Revista Art-emis
Va fi Donald Trump un Mihail Gorbaciov pentru S.U.A.? PDF Imprimare Email
Petru Romo?an   
Miercuri, 30 Noiembrie 2016 21:30

Petru Romo?anToat? planeta e la curent: Mihail Gorbaciov a fost un conduc?tor tragicomic pentru popoarele Uniunii Sovietice ?i adev?ratul gropar al comunismului. Involuntar, bineîn?eles. El a vrut s? reformeze un sistem muribund ?i nu a f?cut decât s?-i gr?beasc? decesul. De?i a fost suspectat c? a tr?dat Uniunea Sovietic? în favoarea britanicilor ?i a americanilor, nimeni nu a adus probe în acest sens. Azi se vede destul de clar c? ultimul lider sovietic a fost de bun? credin??, el chiar a încercat s? repare, s? „reformeze" ce nu se mai putea repara, nu se mai putea „reforma" : socialismul real, comunismul utopic. Rezultatele „perestroik?i" ?i ale „glasnostului" sunt binecunoscute. A urmat Boris El?in, care a dus ren?scuta Rusie pe buza pr?pastiei, în aclama?iile ipocrite ale lumii occidentale, mai ales ale americanilor. La cap?tul a zece ani de „reforme" dezastruoase, de „democra?ie" mimat? dup? modele externe, anglo-saxone, cu consilieri americani, Rusia era tocmai bun? de împ?r?it între marile puteri economice vestice. N-a fost s? fie. Metoda a fost prea lent?, marele urs, Rusia, s-a trezit din hibernarea sa interminabil?. Iar salvatorului Rusiei i s-a dat un nume: Vladimir Putin - cel mai urât, cel mai atacat personaj în emisfera vestic?. Întreg establishment-ul occidental are o singur? explica?ie pentru dezastrul prin care trec ??rile sale de vreo ?apte ani (?apte vaci slabe?): Vladimir Putin, Kremlin, Crimeea, Ucraina etc. Asta pân? de foarte curând, odat? cu venirea lui Donald Trump la pre?edin?ia S.U.A. Un pre?edinte cu totul neobi?nuit pentru America. S-a mers foarte departe pentru a i se g?si o compara?ie credibil?: Andrew Jackson, al ?aptelea pre?edinte, între 1829 ?i 1837. Care, ironie a Istoriei, e considerat fondatorul Partidului Democrat. Andrew Jackson, la fel ca Donald Trump azi, nu a venit din casta politic? ?i a condus cu poporul în favoarea majorit??ii cet??enilor.

Donald Trump este ?i el, ca Mihail Gorbaciov, de bun? credin??, încearc? s? salveze capitalismul ?i imperiul, aplicându-le cele mai ortodoxe metode capitaliste ?i imperiale. Dar adversarii s?i, extraordinar de puternici - democra?ii, progresi?tii, stânga liberal?, toat? media mainstream -, îl atac? pe Trump din toate pozi?iile ?i, odat? cu el, institu?ia preziden?ial?. În Wisconsin, la cererea candidatei ecologiste (mai pu?in de 1 %), Jill Stein, a început renum?rarea voturilor. În spatele lui Jill Stein apare staff-ul lui Hillary Clinton, care l-a felicitat deja pe Trump pentru victorie. Aceia?i vor încerca în zilele urm?toare s? declan?eze renum?rarea voturilor în Pennsylvania ?i în Michigan. Anterior, s-a vânturat ideea independen?ei de centru a statului California ?i a statului Oregon. Se urm?re?te m?car ob?inerea unor avantaje strategice prin sl?birea noului pre?edinte. Un „ultraconservator". Un „reac?ionar". Un „amator". Dac? S.U.A. vor avea soarta Uniunii Sovietice, nu va fi din vina lui Donald Trump. El doar va fi încercat s? repare ceva care nu a mai putut fi reparat. Ultimele patru mandate (dou? republicane, cu George W. Bush, ?i dou? democrate, cu Barack Obama) au adus America în starea actual?. Cu o datorie abisal?, cu o clas? mijlocie aproape distrus?, cu produc?ia industrial? în afara frontierelor ?i, mai ales, cu o dezorientare moral? f?r? precedent. În plus, S.U.A. ?i-au pierdut în mare m?sur? controlul economic asupra protectoratelor principale (Germania, Japonia, Coreea de Sud, Italia, Turcia, Filipine...). Iar contribu?ia sa colosal? la între?inerea N.A.T.O. nu se mai justific? ?i, mai ales, nu mai poate fi asigurat?. Mai poate fi acoperit? (negociat?, diminuat?, rezolvat?) faraonica datorie american? ? Dar cine nu-?i pl?te?te datoriile intr? în faliment. Întrebarea întreb?rilor este dac? mai poate spectaculosul pre?edinte Donald Trump (conservator clasic, fost democrat, miliardar, azi din afara partidelor dar reprezentându-i pe republicani) s? întoarc? roata istoriei. Sau, dimpotriv?, S.U.A. vor avea în timpul mandatului (mandatelor) lui Donald Trump soarta Uniunii Sovietice din timpul lui Mihail Gorbaciov?

footer