Revista Art-emis
Atelier de educa?ie plastic? animalier? PDF Imprimare Email
Col. (r) Marin Neac?u   
Duminică, 30 Octombrie 2016 10:32

Educa?ie animalier?Speciali?ti animalieri

Nu ?tiu la ce se vor gândi cei care vor citi prima oar? titlul articolului dar în mod cert în cel mai fericit caz vor ridica din sprâncene sau vor crede c? este vorba de o parabol?, metafor? sau m? rog ceva ironie din partea mea. ?i tou?i acesta este titlul afi?at pe burtiera unei emisiuni transmise în reluare la o televiziune local? din Craiova în seara zilei de 28.10.2016, mai concret GTV Craiova. Ca s? nu-i pun pe cititori s? caute pe goag?le semnifica?ia cuvântului animalier, citez din DEX online: ANIMALIÉR, -?, animalieri, -e, adj. 1. Care se refer? la animale, de animal. 2. (Despre opere de art?) Care reprezint? animale; (despre plasticieni) care înf??i?eaz? animale în operele lor. [Pr.: -li-er] – Din fr. animalier.ANIMALIÉR ~? ADJ (~i, ~e) 1) Care este caracteristic pentru animale; de animal. Produse ~e. 2) (despre opere de art?) Care reprezint? animale.Ei bine, având în vedere explica?iile date de DEX, constat?m c? în fond „animalier" este adjectiv, intr? deci în aceea?i categorie cu adjectivul ,de exemplu, cet??enesc. Ce înseamn? cet??enesc? CET??ENÉSC ~eásc? (~é?ti) Care ?ine de cet??eni; propriu cet??enilor; civic.Deci animalier, ca orice adjectiv, reprezint? o caracteristic? a categoriei la care se refer?. Dac? spunem educa?ie cet??eneasc?, în?elegem c? este vorba de educa?ie f?cut? cet??enilor, în sprijinul cet??enilor cu aspecte care ?in de via?a ?i activitatea acestora ?i care se adreseaz? cet??enilor. S? în?eleg c? educa?ia animalier? este proprie animalelor? R?mâne întrebarea dac? putem spune educa?ie animalier?, dar asta va r?mâne s? decid? cei care beneficiaz? de ea, c?ci academicienii no?tri sunt ocupa?i cu educa?ia „plagiatier?."

Fâr-fâr, educa?ie ?i slug?rnicie la nivel înalt

Acuma s? revin la atelier. Aceast? emisiune, f?cut? de fapt de Halloween, era dedicat? copiilor iar la ea participau 12-13 copii de 10 ani, la Muzeul Olteniei din Craiova. Despre ce era vorba în fond? O doamn? muzeograf, nu îi dau numele, poate expert animalier în cadrul muzeului, respectiv sec?ia ?tiin?ele Naturii îi preg?tea pe copii întru în?elegerea semnifica?iei ?i importan?ei Hallowenului în România, s?rb?toare „istoric?" dup? cum se ?tie, cu adânci r?d?cini în cultura animalier? româneasc?. Copii, pentru a intra mai u?or în emisiune ?i sensul educa?iei, erau îmbr?ca?i sau dota?i cu costume specifice s?rb?torii, adic? pelerine de batman, tricouri cu imprimeuri „scheletiere" ?i alte elemente de reucuzit? specific? momentului. Este pur ?i simplu înduio??tor s? vezi ce le lipse?te copiilor din ziua de ast?zi ?i cum se chinuie oamenii considera?i cu scaun la cap s? le explice cine este liliacul ?i ce vrea el sau ce frumoas? este cultura american? cu s?rb?torile ei cu tot, dar mai ales cât de dulce este dosul de peste ocean. De fapt nu ?tiu de ce m? mir?, atâta vreme cât la Arad, de Ziua Armatei, în prezen?a pre?edintelui României s-a intonat întâi imnul S.U.A. pentru c? erau prezen?i acolo ?i ni?te purt?tori de bocanci made în U.S.A. (purt?torii, nu bocancii) ?i era absolut necesar s? ne umilim dând întâietate oaspe?ilor într-un moment în care nu se impunea, prin lege, cântarea imnului altui stat. Oare ce spune Protocolul de Stat despre asta? Cânt?m imnul de stat al Americii de câte ori se ceart? un soldat American cu proprii bocanci prin ?an?urile din Deveselu? Probabil domnul Iohannis a crezut c? vede un meci de tenis între Halep ?i Keys ?i i s-a p?rut normal s? se înceap? cu imnul oaspe?ilor.

