Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Col. (r) Marin Neac?u   
Duminică, 18 Septembrie 2016 17:54

ambasadoriIat?-l pe marele ambasador al Statelor Unite ale S.U.A., promovând strategic steagul revizioni?tilor maghiari. De ce nu î?i mut? sediul în Sfântu Gheorge? Sau, pe când îl vedem cu o salb? de coco?ei la gât, pupând mâna M?riei Sale Cioab?, c? ?i el e român, nu?

Uite Transnistria, nu e Transnistria

Dup? declara?ia ambasadorului american la Ki?in?u, se p?rea c? acesta a comis o gre?eal? sau c? ?i-a dep??it atribu?iunile func?ionale, f?când o declara?ie care nu ar fi fost conform? cu pozi?ia oficial? a Washingtonului. Unii au cerut, mul?i au sperat, c? va urma momentul scuzelor sau m?car al neg?rii din partea Departamentului de Stat american a îndemnurilor, dac? nu ?i a afirma?iilor domnului Pettit. A?a cum spuneam în articolul dedicat acelui subiect, nu a urmat nici o retractare sau negare nici din partea ambasadorului nici din partea Washingtonului a celor spuse de Pettit, pentru c?, a?a cum spuneam înc? de atunci, asta e politica american?, ??tia ne sunt prietenii strategici, nou? ne spun c? ne sus?in ?i respect? aspira?iile de unire, iar moldovenilor c? nu e bine s? mizeze pe România. Mai spuneam tot atunci c? situa?ia în Transnistria este nu doar acceptat? ?i aprobat? de SUA, dar chiar va degenera ?i se va acutiza, cu acordul strategicului de peste ocean. La câteva zile aflam din media c? Transnistria si-a declarat inten?ia de a se lipi cu Federa?ia Rus?. A?i auzit pe domnul Pettit spunând c? aceasta este o gre?eal? sau c? „Al?turarea Rusiei, de exemplu, ca o cale de a intra în U.E. sau pentru orice alt motiv, nu este o alegere practic? ?i nu este o alegere care va face lucrurile mai bune în Transnistria_ sau Moldova?" Nu, domnul Pettit nu a scos un cuvânt, pentru c? interesul american este s? p?streze o situa?ie de conflict la grani?a cu Rusia chiar ?i, sau, mai ales, pe p?mântul strategicului dar mai ales umilului partener strategic. Conteaz? mai pu?in în acest moment dac? Transnistria a fost cu adev?rat a României sau nu, important este atitudinea S.U.A., prin ambasadorul s?u, fa?? de un partener care i-a pus la dispozi?ie totul, prin umilele, ru?inoasele ?i tr?d?toarele elemente din conducerea ??rii ?i a serviciilor secrete.

A jurat cu mâna strâns? pe drapel

Dar, pentru c? românii spun c? „nu ajunge un par la un car de oale", dup? ciocanul Pettit a urmat Pickamerul Klemm, cel care a pactizat pe fa?? cu „transnistrenii" de Covasna. Fotografierea sa, nu doar lâng? câ?iva arhicuniscu?i revizioni?ti maghiari, dar chiar cu mâna pe "sfântul drapel" al separa?ioni?tilor care viseaz? la ??ri secuie?ti autonome, arat? c? ?i de data asta S.U.A. î?i înjunghie alia?ii f?r? mil?, încingând atmosfere, punând paie pe foc, dând ap? la moar? celor care cer f?râmi?area României. Întâmpl?tor sau nu, recent, aceste zile un fost premier al României, se plângea pe pagina sa de Facebook, cum c? anumite for?e ?i interese ar urm?ri dezmembrarea României. Acuza?ia nu e nou?, ea bântuie internetul înc? de pe vremea când Funar se iubea cu Vadim ?i atunci nu doar lumea, dar chiar domnul Adrian N?stase, actualul patriot ren?scut din propria cenu??, la auzul acestei teorii f?cea semnul ?la magic la tîmpl?, pe care Berlusconi i-l f?cea lui B?se. De ce acuma, brusc, Bombonel se teme de adev?rul celor spuse de Vadim ? Pentru c? Vadim nu mai e aici s? o spun? ?i pentru c? se apropie alegerile ?i trebuie s? preia cineva steagul patriotismului. Au încercat ?i domnul B?se, când cu declara?ia lui Pettit, ?i Ponta când Liviu? a încercat s? îl scoat? de pe listele din Gorj. Doamne, ce boal? au fo?tii ??tia ai României s? devin? patrio?i, corec?i ?i nep?ta?i, dup? ce ?i-au pierdut coroanele, blamând cu mânie proletar? propria politic? continuat? acuma de cei care le- au luat locul. A?a fac acuma ?i Bombonel, ?i Prost?nacul, ?i Pisoia?ul ?i Matolitul. Apropo de B?se, a? vrea s? aud acuma cum se revolt? fa?? de „jignirea adus? de Klemm poporului român" prin fotografierea al?turi de Arpad Antal ?i steagul secuist. Ar fi cu adev?rat culmea nesim?irii, dup? ce, pe vremea când deveniste „fiin?? extra ordinar?", î?i petrecea revelioanele ?i concediile ?i weekendurile în ?inutul acelora?i stegari sau dup? ce, prin 2011, propunea federalizarea ??rii în 12 regiuni ?i includea Bra?ovul în Regiunea Autonom? Maghiar?, s? le dea un picior în fund secui?tilor, dar la el nimic nu este exclus. Pe vremea când î?i f?cea weekendurile prin secuime, B?se îi sf?tuia pe secui?ti s? fie uni?i la alegeri, bineîn?eles împotriva românilor. Bun b?iat, ?i mai ?i bea ap? diminea?a. S? mai amintesc de caldele rela?ii cu Laszlo Toke?? Ce rost mai are, oricum nesim?irea se va inflama iar? ?i se va declara atins în amorul propriu de fotografia domnului Klemm.

