Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Marian Ioan   
Joi, 23 Februarie 2017 21:24

Marian IoanSe ?tie, bâlciul este locul acela unde lumea se duce s? râd?. Ba, în dulce spiritul bâlciurilor, a? zice c? acolo se duce lumea „s? se râd?"! Ei, bine, de?i e acolo de când lumea, galaxia noastr? nu avea ?i ea un bâlci. Nu aveau unde „s? se râd?" galacticii ?i galactezele, n-aveau unde s?-?i fac? ?i ei revelionul la cap?tul unui an lumin?. Acuma au. Cu ajutorul prim?riei galactice, au deschis un circ galactic. Arena circului, partea aia rotund? unde se manifest? clovnii ?i animalele, au instalat-o chiar în buricul României. Cum de au ales tocmai acest loc? Pe de o parte, pentru c?, nu-i a?a, România este un fel de buric al galaxiei. Aici se afl? polii energetici ai Universului, aici au ap?rut cei mai vechi oameni, aici se vorbe?te cea mai veche limb?, aici... aici... Cine nu m? crede, s? citeasc? prelegerile istorice care circul? pe net. ?i dac? nici alea nu sunt conving?toare, s? umble prin ?ar?. Va constata c?, într-adev?r, aici este popula?ia cea mai veche, m?car în sensul de învechit?. Ba, se pare c? exist? un concurs în desf??urare pentru titlul de satul cu cei mai pu?ini, dar ?i ce mai b?trâni, s?teni. Va mai constata c?, aici, în România, se g?sesc, într-adev?r cele mai vechi lucruri, majoritatea oamenilor purtând vechituri de la „second hand". Iar pe de alt? parte, pentru c? aici se g?sesc cei mai buni circari, ?ara fiind condus? de ani buni chiar de ni?te clovni. Deci, au existat premise serioase pentru alegerea galactic?, iar primul spectacol, firesc, trebuia s? fie chiar galactic, s? aib? galacticii de ce s? se râd? câ?iva ani lumin? de acum încolo. C?ci, cum se desf??oar? spectacolul?

Ni?te grupuri de clovni se adun?, care cu fesuri pe cap, care cu copii în bra?e, care cu ruj pe buze ?i-n obraji, ?i scandeaz? c? vor stat de drept ?i suprema?ia legii. Dar nu încep spectacolul propriu-zis decât dup? ce vine un clovn îmbr?cat în pufoaic? bol?evic?, ia Constitu?ia ?i alte câteva legi, le arunc? acolo, în arena circului, ?i danseaz? cazacioc pe ele. În clipa în care el sare pe legi, cu picioarele înc?l?ate cu cizme bürger, ?i danseaz? cazacioc strigând „Jos guvernul! Ne atac? violatorii ?i pedofilii! Ne atac? ru?ii! Jos guvernul! Jos mâinile de pe ADN", atunci scot to?i saltimbancii recuzita care le fusese preg?tit? din timp ... în secret, ca s? fie cu adev?rat o surpriz?, ?i încep ?i ei s? strige c? vor stat de drept ?i respectarea legilor.
Fiind galactic, e limpede c? spectacolul de bâlci dureaz? mai mult, potrivit cu timpul galactic.

Viitorul de aur

Iat? c?, încet, încet, încep s? descifrez în ceea ce se întâmpl? prin ?ara asta adev?rurile pe care nu le în?elegeam atunci când erau clamate sub form? de lozinci. Ca asta cu viitorul de aur, de exemplu. Când eram eu pionier ?i eram pus s? recit, sau s? cânt, c? viitor de aur ?ara noastr? are, în capul meu era gol total. Adic?, nu în?elegeam ce spun, spuneam doar fiindc? m? punea instructorul de pionieri s? spun. Acuma, da, în?eleg. Nici n-a? fi avut cum s? nu în?eleg dup? ceea ce am v?zut sâmb?ta trecut? ?i dup? cum s-a manifestat un cititor care a ova?ionat ceea ce am v?zut ?i eu. În sâmb?ta aia, probabil, echipajul circului galactic a avut pauz?. Foarte posibil, clovnul esen?ial s-o fi dus la schi. Nu-i întreb pe înver?una?ii lui sus?in?tori care, fie vorba între noi, n-ar putea s? ne spun? de ce îl sus?in, dac? nu cumva e vorba de discriminare, atunci când el se duce la schi, iar pe ei îi las? în arena circului. Nu-i întreb pentru c? tare mil? mi-a fost de marele lor lider, Plicu?or Ban parc? îl cheam?, sau a?a i se zice, atunci când a fost întrebat de ce protesta. S?racu', i se d?deau ochii peste cap, c? nu ?tia ce s? spun?. De fapt, a ?i m?rturisit pân? la urm? c? nu ?tia dar... a?a avea scris în fi?a postului.

Cum ziceam, sâmb?t? a fost pauz? de circ. Dar, pentru a folosi eficient investi?ia f?cut? în arena circului, st?pânii au g?sit o solu?ie. I-au selectat dintre clovni pe cei cu copii ?i i-au trimis acolo. S?-i înve?e pe ?ia mici s? joace ?otron ?i s? fac? desene pe caldarâm, în fa?a guvernului, în semn de protest. V?zându-i, am avut revela?ia din titlu. Viitor de aur ?ara noastr? are! C?ci, nu-i a?a, copiii sunt viitorul ??rii. Numai c?, ?ia mici, fac ce-i înva?? p?rin?ii ?i profesorii, dar, mai ales, ce v?d la p?rin?i ?i la profesori. A?a c?, vom avea viitor de aur. Un viitor în care românii vor juca ?otron în fa?a guvernului ?i vor face desene cu creta pe caldarâm. Românii, adic?, cei care vor mai fi pe aici, c?ci mul?i vor fi plecat spre alte z?ri, iar majoritatea vor fi murit. Iar dincolo de arena circului, de p?mântul, de apele, de p?durile ?i de toate celelalte care se g?sesc pe aici, se vor ocupa cei care vor coloniza acest teritoriu. Sigur, ei vor avea grij? ?i de români. Le vor da cret? colorat? s? deseneze pe caldarâm ?i le vor desena ?otronul cu laser, ca s? nu se mai murd?reasc? ei pe t?lpi atunci când calc? linia. Viitor de... ?ara noastr? are! Mi-e ?i fric? s? scriu ceva acolo unde am pus puncte, puncte!

P.S. Un amic ?ugub?? mi-a spus c?, ?ia cu copiii mici din arena circului ar fi fost trimi?i de ISIS. Cic?, ?ia folosesc metoda trimiterii copiilor în calea du?manilor. Îl cred, c? dacii nu trimiteau copiii, ci otr?veau fântânile. Mie, sincer, îmi convine varianta asta, c?, dac? ar fi otr?vit fântânile acuma, când eu nu mai pot s? beau nici bere, nici vin, ce dracu? m? f?ceam!? Un alt amic, tot ?ugub??, mi-a zis c?, de fapt, ?ia nu erau p?rin?i cu copii, p?rin?ii fiind la serviciu, sâmb?ta, ca s? recupereze zilele în care participaser? la spectacolele de circ. Zice c? era gr?dini?a german?, care scosese copiii la plimbare ?i-i înv??a ... viitorul.

Not?: Acesta este un reportaj de la fa?a locului, pe care doar l-am îmbr?cat în straie de pamflet. Ca la orice circ!

footer