Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Petru Romo?an   
Miercuri, 23 Noiembrie 2016 21:15

Petru Romo?anAproape nimeni nu mai pare preocupat de alegerile parlamentare române?ti din decembrie. To?i cei interesa?i de politic? se ?in informa?i la zi cu ce-a mai zis ?i pe cine a mai numit Donald Trump în America. ?i poate pe drept cuvânt. Revolu?ia conservatoare american? abia început?, dac? va fi dus? pân? la cap?t, va schimba lumea. Efectele ei asupra îmb?trânitei Europe pot fi de o magnitudine necunoscut? genera?iilor actuale. C?derea sistemului mondial de putere, neoconservator ?i neoliberal, globalist, unipolar, ghidat de pax americana, va putea fi comparat? cu c?derea sistemului comunist din 1989, cu care ?i seam?n?, de altfel, ca dou? pic?turi de ap?. Cei care pun cruce globalismului, liberului schimb f?r? nici o limitare protec?ionist?, lui political correctness ?i neoliberalismului de??n?at sunt conservatorii tradi?ionali ?i liberalii clasici, iar nu sociali?tii. În parantez? fie spus, ?i în România P.S.D. joac? de câ?iva ani mai degrab? rolul unui partid conservator. P.S.D. este adev?ratul partid conservator, ?i nu impostura comic? inventat? de oligarhul Dan Voiculescu. Atât c? nici P.S.D. nu-?i asum? deplin rolul, ?i nici comentatorii ?i anali?tii nu par dispu?i s? renun?e la lupta „socialist?" împotriva comunismului, condus? „democratic" de oligarhi. P.S.D.-ul de azi, dup? decimarea produs? de arest?rile în mas?, e ?i na?ional, ?i conservator. P.S.D. face parte din România real?, spre deosebire de oengi?tii globali?ti, la apus ?i ei.

În acest context revolu?ionar (conservator), ne-a sosit ?i o veste bun?. Vestea bun? vine, a?a cum s-a întâmplat de atâtea ori pentru români, din Fran?a. În alegerile primare ale dreptei franceze pentru preziden?iale a ie?it câ?tig?tor în primul tur chiar cel mai bun candidat de la Georges Pompidou încoace. (În competi?iile politice, nu întotdeauna câ?tig? cei mai buni. Iar noi, românii, avem exemple gârl?.) Câ?tig?torul primului tur al primarelor în Fran?a este fostul prim-ministru din mandatul de pre?edinte al lui Nicolas Sarkozy, François Fillon, catolic, conservator în valorile societale ?i liberal în viziunea sa economic?. Dotat cu un program economic complet, dur, chiar salvator pentru Fran?a cum e ea azi. Nicolas Sarkozy ?i-a anun?at retragerea din via?a politic?, iar cel?lalt candidat important, fostul prim-ministru din primul mandat al lui Jacques Chirac, Alain Juppé, a fost surclasat categoric, de?i toate sondajele din ultimul an, ?i pân? în ultima zi, îl d?deau câ?tig?tor la distan??. Era favoritul incontestabil al establishment-ului politic ?i mediatic. Ca Hillary Clinton. Fostul pre?edinte Sarkozy ?i-a chemat sus?in?torii, ?i înc? are destui, s?-l voteze în turul doi al primarelor dreptei, duminica viitoare, pe François Fillon. Rezultatele din primul tur vorbesc de la sine : François Fillon 44,2 %, Alain Juppé 28,4 %, Nicolas Sarkozy 20,7 %.

Dar care e vestea bun? pentru România? E aceea c? Fran?a, cu François Fillon pre?edinte, va r?mâne foarte probabil în U.E. ?i va contrabalansa puterea mult prea mare pe care ?i-a tras-o de partea sa Germania. Efectul celuilalt probabil candidat din turul doi al preziden?ialelor franceze din mai 2017, pre?edinta Frontului Na?ional, Marine Le Pen, este gre?it asimilat cu efectul Brexitului sau al alegerii lui Trump în S.U.A. Compara?ia pertinent? pentru Marine Le Pen, ca ?i pentru tat?l s?u, este cea cu Corneliu Vadim Tudor ?i cu P.R.M. Adic? Frontul Na?ional nu are con?inut autentic, nici program ?i nici oameni care s?-l încarneze, fiind doar un rezervor în care se adun? un enorm vot protestatar dar ineficient politic. Asem?narea Frontului Na?ional francez cu partidele zise „na?ionaliste" de azi din România, mult mai mici ?i mai inofensive, e ?i ea pertinent?. La noi, Sistemul e deocamdat? mult mai conving?tor...

Dar s? revenim. Alegerea lui Donald Trump poate fi pentru Germania, locomotiva economic? ?i politic? a U.E., oportunitatea visat? pentru a-?i abandona total statutul de protectorat american în care a fost obligat? s? func?ioneze din 1945 pân? azi. Pentru America lui Trump, N.A.T.O., în sistemul de finan?are actual, nu mai e viabil. Dar nici Germania nu va accepta s? finan?eze o armat? condus? doar de americani. Ceea ce p?rea de domeniul fanteziei sau co?marului din 1945 încoace devine brusc plauzibil: o nou? armat? german?. Cu tot ce înseamn? asta. O U.E. f?r? Fran?a ?i Italia dup? ie?irea Marii Britanii ar însemna pur ?i simplu un al treilea sau al patrulea Reich. Lucru pe care nu-l dore?te nimeni, nici m?car germanii lumina?i. Politicienii români nu par deloc conecta?i la marile ?i foarte rapidele schimb?ri din lume. Iar cei care ar trebui s?-i informeze ?i s?-i sf?tuiasc? nu au ar?tat pân? acum nici mari competen?e, nici geniu strategic, ci doar, din când în când, o retoric? bombastic?, jenant?. Ce valoare mai au deci alegerile de azi din România ?

footer