Revista Art-emis
Solu?ia corect?: suspendarea ?i demiterea Johannului! PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Ion Coja   
Miercuri, 02 Noiembrie 2016 21:46

Prof. univ.dr. Ion CojaIndividul numit Klaus Johannis a mai contrariat o dat? toat? suflarea româneasc?: cic? suntem un popor de fanatici religio?i, cu cel pu?in trei milioane de români retrograzi bolnavi de intoleran?? fa?? de Cel?lalt, români care pretind c? familia e musai o afacere/ o treab?/ o rela?ie/ o în?elegere/ un aranjament/ un mi?-ma?/ o leg?tur? sfînt? ?i ce mai poate fi, dar numai între un b?rbat ?i o femeie, pe baza principiului atrac?iei universale între plus ?i minus, între contrariile recunoscute de toat? ?i de când lumea! Popor de ciobani, românii, dac? n-au v?zut ei doi berbeci sau dou? noatine mârlindu-se pe paji?tile înverzite sau m?car dup? un tufi?, nu pot pricepe cum de se poate la oameni a?a ceva! Cic? se poate, dac? sunt organiza?i într-o minoritate, cum este ?i cazul Johannului, care apar?ine la dou? minorit??i! Ceea ce nu l-a împiedicat s? ajung? pre?edinte peste majoritari! Sunt ei românii mul?i, dar sunt ?i tare pro?ti, M?ria Ta! Nu tot timpul, ci doar o dat? la patru sau cinci ani! Dup? ce un derbedeu ca Traian B?sescu ne-a fost pre?edinte vreme de zece ani, e lucru sigur c? suntem în stare s? suport?m orice pre?edinte, l?sându-l s?-?i încheie lini?tit mandatul! Unul mai r?u decât B?sescu sigur nu va mai fi! Deci nu avem nicio speran?? c? Johannis va merita vreodat? mai mult decât B?sescu s? fie suspendat ?i, Doamne, ajut?!, demis! Cu toate acestea solu?ia logic? acum este ca Johannis s? fie demis! Suspendat ?i demis! Dac? se poate, chiar înainte de alegeri! În momentul de fa??, singura treab? bun? pe care o mai poate face actualul Parlament este s? dea num?rul de parlamentari pe a c?ror semn?tur? s? se declan?eze procedura de demitere a ditamai Johannul Klaus!

Johannis ?i-a împlinit misiunea divin? care i s-a încredin?at de Cel Care vegheaz? la prop??irea/ salvarea Neamului românesc: l-a împiedicat pe Ponta s? ajung? pre?edintele României, a?a cum fusese acesta preg?tit ?i proclamat la cursurile de var? ale K.G.B.-ului. Dar a r?mâne Johannis pân? la cap?tul mandatului este prea mult pentru r?bdarea noastr?, ca ?i pentru tenacitatea de bovin? a sus numitului! N-o s? rezite, nici una, nici alta înc? trei ani!... Motive de suspendare exist? o mul?ime. M? refer la nenum?ratele dovezi c? Johannis al nostru nu a citit Constitu?ia României, ceea ce nu este o scuz? pentru cât de des o încalc?! La care se adug? o mul?ime ?i mai mare de înc?lc?ri ale legii penale! ?i nu am în vedere numai acele fapte pentru care a ajuns în fa?a Justi?iei, sec?ia penal?, înainte de toamna anului 2014! M? gândesc ?i la foarte probabila sa complicitate la asasinatul în mas? de la Colectiv! Vorbesc foarte serios ?i clar: dac? mergi pe logica lui cui prodest?, sfînt? în criminalistic?, ajungi în primul rând la Johannis, ?i numai în plan secund la Ciolo?! Tandem din ce în ce mai odios! O spun cu toat? seriozitatea de care sunt capabil: mai multe persoane independente, independente prin faptul c? sunt oneste ?i cu datorii de recuno?tin?? ?i loialitate numai fa?? de românii de azi ?i de totdeauna, persoane din structurile de specialitate în domeniul crimei împotriva siguran?ei statului, persoane în func?ie sau retrase la pensie, fiecare de capul s?u cercetând cele întâmplate, au pus acela?i diagnostic celor petrecute la Colectiv: mân? criminal?, pe cât de criminal?, pe atât de ne-profesionist?!Au premeditat cele întâmplate, au pus la lucru arma criminal?, dar au calculat gre?it dozajul ?i efectul!

