt organizate pe cohorte. C? sunt comsomoliste se vede dup? obiectivele pe care ?i le propun, identice cu obiectivele pe care ?i le propuneau comsomoli?tii. În esen??, este vorba de „Jos!", cam la atât reducându-se ideologia lor. Ei vroiau jos guvernul, dar, dac?-i întrebai de ce, riscai s? fii arestat ?i dat pe mâna unui tribunal popular. Vroiau tribunale ale poporului care s?-i condamne pe to?i cei care nu erau comsomoli?ti, sau care-i întrebau pe comsomoli?ti ce vor s? fac?. Ei erau tot timpul pe str?zi, cu pancarte, strigând slogane. Bine-n?eles, seara se retr?geau într-o spelunc?, acolo unde veneau ni?te bol?evici, c?rora comsomoli?tii le d?deau raportul ?i primeau noi misiuni. Iar la sfâr?it, se l?sa cu vodc?.

In loc de „Tribunalul poporului" acum se cheam? D.N.A.

Ce ar fi nou acuma? Acuma, în loc de „Tribunalul poporului" îi zic D.N.A., nu se mai întâlnesc cu bol?evicii c?l?uzitori prin spelunci, ci pe feisbuci, iar trupele comsomoliste clameaz? c? vor stat de drept. Dar, la fel cum ?ia de demult nu ?tiau ce-i aia stat de drept, crezând c? e un stat men?evic, burghezo-mo?ieresc, nici ??tia de acum nu ?tiu, crezând c? statul de drept este un stat care-?i d? voie s?-l altoie?ti cu dreapta pe cel care nu-i de partea ta, indiferent dac? ?la este vidanjor, profesor universitar, ginecolog, sau judec?tor la Curtea Constitu?ional?. Pentru comsomoli?tii de demult, o duduie decorat? de Stalin era mai presus de orice ?i de oricine. La fel e ?i azi. Am v?zut la televizor ni?te oameni care comparau trupele comsomoliste de protest cu legionarii. Ce eroare! P?i, legionarii, la începuturile lor, aveau repere demne de luat în seam?. Ei apelau la argumente legate de credin??, la argumente de natur? istoric?, la elemente sacre, na?ionale. De-abia mai târziu, când li s-au al?turat o gr?mad? de limbi?ti de voca?ie, dornici de parvenire, ?i ceva fanatici, s-a transformat mi?carea lor în ceva condamnabil.

Cum dracu? s? pretinzi domnia legii, înc?lcând legile?!?

Auzit-a cineva vreun argument sacru, na?ional, sau istoric, sau legat de credin?? în sloganurile trupelor comsomoliste de protest actuale?!? Ca s? nu mai zic c? sloganurile înscrise pe pancartele lor sunt în total? în contradic?ie cu ceea ce scot pe gur?. C?ci, cum dracu? s? pretinzi domnia legii, înc?lcând legile?!? Probabil, bol?evicii care-i dirijeaz? le-or fi spus s? nu-?i fac? probleme de natur? logic?, întrucât eventualele inadverten?e le purific? liderii lor... dormind în parlament, ba chiar le ?terge cu pufoaica ro?ie însu?i inspiratorul lor, marele orator... din f?lci. Doar de masc?, pentru prostirea prostimii, câte unu? mai scoate câte un urlet cu „Jos comunizmu?!".

R?zboiul informa?ional

Nu ?tiu dac? oi fi zis bine informa?ional, având în vedere ce vreau eu s? spun. Poate, trebuia s?-i zic r?zboi informatic?! Habar n-am, dar sper s? în?eleag? cititorii.Ca de obicei, inspira?ia mi-a venit în metrou. Cred c? minimum 80% dintre c?l?torii din metroul cu care am fost eu ieri erau scufunda?i în divaisuri d-alea de citit/scris/vorbit cu ecranul. Ceilal?i erau ca mine. Adic?, doar c? nu aveau divaisuri, dar ?i ei erau cu gândurile în alte p?r?i, nu le aveau cu ei acolo, în metrou. V?zându-i pe scufunda?ii ?ia, mi-am amintit cum presa noastr? cea democratic? ne-a informat recent c? ru?ii ?i-au înfiin?at ni?te unit??i de r?zboi informa?ional. Sau informatic?! Nu ?tiu. Chestiunea ne-a fost prezentat?, desigur, ca o mare amenin?are, fiind la ru?i. C? americanii î?i creaser? ?i ei a?a ceva, mai înainte, nu ni s-a mai spus, c?ci americanii î?i creaser? acele trupe ca s? apere România, s? sus?in? economia româneasc?, s? creasc? nivelul de trai al românilor. Da' ru?ii...!?! În contextul ?sta vin ?i eu cu o sugestie referitoare la r?zboaiele astea informa?ionale. Sau informatice!? V?d c? lumea e plin? de humanoizi predispu?i oricând s? se înroleze în trupe d-astea de r?zboi informa?ional (sau...), ?i s? desf??oare ac?iuni de lupt?, chiar ?i când merg cu metroul. În cazul ?sta, de ce nu se r?zboiesc informa?ional (sau...) marii r?zboinici... într-o sal??! În loc de tran?ee cu noroi, cu praf, cu ?rapnele, se adun? trupele celor doi combatan?i într-o sal? ?i se r?zboiesc acolo, cu divaisurile în fa??. Au voie s? foloseasc? orice surse, orice canale, inclusiv sateli?ii, ?i, la nevoie, chiar ?i Luna de pe cer.

Era g?inarilor

Uite, acuma, dup? ce o formulai, îmi d?dui seama de ce nu este posibil ca r?zboiul informa?ional (sau...) s? se poarte a?a. Nu mai este posibil, pentru c? era cavalerismului a disp?rut pe P?mânt. În era cavalerismului, combatan?ii î?i declarau r?zboi ?i de-abia dup? aia se atacau. Acuma, omenirea se afl? în era g?inarilor, iar g?inarii nu declar? r?zboi. Un g?inar mai întâi te atac? ?i dup? aia comunic? omenirii, prin presa democratic?, desigur, c? i-ai jignit nevasta, l-ai înjurat ?i ai scos limba la el, de?i tu habar n-aveai c? ai fi f?cut a?a ceva, fiindc? nu ?tiai c? b?rbatul de lâng? el era nevast?-sa ?i d-aia nu i-ai zis s?ru' mâna, ci bun? ziua, iar limba o scosese?i la tine acas?, de efort, când ai mutat ?ifonierul în dormitor. De fapt, diversele motive invocate când te atac? sunt, în mod evident, doar ni?te vr?jeli menite s? prosteasc? prostimea. În realitate, ei pornesc r?zboaiele pentru c? au în ei o nevoie nebun? s? ucid? oameni. Cum dracu? s? se r?zboiasc? ei la mas?, f?r? s? sfârtece trupuri, f?r? s? crape cranii, f?r? s? sfâ?ie ma?e,f?r? s? arunce napalm pe copii!? A?a c?, nu-mi r?mâne decât s? m? apuc eu de un r?zboi informa?ional (sau informatic?!) cavaleresc. Eu contra... laptopului meu. C?, se poart? ?sta cu mine mai r?u decât ?ia din trupele informa?ionale (sau...)!

Grafica - I.M.

footer