Revista Art-emis
Istoria se face dup? note, nu dup? ureche! PDF Imprimare Email
Lector univ. dr. Florian Bichir   
Joi, 29 Decembrie 2016 18:47

Dr.  Florian Bichir, art-emisCândva, despre America se spunea c? ar fi fost ?ara tuturor posibilit??ilor. Cert este c? ast?zi, colonia România are incontestabilul drept de a purta aceast? „firm?". Da, aici orice este posibil, iar legea z?balei puse în gura cet??enilor acestor meleaguri este mai actual? chiar decât pe timpul ocupa?iei sovietice. Cu atât mai mult, cu cât totul se trece sub sloganuri precum democra?ia ?i libertatea cuvântului. Când al?ii ne impun voin?a lor, când nemernicii ?i tr?d?torii de ?ar? poart? ranguri înalte ?i prerogative pe m?sur?, când imbecilii dau porunci iar „ale?ii neamului" fabrc? legi idioate la foc automat, nimic nu trebuie s? ne mai mire! (Ion M?ld?rescu)

„Revolu?ia" lui Adrian Niculescu

În urm? cu ceva ani am cunoscut un personaj pitoresc în felul s?u: istoricul Adrian Niculescu. În ciuda multor bra?oave debitate cu un aer savant, stilul s?u aproape interbelic, încremenit în anii '30, îl f?cea frecventabil. Mi-a c?utat prietenia, iar eu m-am ar?tat binevoitor - am totu?i 7 ani de acas? - în ciuda faptului c? suna la 12 noaptea ?i m? ?inea la telefon pân? mi se consuma bateria, s?rind de la un subiect la altul cu o frenezie patologic?: de la picanterii din zona politic? pân? la situa?ia din Siria. Toate trecând prin câteva sfaturi pe care mi le acorda cu o grandomanie imperial?. Ce mezeluri trebuie s? m?nânc, cum s? m? las de fumat... Mai târziu, câ?iva prieteni mi-au semnalat c? ?i ei au trecut prin prietenia domnului Niculescu, evitându-l cu des?vâr?ire, pân? ?i Vladimir Tism?neanu avându-i num?rul de telefon salvat cu „Nu r?spunde"!

Lunile trecute am început, al?turi de colegii de la Realitatea Tv ?i Evenimentul zilei, un demers jurnalistic despre evenimentele din decembrie 1989. Pozi?ia mea de istoric e arhicunoscut?. Revolu?ie popular? confiscat? prin lovitur? de stat militar?, cu ajutor extern. La sfâr?itul unui astfel de emisiuni, la care au participat de la istorici, ofi?eri de securitate, magistra?i pân? la revolu?ionari, fiecare spunându?i „partea sa de adev?r", m-am trezit în plin? noapte cu un S.M.S. de la domnul Niculescu: „Ru?ine, domnule Bichir". Cunoscând personajul, nici nu l-am b?gat în seam?. De câteva zile zac la pat cu o bron?it? cronic? ?i n-am mai frunz?rit ziarele a?a cum o fac zilnic. M-au sunat îns? ni?te prieteni revolta?i de gestul domnului Niculescu. În Revista „22", Adrian Niculescu a publicat un apel c?tre Parlamentul României. Iat? pe scurt esen?a, pentru c? nu are rost s? îi plictisim pe cititori cu genoflexiunile stilistice ale autorului: „Subsemna?ii, respectuos, cer noului Parlament s? voteze o lege care s? condamne negarea Revolu?iei ?i s? asigure, deci, protec?ia legal? pentru Revolu?ia Român? din Decembrie 1989, dup? modelul, deja existent în numeroase ??ri, al punerii sub scutul Legii a Holocaustului ?i a Genocidului împotriva poporului armean".

Conform urechistului Adrian Niculescu, Ion Iliescu a studiat la Paris, iar Militaru era agent britanic

V? rog mai citi?i odat?! Da, a?i în?eles. Deci cine mai contest? evenimentele din decembrie 1989, ?i nu le spune Revolu?ie, s? pl?teasc? legal. Eventual s? fac? pu?c?rie! Gestul unui istoric care interzice altor istorici s? caute adev?rul, pentru c? adev?rul este numai cel rostit de domnia sa sau de interesele domniei sale! Da, domnule Niculescu, a fost Revolu?ie ?i nu a existat implicare sovietic?. Ion Iliescu a studiat la Paris, nu la Moscova, Militaru nu era agent al ?.?.?. (G.R.U. - serviciul de informa?ii militare sovitic), ci agent britanic. Nu a fost cerut ajutor militar sovietic, ci american! Evident, niciun om serios nu poate lua în calcul un asemenea demers. E îns? momentul s? î?i spun eu public domnule Adrian Niculescu: S? î?i fie ru?ine! Te mai consideri ?i istoric!

P.S. În privin?a faptului c? am fost citat în mod gre?it, eu vorbind de 13 invazii ruse?ti dac? ?inem cont ?i de evenimentele din decembrie 1989, ?i nu de trei cum noteaz? domnul Niculescu demonstreaz? odat? în plus c? e doar un urechist! Ori istoria, precum muzica, se face dup? note, nu dup? ureche!

Not?: subtitlurile au fost extrase din text.

footer