Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
  
Miercuri, 19 Octombrie 2016 15:30

Prof. univ. dr. hab. Valeriu Dulgheru„Asemenea elite sunt doar b?legarul istoriei". (Hegel)

Se vorbe?te c? deseori, criminalii se întorc la locul crimei comise. Este ?i cazul emisarului lui Putin, Dmitri Rogozin. Venit în Basarabia în luna iunie curent cu o misiune declarat? de „relansare a leg?turilor economice între Rusia ?i Republica Moldova" în realitate a avut misiunea de a-l lansa pe I. Dodon în campania electoral? la preziden?iale. V? mai aminti?i cum protestul unor produc?tori de mere chiar la aeroport l-a sup?rat r?u pe Rogozin care a declarat furios: „Vre?i s? vinde?i mere în Rusia dar în acela?i timp cere?i s? fie închise televiziunile ruse?ti. Determina?i-v? odat? ce vre?i ?i cu cine sunte?i". I-a adunat atunci pe mai mul?i oficiali moldoveni, c?rora le-a dat comanda s? elaboreze o foaie de parcurs privind rela?iile Republicii Moldova cu Rusia (sau invers!). Urm?toarea întâlnire a fost preconizat? pentru luna octombrie - „întâmpl?tor", tocmai în toiul campaniei electorale. Este absolut clar c? vizita lui Rogozin face parte din campania electoral? a lui Igori Nikolaevici. Pe parcursul acestor luni (din iunie pân? acum) a asigurat sus?inerea major? (financiar?, logistic?, informa?ional?, inclusiv prin trimiterea la Chi?in?u a unor emisari ai Moscovei), a unsului Kremlinului, I. Dodon (a se vedea opera?iunea ruseasc? „Bahamas" de transfer a 33 milioane de lei pentru finan?area lui Dodon).

Rogozin a revenit în cote? (v? mai aminti?i injuriile aduse nou?, românilor basarabeni, ceva timp în urm?) cu aceea?i misiune - de a pune punctul pe „i": s? ne impun? pe cei înc? indeci?i s? ne decidem în sfâr?it cu cine suntem. Ce murd?rii va mai turna în capul nostru de ast? dat?? Ce ordine va mai da pionilor s?i din Basarabia? Suntem c?lca?i în picioare iar noi t?cem! Suntem trata?i ca ni?te papua?i de velicoru?ii de la Kremlin ?i de kremlinezii locali. În ultimul timp unii dintre cona?ionalii ?ovinului Rogozin î?i permit tot soiul de porc?rii în adresa noastr?. Priveam deun?zi o emisiune la scandalosul posl de televiziune Accent TV al lui Dodon, în care un tip (dintre alogenii afla?i printre noi) a declarat tran?ant: „De 25 de ani m? aflu între doi debili: unul se consider? român (acesta a? fi eu!), iar altul se consider? moldovean (acesta ai fi dumneata, tovar??e Dodon sau Lupu! V? place etichetarea unui „frate mai mare"?). Decide?i-v? odat?". Cum v? place fra?ilor, ?i cei care v? considera?i români, ?i cei care v? considera?i moldoveni? S? ?ti?i c? „lupul p?rul ?i-l schimb? dar n?ravul ba". Î?i mai schimbaser? pu?in p?rul pe parcursul celor 25 de ani de a?a numit? independen??. Acum îns? consider? c? a revenit timpul lor. Aceast? încredere le-o insufl? alde Rogozin, dar ?i cozile de topor autohtone Dodon, Lupu, care accept? s? fie numi?i de „fra?ii lor mai mari" debili.

Acela?i tip continua: „Debilism total. În constitu?ie este scris negru pe alb «limb? moldoveneasc?», iar în ?coli o numesc limb? român?, crescând astfel genera?ii întregi pentru alt stat!". De ce î?i permite un venetic ?ovin, un derbedeu, care nici m?car nu ne vorbe?te limba (s-o numeasc? ?i moldoveneasc?, dar s-o vorbeasc?!) s? ne indice ce limb? vorbim? „Nazi trebuie lichida?i... Corup?ionerii trebuiesc împu?ca?i. Personal îi pot împu?ca pe unu-doi ?i atunci va fi ordine" (ca pe timpurile lui Stalin!) a continuat derbedeul. De ce nu s-ar comporta în acest mod dac? îndemnul a venit de la ?eful s?u Dodon: „Unioni?tii trebuie lichida?i". Este un precedent extrem de periculos. Este un îndemn la r?zboi civil fiindc? unioni?ti sunt aproape o jum?tate din popula?ie. Atmosfera se încinge tot mai mult. Declara?iile unor candida?i la pre?edin?ie ?i a acoli?ilor lor devin tot mai incendiare. Toate acestea fac parte din polittehnologiile proasiaticului Dodon ?i „proeuropeanului" Lupu care, în fa?a studen?ilor ?i profesorilor de la Universitatea de Stat din Moldova, a declarat belicos c? este moldovean. ?i eu, tov. Lupu cu accent dâmbovi?ean, sunt moldovean îns?, spre deosebire de dumneata, con?tientizez c? sunt de origine român?.

