Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Col. (r) Marin Neac?u   
Duminică, 05 Martie 2017 19:17

Republica de la Ploiesti 1970-Olimpiada Denun?ul 2017R?d?cinile

Când am citit prima oar? de „Republica de la Ploie?ti" din 1870, respectiv încercarea de detronare a lui Carol I, am crezut c? este vorba de o glum?, mai ales c? citisem în monumentala „Conu Leonida fa?? cu Reac?iunea". Apoi am aflat c? rebeliunea avusese loc cu adev?rat ?i ea întrunea toate elementele unei încerc?ri de lovitur? de stat, sau cum s-ar spune acum, „destabilizare a ??rii" ?i „atac la statul de drept". Nu intru în am?nunte, cine nu cunoa?te am?nuntele are de unde afla cum s-a derulat, oricum sunt prezente toate ingredientele, „lupta împotriva tiranului", „înl?turarea cizmei nem?e?ti", manipulare, orgolii, partide nemul?umite c? nu mai conteaz? în actul puterii (ca ?i în zilele noastre, tot liberalii), implicarea unor capi ai armatei, încercarea de împ?r?ire de arme c?tre „popor" etc etc. Încercarea a sfâr?it lamentabil, mai ales c? - o alt? coinciden??" - nici atunci nu a existat consens între liberali, unii r?zvr?ti?i au fost pedepsi?i „exemplar" în public, fiind b?tu?i, pentru c? pe atunci nu exista D.N.A. care s?-i plimbe cu c?tu?e în public. Finalul e apoteotic, tipic românesc, conspiratorii sunt judeca?i, ca ?i mineriarzii ?i „terori?tii" de mai târziu ?i g?si?i nevinova?i, pentru c? revolu?iile nu erau scoase în afara legii. Tot în urma unei „revolu?ii" sau lovituri de palat venise ?i Carol la putere, deci nu putea fi incriminat? o ac?iune care adusese la putere pe cel care era contestat. Sublim! Apropo de revolu?ii ?i nevinova?i, aici ar putea explica mai multe, legat de cea din ?89, domnul Lascu Ioan, care a anchetat ?i închis un fragment din dosarul „revolu?iei" de la Sibiu.

Trunchiul

Prin Decembrie ?89 se pune de o nou? lovitur? de stat. Bineîn?eles era nevoie de un Polizu ?i este g?sit Ion Nicolescu, fezandat cu ceva timp înainte de eveniment ?i instruit de marele regizor Sergiu Nicolaescu pentru a da o mân? de ajutor cu unitatea sa, „revolu?ionarilor". Nicolescu r?spunde prezent c? era ploie?tean ?i dac? e revolu?ie, f?r? Ploie?ti, nu e nimic. Dup? un secol ?i jum?tate de la prima tentativ? de lovitur? de stat ploie?tean?, ora?ul lui Candiano Popescu reintr? în c?r?ile de istorie a României. Nu e vorba de z?c?mintele de petrol, pentru c? alea sunt de mult istorie. Este vorba de via?a politico-juridic?. S-ar fi crezut c? Ploie?tiul va fi mereu o problem? pentru guvern?ri, dar uite c? nu e a?a, dimpotriv?, se pare c? ploie?tenii ?i-au înv??at lec?ia din istorie. Bravo lor, numai oamenii inteligen?i înva?? din gre?elile altora ?i se poate spune c? Ploie?tiul nu numai c? nu „mai face gât", ca s? folosesc un termen mai popular, dar chiar ap?r? cu vârto?enie puterea, oricare a fi ea. Ploie?tiul nu mai este revolu?ionar, Ploie?tiul este pur ?i simplu vârful de lance al „regelui", oricare ar fi el. Revolu?ia a murit, tr?iasc? regele! Nu degeaba se spune „a întors-o ca la Ploie?ti".

V? mai aminti?i campania din 2012, când abacul Anastase pitise ni?te biciclete într-o cram? pentru a le oferi aleg?torilor P.D.L.? La Cotroceni locuia pe vremea aia protectorul doamnei Roberta, matolitul B?se, iar ploie?tenii nu voiau s? mai fie b?tu?i ca preotul Dinicescu. A?a c? din toate ora?ele cel mai... lipit de putere era Ploie?tiul, care î?i formase o echip? puternic? dar nu anti, ci pro-palat. A plecat B?sescu, a venit Iohannis, dar orientarea Ploie?tiului c?tre Cotroceni ?i tot ce e legat de Palat nu s-a schimbat. ?efa D.N.A., Lulu?a Kovesi ?i-a f?cut ga?c?, unde altundeva decât în Ploie?ti? Toate marile lovituri de imagine marii corup?i ai ??rii sunt înscena?i la Ploie?ti pentru c? acolo colegii din D.N.A. conlucreaz? foarte bine cu „celelalte structuri", inclusiv cu mafia retroced?rilor. S? spun? Negulescu dac? nu a a?a.