Dup? mintea lor crea??, de impostori, de incompeten?i, de care în zilele noastre este supra-aglomerat? nu numai clasa politic?, ci ?i structurile „de for??", nu urma s? fie atât de multe victime, ci doar câteva zeci de r?ni?i, care s? emo?ioneze lumea, iar restul s?-l fac? „b?ie?ii tineri ?i frumo?i", gata oricând s? ias? la un miting spontan împotriva oricui, conform instruc?iunilor superioare! Declara?ia lui Johannis, celebra, privind c?derea guvernului Ponta, dovede?te clar c? a fost în cuno?tin?? de cauz?, cel pu?in! Dac? nu cumva, ca specialist în fizico-chimice, s-a num?rat printre ini?iatori! C? nu-i pas? de valorile umane, c? n-are habar ce-i aia compasiune ?i mil?, dragoste pentru semeni, a tot dovedit-o înainte de a ajunge primar, când s-a pricopsit bini?or de pe urma înfierilor ilegale ?i inumane, bine cunoscute multor sibieni! Sunt în discu?ie cel pu?in 20 de înfieri f?cute cu sînge rece, f?r? nicio grij? pentru soarta copila?ilor! Nu, nu pot spune c? justi?ia, adic? procurorii ?i poli?ia, l-a acoperit pe Johannis! C? au avut un motiv special s?-l protejeze pe viitorul pre?edinte! Johannis a sc?pat de aplicarea legii penale în contextul în care un num?r cumplit de mare de înfieri ilegale ?i, omene?te vorbind s?lbatice, abuzive, au fost f?cute pe mâna unor mari politicieni. Johannis e mic copil fa?? de implicarea unui fost ministru al Justi?iei în nedemnul comer? cu copiii abia n?scu?i!...

Ajuns primar, Johannis s-a pus pe treab? ?i pentru câte a f?cut trebuia de mult s? înfunde pu?c?ria ?i demiterea din orice func?ie public?!... Pentru c? Justi?ia nu ?i-a f?cut treaba, pentru c? mass media a pus surdin? vocilor denun??toare din Sibiu, electoratul român n-a ?tiut cui î?i d? votul în 2014! Ce-i drept, cam to?i candida?ii erau buni de tras în ?eap?, în frunte cu cei doi r?ma?i în turul doi!... Au votat bie?ii oameni cu mitul neam?ului cinstit ?i eficient!... A se vedea ?i ispr?vile primarilor sa?i din Transilvania! Mai to?i cu dosare penale ?inute la dospit!... Mitul trebuie s? reziste timpului ?i oric?ror eviden?e care îl denun??!... Cine a organizat mascarada cu voturile românilor din str?in?tate se cam ?tie acum. Scopul, destul de nobil: ascensiunea lui Arturo Ponta trebuia oprit?, cu orice pre?, chiar ?i cu pre?ul ru?inos de a-l avea în frunte pe un n?t?r?u! Nici Chivu Stoica, la un moment dat pre?edinte al Consilului de Stat al României, nu l-ar fi întrecut pe Johannis în ceea ce unii au numit „sancta simplicitas"! Adic? nerozie! Dar uite c? nerodul a prins gustul puterii auguste! Face combina?ii politice ?i intrigi electorale ca s? se asigure ?i de un „parlament al meu"!... Ce mai a?tepta?i, domnilor parlamentari, ca s? face?i m?car atât pentru ?ar?, dup? patru ani de inactivitate p?guboas?: da?i de p?mânt cu impostorul! Sp?la?i ru?inea ?i clipa de r?t?cire na?ional?! M?car atât ?i ve?i primi laurii recuno?tin?ei publice!

footer