Revista Art-emis
Premiul Bob Dylan pentru Academia Suedez? PDF Imprimare Email
Petru Romo?an   
Miercuri, 19 Octombrie 2016 15:50

Bob DylanS? nu ne gr?bim, Bob Dylan[1] nu a acceptat înc? premiul Nobel pentru literatur?. ?i chiar dac? îl va accepta, mai poate s? le produc? mari surprize academicienilor suedezi. Spre deosebire de majoritatea scriitorilor lumii, care, de?i citi?i ?i celebri, nu sunt mai niciodat? boga?i, milionul de dolari al premiului Nobel îl poate l?sa rece pe muzicianul-poet american. Averea sa e estimat? la un minim de 180 de milioane de dolari. Un milion în plus sau în minus nu schimb? mare lucru. Desigur, de când a fost anun?at noul premiu Nobel, discurile ?i c?r?ile lui Bob Dylan s-au vândut ?i se vor vinde pe toat? planeta pentru multe milioane. În plus, toat? cariera ?i toat? istoria sa „revolu?ionar?", nonconformist?, anti orice fel de sistem, politic, religios, chiar ?i comercial, sunt readuse în actualitatea mediei iubitoare de subiecte care se vând singure. Iar Bob Dylan se vinde foarte bine de vreo 50 de ani. De aceast? dat?, Academia Suedez? a lovit magnific. Doar c? prea marile lovituri se pot dovedi câteodat? mari rateuri. Singurul concurent real al lui Bob Dylan la o premiere atât de neobi?nuit?, Leonard Cohen, egalul ?i prietenul lui Dylan, cum îl nume?te „The Guardian", a spus imediat dup? anun?area premiului, la Los Angeles : „Pentru mine, premiul acordat lui Bob Dylan e ca o medalie ag??at? pe Everest pentru c? e cel mai înalt munte." Într-un interviu despre viitorul s?u album, „You Want It Darker", Leonard Cohen vorbe?te despre b?trâne?e ?i moarte cu mult umor negru ?i, când vine vorba despre cum se scriu cântecele, îl evoc? ?i pe Dylan, care „?tie mai bine decât oricare dintre noi c?, oricum, nu autorul scrie cântecele. A?a c?, dac? ai noroc, po?i s? men?ii vehiculul s?n?tos ?i activ ani ?i ani. Dac? ai noroc, propriile tale inten?ii au foarte pu?in de-a face cu asta. Po?i s? ?ii vehiculul foarte bine gresat ?i sensibil, dar nu de tine depinde dac? o s? te ?i duc? departe într-adev?r".

Contestatarilor acestui premiu spectaculos ar trebui s? le aducem aminte c? de-a lungul a mii de ani, în jurul Mediteranei, poezia a fost cântat?. S? le reamintim lunga tradi?ie a trubadurilor ?i a truverilor. ?i la fel în toat? lumea, din Egipt pân? în China ?i India, prin barzi care î?i cânt? poemele au vorbit zeii. Ceea ce, de altfel, spunea ?i Cohen. Cu acest premiu ni se descifreaz? partea cel mai greu de în?eles, misterioas?, a cântecelor „uscate", pietroase, lipsite de orice zorzoane ale lui Dylan. E vorba chiar de poezia care e livrat? odat? cu muzica de incomparabilul artist. Dac?, în sfâr?it, în?elegem c? acesta ne ofer? ?i poezie mare, suntem mai preg?ti?i s?-l ascult?m cântând, de fapt, recitând-cântând. Totu?i, pentru acceptarea premiului Nobel, Bob Dylan are o mare problem?. Aceea?i Suedie care îi acord? lui premiul anul acesta i-a dat ?i un foarte contestat premiu pentru pace pre?edintelui american Barack Obama. Un premiu ridicol, pentru c? era decernat chiar la începutul mandatului, când pre?edintele S.U.A. nu dovedise înc? nimic[2]. Atacurile de multe ori ucid sau r?nesc civilii care tr?iesc în zon?. ?i chiar mai grav. Justi?ia aceleia?i Suedii care acord? premiile Nobel îl ?ine de patru ani prizonier voluntar pe Julian Assange în Ambasada Ecuadorului de la Londra. Din punctul de vedere al lui Julian Assange ?i al ap?r?torilor fondatorului Wikileaks, procedura suedez? are doar scopul de a-l livra justi?iei americane. ?i ridicolul premiului Nobel pentru Obama, ?i procedura suedez? contra lui Assange sunt lucruri binecunoscute de toat? lumea. Ecuadorul a fixat data de 17 octombrie 2016 pentru interogarea lui Julian Assange de c?tre un procuror ecuadorian în cadrul anchetei suedeze.

Acceptarea Nobelului pentru literatur?, deci, nu e simpl?, fiindc? Bob Dylan a fost ?i este un artist angajat, chiar dac? nu la modul direct ?i vulgar, dar întotdeauna responsabil ?i lucid. O fi fost bun? ideea Academiei Suedeze? Dar dac? Dylan va spune: „I'm not the one you want, babe [...] / But it ain't me, babe/ No, no, no, it ain't me, babe/ It ain't me you're lookin' for, babe"?
-----------------------------------
[1] Numele real al lui Bob Dylan este Robert Allen Zimmerman - n.n. I.M.
[2] Obama ordonase chiar la începutul anului 2009, anul decern?rii Premiului Nobel, trimiterea unui supliment de 21.000 militari în Afganistan la începutul acestui an ?i a continuat utilizarea de avioane f?r? pilot pentru atacuri asupra militan?ilor în Afganistan ?i Pakistan - n.n. I.M.

footer