Care este deosebirea între Dodon ?i Lupu? Nici una. Ambii promoveaz? moldovenismul primitiv, „prietenia multisecular?" cu Rusia. Ambii sunt f?cu?i (politicieni!) de acela?i t?tuc? (Voronin) ?i ambii slujesc aceluia? st?pân - Putin. Doar aparen?ele sunt diferite. O logic? simpl? de tot arat? c? Dodon ?i Lupu beneficiaz? de surse financiare enorme. Dovad? sunt puzderia de megabanere împr??tiate pe întreg teritoriul Basarabiei care sunt schimbate ca doamna m?nu?ile aproape la fiecare s?pt?mân?. E de în?eles într-un fel aceast? grab?! Campania electoral? este scurt? iar ei trebuie s? reu?easc? s?-?i afi?eze doate izmele (dodonisme, lupisme ?i alte isme!), pe care le cite?ti pe toate gardurile, le auzi sear? de sear? la toate televiziunile lor unde pentru un candidat de rând cum este dna Maia Sandu un minut de promovare electoral? cost? peste 60000 lei, bugetul întregului ei partid pentru o lun? de zile.

Marea problem? a Kremlinului ?i a acoli?ilor s?i Dodon ?i Lupu (Plahotniuc) este s? nu permit? trecerea în turul doi a reprezentantului centru-dreptei. Pentru aceasta folosesc toate mijloacele. „Scopul scuz? mijloacele", iar scopul este unul cardinal. Moscova nu vrea s?-i dea drumul din gheare jertfei, pe care o stranguleaz? metodic de peste 25 de ani. Chiar ?i clona „Maia Laguta", o f?c?tur? a lui Plahotniuc, a fost împins? în scrutinul electoral pentru a rupe cu sloganul „Vota?i Maia" câteva procente de la Maia Sandu (care ar putea fi decisive!), cum a f?cut în alegerile parlamentare recente clona „Partidul Comunist Reformator". Sunt lucruri evidente. Doamna Pavlicenco, care are totu?i structuri teritoriale ?i o echip? a P.N.L.-ului, nu a reu?it s? strâng? cele 15.000 de semn?turi, iar scandaloasa Maia Laguta, „care se afl? în politic? de peste 25 de ani!" (declara?ia îi apar?inei!), o tip? care nu are o echip? de sus?in?tori, care nu se afl? în toate facult??ile mintale (nu în zadar Voronin a pus întrebarea dac? to?i candida?ii la pre?edin?ie au trecut controlul medical), a reu?it! Este clar c? Plahotniuc a ajutat-o „dezinteresat" s? colecteze aceste semn?turi. Mari minuni se întâmpl? în acest partid al lui Plahotniuc (P.D.M.). Ba sclipuie?te o a?a zis? platform? social-democrat? mi?când deputa?ii ca pionii pe tabla de ?ah, ba colecteaz? 19.000 semn?turi doar în câteva ore (atingând probabil un record mondial!) pentru a o pune pe p?pu?a sa Lupu în capul listei electorale (a mai fost unul pe nume Iu. Ro?ca care dormea la Comisia Electoral? Central? (C.E.C.) pentru a fi primul pe listele electorale!), ba organizeaz? colectarea num?rului necesar de semn?turi pentru clonele sale (sunt sigur c? are mai multe pe acest segment de centru-dreapta), care au misiunea de a tulbura apele. Posibilitatea unirii eforturilor celor dou? partide - D.A. (A. Nastas) ?i P.A.S. (M. Sandu) i-a deranjat r?u pe kremlinezi. Aceasta ar putea s? le strice planurile ?esute cu atâta migal? pe parcursul ultimului an.

Deseori auzi c? dac? în turul doi vor ie?i Dodon ?i Lupu vom fi nevoi?i s? vot?m r?ul mai mic, cum am f?cut de atâtea ori. Nu sunt sigur c? Lupu (alias Plahotniuc) este r?ul cel mai mic. Camuflându-se cu lozinci proeuropene, cu accentul s?u dâmbovi?ean, el ?i-ar putea crea o astfel de imagine. Chiar dac? ar fi s? credem sloganelor proeuropene ale lui Lupu (Plahotniuc) ar trebui s? con?tientiz?m c? „Din momentul când un politician începe a gândi în categorii morale el nu mai poate formula considerente politice" (R. Aron, filosof ?i politolog francez). Tot r?ul în acest col? de ?ar? în ultimii ani vine de la Plahotniuc care a uzurpat toate puterile în stat. ?i atunci ce-i de f?cut? S? fim chiar a?a cum ne consider? „fra?ii mai mari"? Exist? o ?ans? de a repara cât de cât situa?ia penibil? în care ne afl?m. Este un îndemn c?tre domnii M. Ghimpu, A. Gu?u ?i I. Leanc?. Mai promova?i-v? imaginile personale ?i ale partidelor pe gratis în aceast? lun? îns? m?car în ultima zi face?i pasul corect. Este un îndemn c?tre M?ria sa Aleg?torul: nu vota?i ho?ii care v? promit marea ?i sarea. Dac? v? d? kilogramul de macaroane, lua?i-l (este tot din banii vo?tri), dar în cabina de vot vota?i corect. Vota?i pentru un candidat s?rac ca ?i voi care v? ?tie durerile. Dac? au furat pân? acum vor fura ?i în continuare. S? ne lumineze Domnul în aceast? lun? a patimilor.

footer