Revista Art-emis
Lec?ia lui Trump (1) PDF Imprimare Email
  
Miercuri, 16 Noiembrie 2016 18:09

Donald Trump  1M-a? bucura dac? românii ar înv??a ceva din lec?ia lui Donald Trump, votat de America profund?, de oamenii t?cu?i, care nu fac g?l?gie, care nu se bat cu pumnul în piept ce mari patrio?i sunt ei, care nu fac ?i nu sunt ahtia?i dup? promisiuni de?arte. ?i România are o p?tur? t?cut?, profund?, care trebuie s?-?i spun? cuvântul la vot. Singura problem?, chiar dac? aceast? p?tur? va func?iona, este c? nu are cine s-o trezeasc?, faptul c? România nu are un Donald Trump, nu are nici un lider de opinie na?ional?, un politician credibil, nici un om valoros care s? indice direc?ia for?ei adâncului a poporului român ?i nu a slug?rniciei fa?? de ni?te valori de împrumut. Politicienii care defileaz? acum, care ne arunc? în ochi noi prafuri consumiste, au mai fost la putere ?i se realeg între ei, nu se simte nici o schimbare, c?ru?a României se va înfunda ?i mai mult în cea?a istoriei, va urma lec?ia nefast? a noii ??ri fantom? numit? Moldova Dodonea?? (parte din România Dodoloa??). ?i nu va mai exista nici o speran??, vom vorbi despre o Românie tot mai imaginar?. Românii buni se vor evapora. Pe cine va mai guverna caracati?a de la putere? E nevoie de o cu totul alt? clas? politic?! A venit timpul ca ?i românii s? se trezeasc?, s?-?i cultive propriile valori, s? revin? la valorile tradi?ionale, s? se dezbare de politica imita?iilor de suprafa??.

E suficient s? prive?ti principalele posturi de televiziune din România ?i s?-?i dai seama cui se adreseaz? ele, unor categorii de plâns, fiindc? fac subcultur?. Sau ce a ajuns TVR, ce caricatur?, f?r? nici o personalitate, cu sp?l?cite de doi bani, cu aceea?i vod? în lobod?, o paia??, total deprofesionalizat?. Acum, totul devine maidan. Lucram la TVR când m-am dus la M?n?stirea Sih?stria s?-i iau un interviu p?rintelui Cleopa. ?i fericitul p?rinte mi-a spus c? nu mai acord? interviuri nici unui post de televiziune atâta timp cât aceste posturi batjocoresc credin?a ?i morala str?bun?. Voi da, mi-a spus el, când aceste posturi vor înceta s? mai emit? emisiuni vulgare, filme cu împu?c?turi, violen??, crime, sex, moarte, panaram?. Biserica de 2000 de ani se str?duie?te s? educe poporul, s?-i dea înv???tura care trebuie, iar în câ?iva ani televiziunile au distrus tot, fiindc? sunt conduse de oameni avari, tic?lo?i?i, care nu se gândesc deloc la popor ?i la ce las? în urma lor!

L?sând astfel de realit??i ?i specula?ii deoparte, cred c? cea mai important? lec?ie pe care ne-o d? Donald Trump, este patriotismul s?u, nu fanfaronada, cum îl taxeaz? unii. Poporul american, min?it cu o democra?ie care împingea America spre un fel de comunism mascat, la o deschidere a grani?elor pentru to?i, avea nevoie de o astfel de voce sincer?, cu adev?rat american?, care s? le vorbeasc? despre America profund?, despre America americanilor, despre valorile uitate, despre faptul c? America trebuie s? fie ce-a fost, din nou mare. Nu întâmpl?tor în e-mail-urile primite în ultimele zile ale campaniei, el vorbea despre independen?a Statelor Unite! E de necrezut! Da, fiindc? el vedea America de azi înl?n?uit?, „crippled" (infirm?), legat? de tot felul de obliga?ii ne-americane, de rela?ii nepotrivite pentru ea. De aceea, a subliniat mereu ideea de a se vota pentru unitatea unei singure Americi! Toate aceste expresii ?i idei nu le-a explicat, dar americanii t?cu?i au ?tiut la ce se refer?, dovad? c? au sanc?ionat-o pe Hillary, sigur? de succes. Poate o mân? de ajutor i-a dat lui Trump ?i FBI, care a luat în serios acuza?iile lui, care tot spunea c? locul lui Hillary este la pu?c?rie! Se referea, desigur, la informa?iile date de Clinton ca ex-secretar de stat de pe un computer desecretizat, care au intrat pe mâna du?manilor Americii. ?i, oricum, de mult ?tiam, înc? de acum doi ani, de când Hillary s-a pornit la treab? s?-?i preg?teasc? cursa, c? ea este sus?inut? de miliardari arabi, c? face jocuri nu tocmai curate. Se pare c? aceste mesaje au avut un mare impact la aleg?tori.

Mul?i perdan?i demonstreaz? împotriva lui Trump, fiindc? libert??ile democratice pe care le au acum îi scute?te de multe obliga?ii patriotice. Dar Trump a venit cu for?? ?i, cu o sinceritate dezarmant?, a pus degetul pe ran?, a ar?tat c? actuala Americ? democrat? e corupt?, c? oamenii politici sunt corup?i, c? e nevoie ca America adev?rat? s? fie din nou luat? în bra?e de americanii cura?i, cinsti?i, ?i c? e timpul s? se munceasc? vârtos, s? creasc? economia american?, e nevoie de promovarea adev?ratelor talente, a oamenilor capabili, e nevoie de mobilizarea general? a for?elor de munc?. Acesta a fost mesajul s?u principal, marea sa lec?ie, Munca, de a-i pune pe oameni la treab?, fiindc? America se îndrepta spre o civiliza?ie a ne-muncii (al?ii s? munceasc? pentru ea!), a relax-ului absolut, a unei vie?i distractive f?r? m?sur?, lec?ie valabil? ?i pentru România.

Dar, la urma urmei, cred c? Trump a câ?tigat fotoliul celui de-al 45-lea pre?edinte al Statelor Unite datorit? faptelor sale, el fiind un model de urmat. Bog??ia lui este estimat? a fi cât aceea a celor 44 de pre?edin?i anteriori la un loc! Faptele conteaz?. Faptele urmeaz? pe om. ?i e suficient s? veni?i la New York ?i s? vede?i cum se uit? str?inii uimi?i la turnurile pe care el le-a ridicat!

footer