Revista Art-emis
Minciuni ?i prostii pe centimentru patrat! PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Viorica Moisuc   
Luni, 12 Septembrie 2016 14:52

Moisuc Viorica - Prof. univ. dr.Cineva ?i-a aduis aminte ca „a fost" Primul R?zboi Mondial ?i c? România a fost ?i ea pe acolo ?i s-a dezl?n?uit o campanie propagandistic? de cea mai joas? spe??! Toate posturile TV ?i radio-ul s-au întrecut s? anun?e lumea c? în august 1916 s-a declan?at Primul R?zboi Mondial! Probabil c? cineva o fi spus la un moment dat c? de fapt e vorba de intrarea României în r?zboi ?i nu de începutul lui, care avusese loc cu vreo doi ani în urm?... Toat? „campania" propagandistic? a dovedit ignoran??, prostie, lips? de cultur? general?, lips? de decen?? elenentar?, f?r? excep?ie! Dar înainte de orice, politizare cât cuprinde! Numai de Ion I.C. Br?tianu nu s-a pomenit. Dar de Take ionescu, de Nicolae Titulescu, de Octavian Goga, de Nicolae Iorga, de Averesu, Prezan, de Henri Berthelot, ?eful misiunii militare franceze în România, de ardelenii refugia?i în România care s-au angajat în lupt? pentru rena?terea na?ional? a Basarabiei - pe atunci gubernie ruseasc?! A aflat cineva de ce a intrat România în r?zboi? S-a pomenit de cineva, pe undeva despre tr?darea Rusiei care a asistat pasiv? la lupta disperat? a Armatei Române pentru ap?rarea teritoriului na?ional? S-a f?cut un haloimis din evenimentele anilor 1916-1918 încât dac? cineva dorea s? afle adev?rul, nu în?elegea nimic! ?i dac? tot ne preocup?m de a?a zis? „diaspor?" mai mult decât de milioanele de români din ?ar?, de ce nu s-a pomenit nimic de extraordinar? ac?iune desf??urat? pentru cauza na?ional? - Unirea- în str?in?tate? Unde era Take Ionescu ?i cu ce se ocup? el pe la Paris în acei ani? Dar pleiada de intelectuali români care sus?ineau cauza na?ional? pe toate meridianele?

Politizarea Istoriei Na?ionale

De fapt, chestiunea care submina politizarea istoriei na?ionale era caracterul acestui r?zboi al românilor ?i anume politizarea Istoriei Na?ionale prin epurarea a tot ceea ce „nu ne convine"! R?zboiul contra agresiunii ungare din 1919 pentru ap?rarea hot?rârii de la Alb? - Iulia de la 1 decembrie 1918 nu a f?cut parte din acela?i r?zboi de Intregire Na?ional?? De ce îl punem iar??i sub obroc a?i?derea anilor '50? La fel cum punem ?i agresiunea bol?evic? din Moldova de la sfâr?itul anului 1917 ?i începutul anului 1918. ?i planurile ruso-germane de împ?r?ire va teritoiului României din aceea?i vreme! A rupe r?zboiul propriu-zis de lupta ce s-a desf??urat concomitent în interior ?i în afar? pentru realizarea Unirii, dovede?te odat? în plus grij? nem?surat? pentru politizarea Istoriei Na?ionale prin epurarea a tot ceea ce „nu ne convine"!

Pseudo-istorici care spun gogom?nii de mai mare râsul

A?a a fost ?i cu evenimentele ce au înso?it înmormântarea „regal?" de la Curtea-de-Arge?. Începând cu dezinformarea privind denumirea bulevardului din centrul ora?ului - Bulevardul Basarabilor, nu Bulevardul „Basarabia" - toate posturile TV au exclus tot ce nu era strict legat de acea înmormântare. Am v?zut figuri de pseudo-istorici spunând gogom?nii de mai mare râsul! Dl Marius Oprea, de pild?, ne-a „înv??at" c? cea mai bun? form? de guvernare este monarhia ?i c? republica este „sinonim? cu comunismul"! A?a am aflat c? S.U.A., Fran?a, Italia ?i altele câte or mai fi, sunt state „comuniste"! ?i câte ?i mai câte! Transmisiile de la „fa?a locului", toate extrem de lacrimogene, au pierdut, desigur din vedere, c? ora?ul „regal" a fost capital? a ??rii Române?ti, c? Biserica Domneasc? este necropola primilor voievozi, a Basarabilor, au pierdut din vedere, desigur, c? în biserica M?n?stirii Curtea de Arge? se afl? ?i mormintele regelui Carol I ?i al reginei Elisabeta, c? în curtea acestei M?n?stiri Carmen Sylva ?i-a amenajat o re?edin?a de vara într-o cl?dire monument istoric, c? tot în curtea M?n?stirii s-a construit un paraclis modest în care se g?se?te sicriul tat?lui lui Mihai I, regele Carol al II-lea, bunicul celor cinci fiice ale lui Mihai I ?i ale Anei (a?a scrie pe piatr? funerar? ). De ce toate astea? Cui folosesc? Poate alte?ei sale regale prin?ul-actor Duda de România? Nou?, nu. ?i înc? ceva: istoria nu iart?! Titlurile ?i galoanele politice au valoare zero!

Domnilor politruci, tot la co?ul de gunoi al istoriei ajunge?i!

De ce, domnilor politruci, supune?i iar??i Istoria româneasc?, pe istorici, pe români, la calvarul anilor '50 când nu aveam voie s? „?tim" adev?rul? Plânge?i dup? Stalin a c?rui colonie devenise România? Acum c?rui st?pân va închina?i?
Românul a fost, este ?i va fi mereu ?i na?ionalist ?i patriot. Afl? adev?rul chiar dac? i se pun ochelari de cal. Mai devreme sau mai târziu. N-a?i aflat c? „minciun? are picioare scurte"? În vremea când li se apropia sfâr?itul, împ?ra?ii români credeau c? în?eal? poporul oferindu-i „circ ?i pâine". Voi oferi?i numai circ... Fi?i siguri îns? de un lucru: tot la co?ul de gunoi al istoriei ajunge?i!

footer