Revista Art-emis
Made in Romania PDF Imprimare Email
Col. (r) Marin Neac?u   
Miercuri, 01 Martie 2017 22:14

Made in RomaniaCred c? suntem singura ?ar? din lume unde orice s-ar importa va purta ?tampila importatorului. Era de mult o poveste cu un fel de concurs interna?ional gen „meseria br??ar? de aur" la care particip? un japonez, un german, un american ?i un român. Primul intr? în concurs un japonez care face un fir de o?el sub?ire ca un fir de p?ianjen care îns? rezista la trac?iunea unui portavion echipat complet. Juriul extaziat. Vine americanul ia firul ?i îi d? gaur?. Cât? precizie!, strig? Juriul. Vine neam?ul ?i d? filet. Wunderschön! Vine românul ?i pune ?tampila „fabricat în România." Acesta este un banc de pe vremea lui Ceau?escu ?i voia s? arate cum le d?deam noi peste bot imperiali?tilor. Surprinz?tor, dar chiar dac? atunci era numai un banc, ast?zi totul a devenit realitate. Vin firmele ruse?ti s? privatizeze combinatele siderurgice din România, sus?inu?i frenetic de o Europ? pus? pe d?râmat ?i o conducere na?ional? pus? pe c?p?tuit. Dup? un an, au fost transferate în Rusia toate utilajele care erau performante, iar ce a r?mas este vândut la fier vechi. Bine, dar asta putea face ?i clanul Bercea, nu era nevoie s? vin? ru?ii. Nu conteaz?, parc? sun? mai bine când putem raporta c? i-am „corupt ?i pe ru?i". Made in Romania!

Vin firmele ungure?ti ?i cump?r? cam tot ce este industrie farmaceutic? ?i medicamente în România, ne punem pe butuci industria vaccinurilor,cump?r?m din afar? cu bani împrumuta?i cam tot ce ne trebuie ca s? ne men?inem în via?i bolnavii de inim?, cancer, hepatit?. Dar depozitele farmaceutice ?i marile lan?uri de farmacii nu le vând în ?ar?, ci le dau în afar?, pe bani frumo?i, împreun? cu toate medicamentele cu c?utare, în timp ce românilor li se vând medicamente expirabile sau chiar expirate, pentru c? fraierul de român nu are obiceiul s? verifice termenul de valabilitate la produsele pe care le cump?r?. Oare ?tie cineva de la ministerul s?n?t??ii sau din „binom" c? depozitele de farmacie ?i farmaciile au target la vânzarea de medicamente expirabile? Se aude, target pentru vânzarea unor produse care expir? de cele mai multe ori pân? s? fie consumate. Cine nu vinde este penalizat. S-a pus deja capac pe ?tirea cu medicamentele g?site prin Gorj. Made în Romania!

Vine Jeffrey Franks în România s? impun? papua?ilor politica F.M.I. ?i s? urm?reasc? respectarea angajamentelor României ?i partidului de guvern?mânt fa?? de preten?iile înrobitoare ale st?pânilor. Dup? 3 ani, ajunge cu pantofii rup?i luând sârba înainte pe la petrecerile P.D.L. ?i f?când lobby pentru P.D.L. în fa?a ?efului F.M.I. A?a a r?mas scris pe el. Made in Romania!

Vine mister Gitenstein (e adev?rat, totu?i, cu bunic evreu din Boto?ani) pe post de mare ambasador, mare, al Statelor Unite ale Americii la Bucure?ti, s? ne dea lec?ii de democra?ie ?i s? lupte împotriva corup?iei. Cât a f?cut pe ambasadorul nu ?tia s? spun? altceva decât c? suntem corup?i, c? trebuie s? ne b?g?m min?ile în cap, s? facem politica pe care o vor ei, s? punem la D.N.A. pe cine vrea el, s? vot?m la referendul cum vrea el. Atât de mult a urât birocra?ia, ho?ia ?i corup?ia din România încât la final de mandat a r?mas în România recompensat de B?sescu, drept mare ?ef la Fondul Proprietatea. Made în Romania!
Vine „Holzindustrie", firm? austric? ?i se apuc? de t?iat p?duri pentru c? la ei în ?ar? e interzis s? tai copacii. La noi îns? cu pu?in sprijin din partea prietenilor, po?i ?i s? schimbi codul silvic în favoarea ta ?i s? continui s? tai ?i s? vinzi chiar dac? url? ziarele, a?a cum prietenul a continuat s? primeasc? chiria pe un imobil chiar ?i când nu mai era a lui. Austriac austriac, dar p?durile le-a t?iat cam cum l-au t?iat pe Mihai, adic? f?r? mil?, iar câ?tigul nu a fost deloc împ?r?it nem?e?te. Made în Romania!

S? ne apropiem de zilele noastre. Are loc Bi-lan?ul D.N.A., care dup? ultimele scandaluri cu rela?ia Coldea-Ghi??-Kovesi, cu acordul de cooperare între S.R.I. ?i D.N.A., cu zdren?ele ?i cârti?ele din sistem, cu dosarul m?tr?sit al tat?lui ?efei D.N.A., ar fi trebuit s? fie declarat Bilan?ul ilegalit??ilor D.N.A. Ei a?, dac? ai fi ascultat datele ?i rapoartele ai fi crezut c? te afli în împ?r??ia cerurilor nu a putregaiului din sistemul judiciar. Mai era un pic ?i sala se ridica în picioare ?i scanda „Kovesi cu mân?ria, noi cu stima ?i mândria", sau „Her Iohannis nu uita, am salvat ?i pielea ta!" Made în Romania!

Are loc prima remaniere a guvernului Grindeanu. Pre?edintele Iohannis are din nou gura pân? la urechi, semn c? este foarte îngrijorat. Felicit? alegerile domnului Grindeanu ?i remarc? faptul c?, în sfâr?it, a f?cut ?i el ni?te mut?ri. S?racul de el, îi era necaz c? Ciolo? f?cuse prima remaniere înc? înainte de investire ?i Grindeanu r?mânea dator. Printre cei noi, a fost re-re-re-re instalat? ?i bunica de plumb, care mai are pu?in ?i bate în longevitate serialul Mica Mireas? unde eroina principal? a devenit mica bunic?. Fat? bun? bunica Plumb, în toate mandatele ?i guvernele s-a remarcat printr-o inactivitate exemplar?, dar d? bine pe sticl?, ?tie s? vorbe?te ?i iese pe post exact când are ?efu o pleazn? pe gârg?lot. Pe când ?i primar al Capitalei? Oricum, în sfâr?it, e pace sub salcâmi... cam vreo dou? zile, apoi urmeaz? alte dosare, alte scandaluri. Lulu?a, abia sp?lat?, trebuie s? î?i dovedeasc? recuno?tin?a. Made în Romania!

Biografie web:
https://www.monitorulsv.ro/Ultima-ora/2012-01-31/Cretu-cere-sefului-FMI-retragerea-lui-Franks-din-relatia-cu-Romania-pentru-participarea-la-petreceri
http://www.ziare.com/bani/fondul-proprietatea/fostul-ambasador-mark-gitenstein-numit-la-conducerea-fondului-proprietatea-1231889

Grafica - I.M.

footer