Revista Art-emis
Chemarea mea a fost, dintotdeauna, s? devin pilot PDF Imprimare Email
Teodora Grama   
Miercuri, 04 Ianuarie 2017 14:28

Grama Teodora, art-emisTeodora Iulia Grama a copil?rit printre aviatori ?i, în ciuda faptului c? familia avea alte planuri pentru cariera pe care s? o urmeze, ea a ales Avia?ia. La doar 25 de ani este inginer, cu studiile realizate în Anglia, la o facultate de profil de prestigiu. De?i avea ocazii s? profeseze în str?in?tate, ?i-a dorit s? se întoarc? în România, s? pun? cuno?tin?ele acumulate în timpul facult??ii, al?turi de entuziasmul „tineresc" ?i optimist - la dezvoltatea domeniului aeronautic din România. Din p?cate, via?a i-a demonstrat c?, de cele mai multe ori, lucrurile nu se întâmpl? a?a cum ne dorim sau... vis?m. Acum, Teodora Grama este este pilot cadet în cadrul ?colii „Central European Flight Academy", un program Wizz Air, la finalul c?ruia va deveni prim ofi?er pe Airbus 320, în cadrul companiei aeriene. Cum costurile unui astfel de curs sunt colosale pentru bugetul unei familii cu câ?tiguri medii, din România, ea a pus bazele unui site[1], cu ajutorul c?ruia nu doar c? a strâns o parte din banii necesari ?colariz?rii, dar vrea s? îi inspire ?i pe al?ii într-o astfel de carier?. Pân? aici îns?, este o poveste lung?, dar incredibil?, pe care Teodora Grama s-a gândit s? ne-o împ?rt??easc?. O lec?ie de via?? care ne demonstreaz? c? cele mai de pre? monede în atingerea idealurilor „prea înalte" sunt persuasiunea, optimismul ?i pasiunea. (Sebastian Radu).

Fericire, emo?ie, împlinire - pilotajul este chemarea mea

Teodora Grama: Înc? din copil?rie am dezvoltat o puternic? pasiune pentru avia?ie ?i am ?tiut c? acesta este domeniul pe care vreau s?-l urmez (contrar a?tept?rilor familiei care a crezut c? o s? m? fac doctori??, ca mama). Habar nu avea tat?l meu, para?utist militar, ce impact aveau asupra mea toate zilele alea de var? petrecute al?turi de el la aerodrom, zborurile cu AN-2, AN-24 sau m?re?ul Hercules (C-130), urm?rindu-l la „p?r?sirea aeronavei"; ce mai, toat? vara eram în compania aviatorilor. În ultimul an de liceu, am avut norocul s? asist la o prezentare a unui O.N.G. despre facult??ile din Marea Britanie. A?a c?, dup? îndelungate ore de cercetare personal?, m-am prezentat la ai mei cu ini?iativa „Teo pleac? s? fac? Inginerie Aerospa?ial? în Anglia". Dup? îndelungi negocieri, calcule ?i explica?ii, treaba era hot?rât? iar ai mei erau peste m?sur? de încânta?i. În special tata care se apucase deja s? anun?e pe toat? lumea decizia noastr?, de?i eu nu d?dusem înc? admiterea. Coventry University a fost cea mai potrivit? alegere pentru mine: un program foarte bun de inginerie aerospa?ial?, un ora? englez micu?, unde familia mea î?i permitea s? m? sus?in? din punct de vedere financiar, facilit??i educa?ionale la care puteam doar visa înainte s? ajung acolo. Printre acestea pot enumera un Harrier Jump Jet în dubl? comand? pe care f?ceam practic?, incluzând un simulator instalat la bordul aeronavei, alte 3 simulatoare individuale, tunel aerodinamic dezvoltat de echipa de Formula 1 Mercedes A.M.G. Petronas, ?.a.