Revenind la educa?ia animalier?, am s? citez din pu?ul educa?iei doamnei muzeograf, care le spunea copiilor c? „noi ne temem de ni?te anim?lu?e care nu ne fac nici un r?u, ?i nu au nici o treab? cu noi, din contr?, chiar sunt folositoare". Dac? a? fi închis ochii ?i nu a? fi ?tiut despre ce era vorba a? fi jurat sunt undeva la o campanie electoral? în care un candidat explic? aleg?torilor, cu o mân? pe c?ciul? ?i cu alta pe faian??, cine este politicienii ?i de ce trebuie s? îi ocrotim. Doamna respectiv?, educatorist? de ocazie, r?spundea unei feti?e care îi spunea c? a citit undeva c? liliecii comunic? prin sunete, probabil voia s? spune chiar ultrasunete dar a uitat, c? din câte ?tie ea, liliecii comunic? mai mult prin fâr-fâruri adic? prin fâlfâit de aripi. Asta da educa?ie, bravos na?iune, copilul a auzit de ultrasunete, iar doamna muzeograf vorbe?te despre fâr-fâruri. Oare ?i politicienii comunic? la fel? Am auzit eu c? ace?tia ar fi ca porumbeii, când sunt jos î?i ciugulesc din palm?, iar cum ajung sus se g?in??eaz? în capul t?u. Parc? îmi e dor de o "lips? de comunicare".Un copil a spus c? a citit el c? unii lilieci sug sângele altor animale, dar doamna a râs ?i a spus c? ea nu crede a?a ceva, e doar o supersti?ie. Probabil nu a auzit de liliecii din America de Sud.

Ce am mai aflat de la aceea?i doamn? cu aceea?i ocazie?

Iat?, pe scurt:
„S?rb?toarea de ast?zi este o s?rb?toare dobândit? pentru c? ne-a pl?cut ?i este o zi în care s?rb?torim ceva". Adânc, adânc de tot. Oare americanii ??tia când ne-au dat s?rb?toarea nu au dat ?i instruc?iunile de folosire, s? ?tim ?i noi ce s? spunem despre ea, c? uite, s?rmana doamn? muzeograf nu a ?tiut nici m?car s? spun? copiilor ce, dar mai ales de ce, s?rb?toreau ei.
„Eu de exemplu, de mic?, pân? în adolescen?? am r?mas cu o credin?? foarte d?un?toare, c? dac? întâlnesc o pisic? neagr? nu e bine...". Dar dac? întâlne?ti un prost, cum e doamn?, e de bine?
„Bufni?ele sunt animale r?pitoare nocturne, mai exact p?s?ri". Da, corect ?tiin?ific, dar parc? sun? ca celebra expresie " nu mai bate?i vacili, c? ne e ca mamili, finc? vaca ne d? nou?, lapte, brânz?, chiar ?i ou?"
„Cioara este unul din cele mai inteligente animale". Aha, acum în?eleg de ce era ea pus? p? steagul unei minorit??i .. mi?to mânca?a?!
„S? le lu?m pe rând c? dup? aia ne pierdem în detalii sau mai degrab? eu..." Femeie sincer?, nu am ce spune..
Au fost cel pu?in 3 situa?ii în care copii au f?cut afirma?ii (corecte) privind via?a liliecilor la care doamna a r?spuns c? nu ?tie. ?i asta pentru c? doamna s-a uitat numai pe wikipedia, iar copii au citit ?i alte pagini pe internet. Concluzia care se trage din lec?ia respectiv? este c? copii au venit cu lec?ia înv??at?, iar doamna mai are multe de înv??at de la ei, dar mai ales s? nu mearg? la ?coal? dac? îi taie calea doamna Andreea Vass, c? se molipse?te.
Cam a?a a decurs ora de educa?ie animalier?.
Pân? la urm?, tema întâlnirii cu copii a fost „Mit ?i realitate în leg?tur? cu liliacul, pisica ?i bufni?a". Se pare c? doamna muzeograf a fost responsabil? cu miturile iar copiii cu realitatea. Apropo, doamna muzeograf a spus despre bufni?? c? în ultimul timp a devenit favorita ei. Preventiv. Probabil se referea la Cucuveaua Mov.

Unde este F?t-Frumos?

Am în?eles eu din discu?iile cu cei care mai vor s? fac? educa?ie în România, c? din educa?ia copiilor au cam disp?rut F?t Frumos, Prâslea cel Voinic cu merele lui (turce?ti), iar din cartea de istorie abia mai dai peste colegul lui Zgonea, peste Vlad ?epe?, înlocuit de sigla P.R.U., sau Mircea cel B?trân înlocuit de Mircea cel B?sescu, ?i al?ii. Exact asta lipsea din educa?ia copiilor, s?rb?toarea de Halloween, mascat? sub aceast? penibil? educa?ie animalier? plastic?. Dac? asta se face ?i se promoveaz? acuma în ?coli, în înv???mântul românesc, nu m? mir c? am ajuns ?ara european? cu cel mai prost sistem educa?ional, a?a cum am devenit ?ara european?, dac? nu planetar?, cu cea mai prost dotat? armat?. Oricum, se pare c? la toate nivelurile este promovat? slug?rnicia fa?? de valorile m?re?ului partener strategic. Cred c? o s? devenim ?ara cu cele mai multe implanturi de bottox, pentru c? în curând partenerii no?tri vor avea preten?ii strategice ?i în ceea ce prive?te forma, nu numai temperatura buzelor.

Asta se întîmpl?, în timp ce prin Legea 217/2015 aceia?i parteneri strategici ne-au impus s? nu mai vorbim despre Antonescu sau Mircea Eliade, pentru c? nu gâdil? în mod pl?cut urechile sponsorilor Black Cube. Dar putem vorbi despre Pacepa ?i Halloween. Unde e?ti Petre Tu?ea? A, am uitat, ?i tu e?ti interzis, scuze, stai acolo, nu te mai deranja.

footer