Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Petru Romo?an   
Joi, 15 Decembrie 2016 21:16

Petru Romo?anPrincipalii contributori la succesul total al P.S.D. în alegerile parlamentare din 11 noiembrie 2016 sunt, în ordine: Klaus Iohannis, Alina Gorghiu ?i Dacian Ciolo?. Ni?te lideri de anvergur? comunal? sau cel mult jude?ean? pot produce o catastrof? dac? sunt plasa?i artificial în arena na?ional?. Lucru care tocmai s-a întâmplat. Cât prive?te partidele zise ultrana?ionaliste, ele nu au fost luate în serios de electorat pentru c? în afar? de discursul bombastic nu mai propuneau nimic. Ce putea fi concret ?i credibil din mesajul na?ional fusese deja capturat cu mult înainte de P.S.D. ?i la Bucure?ti, „interna?ionali?tii", globali?tii, oengi?tii de toate obedien?ele, „soro?i?tii" au pierdut alegerile. Cu dou? mici dar notabile excep?ii: partidul lui Nicu?or Dan, fabricat recent dintr-un O.N.G., U.S.R., ?i partidul lui Traian B?sescu, P.M.P., dou? modeste forma?iuni încropite urgent pentru nevoile Sistemului. P.S.D., mo?tenitorul de facto al vechiului P.C.R., partidul de suflet al „sovieticului", rusofilului contemporan cu Stalin, Brejnev ?i Ceau?escu, fostului pre?edinte Ion Iliescu, a câ?tigat cât toate celelalte partide ce se pretind de centru dreapta la un loc.

De?i se intituleaz? social democrat, P.S.D. se instaleaz? tot mai clar pe locul vechiului partid conservator din secolul al XIX-lea. Cu o dimensiune social? puternic? în plus, care se explic? prin s?r?cia aproape la fel de adânc? ?i de întins? ca aceea de la începutul domniei regelui Carol I. Partidului conservator social (P.S.D.) i se adaug?, pentru a forma o majoritate stabil?, ALDE, noul partid liberal al fostului prim-ministru C?lin Popescu T?riceanu, cercetat penal ?i el, la fel ca Liviu Dragnea, pre?edintele P.S.D. - ALDE are o orientare liberal? clasic?, în vreme ce P.N.L. e o amestec?tur? ultraliberal?, mimând globalismul, controlat de fo?tii parteneri timp de zece ani ai lui Traian B?sescu. Orice apropiere de vechii Br?tieni e o impostur?, o insult?. Deci, ca ?i în Fran?a lui François Fillon (Fran?a pe care românii o imit? în multe privin?e), vom avea o guvernare conservator liberal?, chiar dac? sub alte etichete aparente. Din cârpeli, din îmbrânceli, s-a constituit o majoritate nou?, de o evident? tendin?? na?ional?. Apele vor fi tulburate doar de aducerea la guvernare a U.D.M.R., o asocia?ie a minorit??ii maghiare, cu eventuale numiri suprarealiste la Ministerul Culturii. Cum ?i-a permis s? fac? deja, cu groas? nesim?ire, pre?edintele marinar B?sescu.

Desigur, formarea de c?tre marele câ?tig?tor P.S.D. a unui guvern competent, performant ?i respectat e o alt? mâncare de pe?te. O problem? cronic? în România pe care P.S.D.-ul lui Liviu Dragnea ?i Gabriela Firea nu pare s-o fi rezolvat pân? la aceast? or?. ?i nici nu d? semne ca ar fi capabil s? o rezolve. P.S.D. nu are un prim-ministru anun?at, iar când Gabriela Firea îl propune pe Liviu Dragnea, î?i dep??e?te cu mult competen?ele. Umbra lui Sorin Oprescu asupra prim?riei Capitalei ar putea s-o inspire la re?inere. Penalii sc?pa?i în noul Parlament, care sper? c? vor putea desfiin?a D.N.A. pentru c? Laura Codru?a Kövesi ar fi plagiat se iluzioneaz? pe contul lor. Ma?in?ria securistico-judiciar? nu va putea fi oprit? atât de u?or. ?i e cu atât mai bine. Dar poate c? S.R.I.-D.N.A.-Î.C.C.J. vor avea mai mul?i clien?i, evita?i inexplicabil pân? acum, din fostul partid al fostului pre?edinte Traian B?sescu, azi senator dup? votul incredibil de duminic? pentru noua sa „mi?care".

Va fi sau nu capabil P.S.D. s? sus?in? un adev?rat guvern na?ional ? Foarte pu?in probabil, dac? ne lu?m dup? experien?a din prea lunga noastr? tranzi?ie. Dar, dac? P.S.D. va reu?i s? impun? un adev?rat guvern profesionist, tehnocrat prin competen?e, Klaus Iohannis va fi transformat la Cotroceni într-un notar sas, care verific? legalitatea deciziilor. Cu ?anse foarte mici de a fi reales. Experien?ele „interna?ionaliste", „imperiale" (U.E. în cazul s?u) par dep??ite, refuzate peste tot, începând cu S.U.A.. ?i e de a?teptat ca, dup? referendumul clarificator din Italia, s? vin? confirm?rile alegerilor din Olanda, Fran?a ?i Germania. Atât Liviu Dragnea, cât ?i C?lin Popescu T?riceanu au probleme în curs cu justi?ia. Votul de duminica trecut? nu e o hot?râre judec?toreasc? definitiv?, cum gre?it î?i închipuie mul?i. Urm?toarea legislatur? r?mâne înc? foarte deschis?, incert?, imprevizibil?.

footer