Pe parcursul anilor 2 ?i 3 de facultate, am realizat c? îmi doresc mult s? m? întorc acas?, c? poate cuno?tin?ele dobândite pe perioada facult??ii ar putea contribui la o mai bun? dezvoltare a industriei aeronautice din România, c? modul meu ceva mai optimist de a vedea lucrurile va aduce un suflu nou într-un mediu relativ pesimist ?i c?, de?i aveam prospecte uria?e de carier? în Anglia, s? lucrez în România în cadrul unei institu?ii din domeniul aeronautic ar fi fost mai satisf?c?tor, din punct de vedere profesional, ar fi avut un impact mai mare. Toate acestea, combinate ?i cu faptul c?, în timp ce m? preg?team s? dau admiterea, tat?l meu ?i-a pierdut via?a într-un accident de ma?in?, l?sând-o pe mama mea, singur?, m? f?ceau s? îmi doresc teribil de mult s? m? întorc acas?, în România. Am mers la câteva interviuri unde nu am îndeplinit baremurile pentru admitere, dar am avut parte ?i de multe refuzuri bazate pe simplul fapt c? sunt prea tân?r? sau c? nu am experien?? profesional? anterioar?. Culmea, pentru aceea?i pozi?ie în Marea Britanie, aceste lucruri nu ar fi fost o problem?. Dimpotriv?, englezii au încredere în preg?tirea pe care studen?ii lor o primesc în timpul facult??ii, în puterea lor de munc? ?i dorin?a de a înv??a la locul de munc?, dar ?i în abilitatea de a gândi „outside the box", gândire care ar putea aduce solu?ii inovatoare pentru probleme vechi. Într-un final am reu?it s? m? angajez în domeniu, în cadrul unei companii de ground handling (îndrumare la sol). Interac?ionând în fiecare zi în mod direct cu avionele ?i cu echipajele de zbor, am realizat c? eu îmi reprimasem o dorin?? din liceu: aceea de a deveni pilot. Îmi doream s? urmez cursurile de ob?inerii a licen?ei de pilotaj imediat dup? terminarea înv???mântului obligatoriu, dar ai mei m-au sf?tuit s? merg întâi la facultate, ceea ce s-a dovedit a fi o alegere în?eleapt?. Facultatea m-a ajutat s? m? maturizez ?i s? dobândesc cuno?tin?e care, acum, în cadrul cursurilor Integrat Airline Transport Pilot License (A.T.P.L.)[2], îmi folosesc ?i m? ajut? foarte mult. Pentru mine, s? fii inginer de avia?ie era interesant, dar chemarea mea a fost dintotdeauna s? devin pilot.

Am început s? m? preg?tesc pentru admitere, s? vorbesc cu oameni din domeniu, dercetare, aplica?ii peste aplica?ii.Teodora Grama-2 Într-un final, aproximativ anul trecut, am primit vestea cea mare: am fost acceptat? în programul în care sunt acum, program de tip „from zero to hero" (de la 0 ore de zbor direct la man?a Airbus-ului 320), care dureaz? aproximativ 22 luni, program desf??urat în Nyiregyhaza, un or??el mic din nord estul Ungariei ?i Amsterdam, unde se desf??oar? partea de simulator A320. Sunt în al nou?lea cer, la propriu. Nu numai c? urmeaz? s? devin pilot, deci s? îmi îndeplinesc visul, dar am ?i ?ansa s? zbor pentru o companie extrem de apreciat?, care are baze în România. Pentru mine e win-win, profesional ?i personal. Singura problem? pe care o am în momentul de fa?? este costul programului. Programul meu de preg?tire cost? 119.700 euro, sum? pe care nicio familie obi?nuit? din România nu o de?ine. A?a a luat na?tere site-ul meu. Din dorin?a de a convinge cât mai mul?i oameni s? m? ajute s? îmi îndeplinesc visul, dar ?i de a atrage aten?ia asupra greut??ilor prin care cineva în postura mea trebuie s? treac?. ?i cred c? problema asta se poate extinde ?i în alte domenii. Guvernul român ?i b?ncile din România nu ofer? burse sau solu?ii de finan?are pentru astfel de situa?ii. Guvernul nu are bani aloca?i pentru a?a ceva, iar b?ncile motiveaz? c? oferta mea de munc? nu are destul? greutate ca s? îi determine s? fac? o a?a investi?ie, nu exist? astfel de „produse bancare".

Sebastian Radu: Ce ai înv??at, prin prisma activit??ii din Avia?ie?

