Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Petru Romo?an   
Miercuri, 05 Octombrie 2016 20:13

Cloaca maximaDac? te iei dup? prea multele televiziuni de ?tiri, în România e revolu?ie, a lovit marele cutremur sau se a?teapt? de pe o zi pe alta declan?area celui de-al treilea r?zboi mondial. De fapt, nu se întâmpl? aproape nimic, doar o groaz? din ce în ce mai mare de ziua de mâine este vizibil? pe fe?ele oamenilor, din ce în ce mai deprima?i, tri?ti, obosi?i. Dar marea miz? e c? unii infractori notorii, f?lco?i dar inexpresivi, care au trecut o vreme drept parlamentari, urmeaz? s?-?i piard? „coledzii" ?i, înc? mai r?u, s?-i ia D.N.A.-ul. Pe televiziunile de ?tiri, ca ?i în toate celelalte medii, se vocifereaz?, se insult? gros, se d? în gât, adic? se toarn?, se fac dezv?luiri dup? dezv?luiri, toat? via?a politic? e un breaking news non-stop. În Roma antic?, negustorii (azi, bi?ni?ari sau interlopi) frecventau asiduu latrinele publice pentru a încheia afaceri. Nu ?tim prea bine când au ap?rut latrinele la Roma. Se pare c? primele au fost construite c?tre sfâr?itul Republicii, în secolul I î.e.n., în timpul lui Iulius Cezar, sau chiar mai devreme, pe vremea lui Sulla. Romanii au avut ?i o zei??, Cloacine, c?reia i-au ridicat un templu la intrarea în Cloaca Maxima. „Cloaca Maxima" a fost cel mai mare sistem de canalizare a Romei antice, care drena partea central? a ora?ului. Partea de sud era drenat? de sistemul Circus Maximus. Cloaca Maxima nu înseamn? deci Antena 3, România TV, Realitatea sau B1 TV, dar televiziunile de ?tiri de ast?zi se aseam?n? atât de bine cu latrinele din Roma antic?, în care b?rba?i ?i femei se a?ezau ca s? se u?ureze ?i vorbeau ore în ?ir de una-de alta, chestii politice mai ales, încât aceast? asem?nare se constituie într-o prob? zdrobitoare c? noi, consumatorii de ?tiri politice de azi, suntem cu adev?rat urma?ii Romei. N-a mai r?mas decât ca o viitoare televiziune de ?tiri s? foloseasc? de-a dreptul numele de Vespasiana TV sau Latrina TV.

În ultimele s?pt?mâni, înfr??irea de pe vespasienele (televiziunile) de ?tiri dintre Traian B?sescu (fost pre?edinte), Victor Ponta (fost prim-ministru), Elena Udrea (unic? ?i irepetabil?, imposibil de descris), Sebastian Ghi?? (miliardar al institu?iilor de for??, proprietar de televiziune-vespasian? de ?tiri, deputat) împotriva DNA ?i a ?efei acestei institu?ii, Laura Codru?a Kövesi, ia propor?ii apocaliptice. Nimeni nu pare capabil s? i se opun? acestei fr??ii ad-hoc ?i aparent împotriva naturii. În nici un caz SRI, care, dimpotriv?, pare puternic implicat de partea demolatorilor. S? joace SRI de cât?va vreme, de prin 2014, odat? cu alegerea lui Klaus Iohannis, într-o alt? partid? geostrategic? decât D.N.A.? S? fi trecut „factorul intern" cu arme ?i bagaje de partea Sfântului Imperiu Germanic, în vreme ce D.N.A. continu? s? aib?, m?car în parte, o obedien?? transatlantic? ? Pe televiziunile de ?tiri, asemenea întreb?ri prea intelectualiste, prea elitiste nu se pun. Teoria conspira?iei a fost interzis? de Conspira?ia îns??i.