Revenind la strategicii ambasadori, vrem nu vrem asta e situa?ia, b?nuiesc c? toat? lumea va vedea acuma cu ce se mînânc? americanii. Cu cine st? la mas? nu vede nimeni. As îndr?zni s? parafrazez un vechi dicton, spunând „Ap?r?-m? Doamne de (ambasadorii) americani, c? de ru?i m? ap?r? scutul!". Pot pune pariu c? se vor g?si câ?iva binecunoscu?i analing?i care ?i în cazul Pettit vor încerca s? ne traduc? ce a vrut s? spun? Klemm. Doamne ce pro?ti suntem noi, dac? a?tept?m s? ne traduc? cineva din „moldoveneasc?" în român? ?i s? transforme fotografia color în sepia. Încercarea de explica?ie a domnului Klemm, cum c? el este ambasador în toat? România, peste to?i românii, indiferent de na?ionalitate, este atât de nesim?it? încât rivalizeaz? cu preten?iile de patriot ale lui B?sescu, adeptul renun??rii la suveranitate. M? întreb, ce este mai jignitor pentru români, Klemm cu mâna pe steagul secui?tilor, sau B?sescu sub steagul Ungariei, la Miercurea Ciuc? Apropo, abia a?tept s? v?d U.D.M.R.-ul în campanie, c? au terminat de ros unghiile ?i tras sfori.

Unde-s doi, puterea cre?te

?i fiindc? tot am amintit de unguri ?i de revizuiri, cu Putin timp în urm?, fostul prieten strategic de la Est anun?a c? grani?ele României ?i ale Ungariei necesit? revizuiri. M?i s? fie, parc? sunt vorbi?i strategicii ??tia, unul spune Moldovei c? nu se face s? se uneasc? cu România, ?i s? jur? cu mâna pe steagul secui?tilor c? el e ambasador în toat? România, nu numai în Bucure?ti, deci are putere s? schimbe tot ce vrea mu?chii lui în Românistan, cel?lalt vorbe?te despre modificarea grani?elor României ?i Ungariei, bineîn?eles ale Ungariei cu plus, în timp ce ale României vor suferi o cre?tere negativ?, c? tot s-a institu?ionalizat expresia asta de pe vremea lui Boc. În timpul ?sta, guvernatorii României se uit? înspre Iuropa f?r? s? vad? ce se petrece sub nasul lor. S? mai spun? cineva c? americanii nu se în?eleg cu ru?ii, c? îl m?nânc. P?i Ucraina s-a tran?at, Transnistria e ca ?i rezolvat?, urmeaz? România. Care vrei o halc?, da repede, cât sunt românii la putere, adic? Iohannis la Cotroceni, Kovesi la Justi?ie, Helvig la S.R.I., Ciolo? la Victoria ?i Is?rescu la Banca Na?ional?.

Sânge contra promisiuni

În timp ce ambasadorii americani î?i bat joc de noi, dirijorii francolandezi, prietenii domnului Ciolo? ne vor carne de tun în lupta împotriva du?manilor coco?ilor galici. Ei spun c? dac? facem asta, ne vor sprijini s? într?m în Shengen. De?tept Hohland ?sta, vinde pielea ursului din p?dure. Iohannis a promis c? sprijin? cu efective ?i bani formarea for?ei U.E., dup? ce for?a naval? a c?zut, Hohland promite c? ne va sus?ine cererea, dar nu poate garanta c? nu se va g?si cineva s? e opun?. Nu e a?a c? avem un pre?edinte d??tept? ?i totu?i, de ce e nevoie de aceastz? for??? Eu nu mai în?eleg nimic. P?i N.A.T.O. nu mai este în stare s? ne apere grani?ele? De ce am primit rachetele americane la Deveselu, de ce am înfiin?at ditamai comandamentul N.A.T.O., de ce facem bridada multi-glum?t?t? la Craiova, dac? e nevoie de înc? o armat? U.E. cu solda?i români care s? moar? pentru al?ii? Pentru noi cine î?i pune capul pe butuc? O s? ni se vorbeasc? despre Berthelot, despre Mackensen, despre rela?iile tradi?ionale româno-franco-germane ?i gata, lacrima românului va acoperi slug?rnicia ?i tr?darea. Când nu va mai fi pre?edinte - ?i sper ca asta s? se întâmple cât mai curând -, domnul Iohannis va redeveni patriot ?i va blama ?i el împr??tierea oaselor ?i sângelui românesc pe teatre de opera?ii str?ine. Ka?ay Românul !

Bibliografie selectiv?
- http://www.evz.ro/basescu-maghiarii-trebuie-sa-fie-uniti-la-alegeri-821631.html
-http://www.stiripesurse.ro/adrian-nastase-profe-e-te-previziune-sumbra-pentru-romania_1150828.html
- http://prinbrasov.com/2011/06/basescu-baga-brasovul-in-tinutul-secuiesc/
- http://www.capital.ro/putin-ungaria-si-romania-sunt-pe-lista-tarilor-ale-caror-granite-ar-trebui-reconsiderate.html

footer