Teodora Grama: Nici nu ?tiu de unde s? încep s? r?spund la întrebarea asta. Avia?ia m-a înv??at, în primul rând, disciplina ?i importan?a acesteia. Nu po?i s? te urci în avion ?i pur ?i simplu s? decolezi, nu po?i s? te apuci s? repari un anumit sistem f?r? o preg?tire în prealabil. Iar aceast? preg?tire este critic? pentru o desf??urare în siguran?? a activit??ii. Avia?ia este un domeniu în care siguran?a primeaz?. În al doilea rând, prin prisma activit??ii, am înv??at c? niciun vis nu este prea îndr?zne?, c? nimic în via?? nu este imposibil de realizat. În acela?i timp, am înv??at c? lucrurile bune în via?? nu vin u?or sau rapid, ci necesit? mult? munc? iar din când în când o s? ai parte ?i de e?ecuri; important este s? nu renun?i în fa?a acestora.

S. R.: De ce ai dat ingineria pe pilotaj?

T.G.: Cred c? ?ine de personalitatea mea. Ingineria îmi place, ingineria aeronautic? este extrem de interesant? ?i complex?, dar nu era ceea ce îmi doream s? fac pentru tot restul vie?ii mele profesionale. În schimb, de fiecare dat? când mi se ofer? ocazia s? zbor, mai ales fiind la comand?, sunt cuprins? de un sentiment pe care cu greu îl pot descrie în cuvinte. Fericire, emo?ie, împlinire / pilotajul este cu siguran?? chemarea mea.

S. R.: Dac? ai avea ocazia, ce sfat i-ai da eului t?u când te-ai apucat de zbor?

T.G.: S? abordez orice experien?? cu ceva mai mult curaj ?i încredere în mine. Primul zbor în simpl? comand?, primul zbor de naviga?ie, prima aterizare la un aeroport str?in... Orice lucru care poate p?rea extrem de dificil la început devine mult mai u?or dup? câteva încerc?ri.

S. R.: Cum percepi acest domeniu, ca femeie? Este mai greu s? reu?e?ti decât dac? ai fi b?rbat?

T.G.: Statistici de anul trecut arat? c? procentajul femeilor pilo?i este de undeva între 3 ?i 5% din totalul pilo?ilor, la nivel mondial. Cred c? acest procentaj a mai crescut un pic anul acesta. Cu toate acestea, tot nu reprezint? o propor?ie prea mare. Unii oameni înc? sunt reticen?i în privin?a abilit??ilor femeilor de a pilota avioane. Unii nici nu ?tiu c? femeile pot fi pilo?i. Îns? nu ?tiu de ce. Sunt tratat? exact la fel ca ?i colegii mei, am trecut prin acelea?i teste, suntem to?i departe de familie ?i prieteni aici; pe scurt, ne e la to?i la fel de greu. Sigur, unii oameni fac glume r?ut?cioase dar am înv??at c? dac? le tratez exact a?a, ca pe ni?te glume, sau mai mult, r?spund chiar eu cu o glum?, de obicei r?ut??ile înceteaz?. Deci ca s? r?spund la întrebarea ta, nu, nu consider c? e mai greu s? reu?e?ti în avia?ie decât dac? ai fi barbat. Nu e u?or s? reu?e?ti indiferent de sex, dar nici imposibil. ?i dac? sunt femei care citesc aceste rânduri ?i care se gândesc s? porneasc? în acest domeniu vreau s? ?tie c? au tot ce le trebuie pentru a ajunge pilo?i extraordinari.

S. R.: Ce sfaturi ai putea s? le oferi celor care poate î?i doresc s? urmeze o carier? în avia?ie?

T.G.: În primul rând, s? nu se lase descuraja?i de costurile mari de ?colarizare, s? nu renun?e în fa?a e?ecurilor ?i s? înve?e cât mai mult. S? se documenteze, exist? multe oportunit??i ?i oameni dornici s? ajute. S? citeasc? site-ul meu[3] ?i s?-mi scrie dac? au întreb?ri specifice.
A consemnat Sebastian Radu

-----------------------------------------
[1] teodoragrama.com
[2] Integrat Airline Transport Pilot License - Curs de formare integrat pentru ob?inerea licen?ei de zbor pe avioane de transport comercial.
[3] teodoragrama.com ?i http://teodoragrama.com/getting-my-wings-2/

footer