Roadele

Credea?i c? se vor opri ploie?tenii aici? Ei bine, nu. Colegii din „alte structuri" aparent nevinovate, f?r? nici o leg?tur? cu lupta politic? sau cea infrac?ional?, cel pu?in nici una declarat?, ridic? îns? preten?ii, se afirm? plenar ca cadre de n?dejde pentru preg?tirea viitorului Cotrodneaserist. Am citit cu stupefac?ie c? în Prahova dar se pare c? nu numai, acum câteva zile la olimpiada de român? elevii au fost pu?i s? scrie un denun?. C? tema a fost întoars? ca la Ploie?ti ?i au f?cut din Ilie Moromete un du?man al sistemului numai bun de denun?at c? nu ?i-a pl?tit funcirea nu mai mir? pe nimeni, în ora?ul în care dosarele se fabric? pe band? rulant? dar s? s?de?ti în mintea elevilor ideea denun?ului plecând de la o capodoper? a literaturii române ?i s? le perverte?ti mintea c?tre interesele unor structuri care bat palma cu mafio?ii, dep??e?te orice închipuire. Iat? cum suna subiectul: „Imagineaz?-?i c? te nume?ti Luca Str?jescu ?i e?ti personajul care colecteaz? cotele ??ranilor pentru stat din fragmentul extras din romanul Morome?ii de Marin Preda. Redacteaz? un referat (raport scris) adresat conducerii de partid, prin care s? denun?i calitatea de element du?m?nos a lui Ilie Moromete, pe care ai constatat-o când ai fost s? colectezi de la el cota". Probabil la faza pe ?ar?, se va da ca subiect tot ceva din Morome?ii, propun „Poiana lui Iocan ?i constituirea unui grup infrac?ional du?m?nos ".

Mai am câteva propuneri. La Facultatea de sport la admitere s? se dea ceva cu tema „ Mar? în celul?", la Religie s? se dea ca subiect „R?pirea din S.R.I.", la muzic? s? se dea „Fuga lui Ghi??", iar la matematic? „Adunarea dup? formula Anastase". Alo, Ploie?tiul, se aude? Cu asemenea ini?iative, viitorul ??rii e asigurat, România va deveni o ?ar? de turn?tori. De fapt, la noi, nu eradicarea corup?iei este obiectul muncii, ci pedepsirea corup?ilor din partidele adverse. Corup?ia face bine, ca ?i „Hemoro-izii", corup?ia se d? la pachet cu func?iile publice. ?mecheria e s? te afli întotdeauna de partea celui care pune c?tu?ele, fie c? furi pentru el sau mân? în mân? cu el, fie c? torni un „element du?m?nos".

Cu subiecte de olimpiad? sau examene ca cel dat la Olimpiada de limba român? la Ploie?ti, nu mai este nici o îndoial? c? filiala D.N.A. Ploie?ti are viitorul asigurat ?i c? vor fi angaja?i numai premian?i, nu ca cei din Bucure?ti care au în frunte pe cineva care a terminat facultatea cu media 6.41, a plagiat doar 4% e posesoarea unui tat? sc?pat de dosar cu ajutorul lui „Dumnezeu". Interesant este c? pentru aceast? prob? de dec?dere a societ??ii nu iese nimeni în strad?, „tinerii frumo?i ?i liberi" consider? c? e normal s? înceap? cu denun?ul din fraged? pruncie. Poate ar trebui s? se studieze „importan?a denun?ului" în cariera tinerilor în România, c? doar nu o s? st?m ag??a?i de un Moromete anacronic. ?i partea cea mai dureroas? este c? se g?sesc destui inspectori ?colari care sus?in cu inocen?? c? nu e nimic anormal cu subiectul, c? în fapt este un exerci?iu educativ. Sper s? prind vremea când la Olimpiad? se va da urm?torul subiect: „Imagineaz?-?i c? te nume?ti Codru?a Kovesi ?i e?ti personajul care verific? averile profesorilor din M?rginimea Sibiului, din fragmentul extras din lucrarea "Pas cu pas". Redacteaz? un referat (raport scris) adresat conducerii de partid, prin care s? denun?i calitatea de element du?m?nos a lui Klauss Iohannis, pe care ai constatat-o când ai fost s? verifici cum ?i-a cump?rat casele". Hai, c? se poate!

Bibliografie web:
https://ro.wikipedia.org/wiki/Republica_de_la_Ploie%C8%99ti
http://jurnalul.ro/stire-613509.html
http://ioncoja.ro/colonel-ion-nicolescu-versus-sergiu-nicolaescu/
http://infobrasov.net/tata-lascu-in-dosarul-impotriva-revolutionarilor-din-sibiu/

Grafica - I.M.

footer