Revista Art-emis
Lumea se schimb?. Na?ional ?i popular PDF Imprimare Email
Petru Romo?an   
Miercuri, 02 Noiembrie 2016 22:03

Petru Romo?anVremurile tocmai accelereaz? brutal (vezi ?i „The Times They Are A-Changin" - Bob Dylan, premiul Nobel pentru literatur? 2016). Mai ales în America, dar ?i în b?trâna Europ?. ?i tot a?a în Asia, care pare s? o ia înaintea tuturor. Alegerile americane, spectaculoase cum sunt, cu doi candida?i neobi?nui?i, un bufon miliardar ?i o femeie acuzat? de corup?ie, amândoi destul de „vechi", nu pot ascunde, dimpotriv?, pun lupa pe marea schimbare prin care trece S.U.A. în ultimii ani. S.U.A. ar mai fi r?mas doar cu fidela Japonie în panoplia de alia?i siguri, a pierdut în câ?iva ani, la foc automat, Germania, Turcia, Filipinele, dar a câ?tigat pasager România. Imperiul american începe s? nu mai semene cu un imperiu. Dac? va câ?tiga Donald Trump, de?i ?ansele lui sunt foarte mici - dar cine ?tie, a?a se spunea ?i înainte de Brexit -, S.U.A. pot redeveni a doua cea mai mare democra?ie dup? India. La nici zece zile pân? la ziua decisiv? de vot, ?eful F.B.I. anun?? noi cercet?ri în povestea îngrozitoare a e-mail-urilor doamnei Clinton. O lovitur? care se poate dovedi nimicitoare la vot sau dup? vot pentru candidata democrat?. Pentru c? republicanii vor fi majoritari în Senat ?i ar putea declan?a u?or impeachment-ul. Indiferent dac? va câ?tiga sau va pierde, Donald Trump ?i-a realizat toate profe?iile personale. A devenit cea mai important? vedet? de televiziune planetar?.

România depinde ?i nu prea depinde de alegerile din America. Pentru c? de câ?iva ani Germania controleaz? jocul politic ?i economic în toat? Uniunea European?, mai ales la periferia ei. Pentru România pot fi mai importante alegerile din Germania ?i Fran?a, care se apropie ?i ele. ?i, bineîn?eles, sunt importante propriile alegeri parlamentare de la sfâr?itul acestui an. De aceast? dat?, românii nu vor mai vota deloc stânga sau dreapta, fiindc? ambele au disp?rut cu des?vâr?ire. Românii sunt chema?i s? voteze „na?ional" sau „interna?ional". Adic? „na?ional" vor vota P.S.D., iar „interna?ional" vor vota Dacian Ciolo?, Klaus Iohannis, Nicu?or Dan ?i P.N.L.. Combina?ia Ciolo?-Iohannis-P.N.L. d? zilnic probe de impostur?, ipocrizie ?i dispre? pentru popula?ia t?cut? a României. Dacian Ciolo? pretinde c? nu candideaz?, dar e în dou? luntri: una a „tehnocratului" nealiniat (înc? - n. r.) ?i alta a sus?in?torului pe fa?? al P.N.L. în alegeri. Klaus Iohannis ?ine lec?ii penibile despre penali, el însu?i având experien?e penale ?i dosare neclarificate în curs. U.S.R., partidul de eprubet? al globali?tilor, are vreo 200 de membri ?i vreo 400 de acoperi?i din pres? se întrec zilnic s? ni-l bage pe gât. P.N.L. e, de fapt, fostul P.D.L., care a devastat România 10 ani sub Traian B?sescu, cu bine numitul Gheorghe Falc? ?ef de campanie. Nu e evident de ce aleg?torii români se preg?tesc s? voteze masiv „na?ional" ?i s?-i pun? la col? pe „interna?ionali"?

Masivul vot pentru Donald Trump, ca ?i votul de la primarele democrate pentru Bernie Sanders, dup? votul surprinz?tor al britanicilor în favoarea ie?irii din U.E., sunt voturi „na?ionale" ?i împotriva globaliz?rii neoliberale. Dincolo de contesta?ii Liviu Dragnea ?i Victor Ponta, votul înc?p??ânat al românilor pentru P.S.D. are aceea?i dimensiune „na?ional?", antiglobalist?. Un vot popular, ?i nu unul populist, cum pretinde propaganda neoliberal?, a b?ncilor (de fapt, c?m?tarii contemporani), a multina?ionalelor ?i, în general, a vechiului sistem de putere care a dus lumea pe marginea pr?pastiei.

footer