Din toate p?r?ile, mai ales pe televiziunile de ?tiri, dar ?i pe Facebook, Twitter ?i alte bun?ciuni mondene, suntem soma?i s? iubim din inim? P.N.L.-ul, partidul „meu", partid „de dreapta", partidul institu?iilor de for?? azi, cum a fost P.S.D.-ul ieri, interna?ionalist cum se cuvine, neoliberal, neoconservator ?i U.E. pân? la cap?t. De ce ar trebui s? vot?m noi cu P.N.L.-ul ? Pentru c? ne-a dat deja mai mul?i robocopi ? Dup? ficusul Iohannis, robocopul perfect, deci preziden?ial, ni l-a adus special de la Bruxelles pe Stolojan-ul zilelor noastre, robocopul agricol Dacian Ciolo? (reîncarnare a unui nou plan Valev pentru România ?). Robocopului agricol Ple?u ?i Liiceanu i-au declarat deja iubire ve?nic?, jur?mânt care va ?ine pân? data viitoare. Începând de sâmb?t? 1 octombrie 2016, dup? îndep?rtarea la fix a lui Vasile Blaga, avem, în sfâr?it, ?i o robocoap?, robocoapa perfect?, Alina Gorghiu, pre?edinta unic? a marelui partid unic al viitorului care ne pa?te.

Împ?ratul Vespasian a creat o tax? nou?, un impozit pe urin?, motiv pentru care s-au înmul?it vertiginos vespasienele, c?ci urina era folosit? masiv la degresarea lânii ?i a ?es?turilor, ?i era deci indispensabil? produc?iei de cear?afuri, ciorapi, bonete sau scufii etc. Istoricul Suetoniu poveste?te c? fiul împ?ratului Vespasian, Titus, i-a repro?at tat?lui instituirea acestui impozit ru?inos. Împ?ratul i-a pus fiului sub nas prima moned? ob?inut? din noua tax? ?i l-a întrebat dac? miroase urât, dac? miroase a urin?. „Pecunia non olet!" a spus împ?ratul. Banii n-au miros. Activismul dezl?n?uit al fostului pre?edinte Traian B?sescu ?i al fostului prim-ministru Victor Ponta, mai ales pe televiziunile de ?tiri, complet nepotrivit cu fostele lor demnit??i sau la fel de nepotrivit pe cât au fost ace?tia în asemenea posturi, se poate totu?i explica. Oamenii ace?tia par s? fi descoperit post-factum, stupefia?i ei în?i?i, c?, în realitate, ei n-au prea condus nimic ?i c? banii din furturile de miliarde de la stat (A.N.R.P., Microsoft, E.A.D.S., bani din posturile ?i demnita?ile vândute, bani din v?mi ?i v?muiri, parand?r?turi ?i contrabande, comisioane din contracte publice, vânz?ri de active din petrol ?i energie...) n-au ajuns decât în parte la partidele lor sau în buzunarele lor ?i ale familiilor lor. Adic? ei n-au fost decât ni?te slugi naive ?i p?c?lite, ni?te arenda?i b??tina?i manevra?i, ni?te marionete aruncate azi la co?ul de gunoi al istoriei. R?mâne s? afl?m cine ne-a condus cu adev?rat ?i cine a încasat o parte important? din banii extra?i din România. Am fost cumva condu?i din str?in?tate?

Televiziunile de ?tiri nu se vor opri mâine din prea lucrativa lor activitate. Cloaca Maxima va da în clocot sear? de sear? pân? spre sfâr?itul anului, pân? la alegeri ?i înc? o vreme. Dup? care se va l?sa o t?cere lung?, dureroas?, mormântal?. Deocamdat?, din ce în ce mai mul?i oameni cu op?iuni politice de dreapta se jur? c? nu vor vota cu PNL-ul nici s?-i pici cu cear?. Ar fi ca ?i cum ar vota cu Ion Iliescu în 2000, cu Traian B?sescu în 2009 sau cu Klaus Iohannis în 2014. Cloaca Maxima i-a dezgustat, probabil, definitiv.

Grafica - I.M.

footer