Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Col. (r) Marin Neac?u   
Miercuri, 24 August 2016 17:57

Col. (r) Marin Neac?u, art-emisDac? trecutul nu te impresioneaz?, prezentul nu te afecteaz?, iar viitorul nu te îngrijoreaz?, atunci e?ti românul zilelor noastre. S?pt?mâna asta a fost s?pt?mâna sup?ra?ilor. Unde te uitai vedeai numai sup?ra?i.

Coinciden?? sau consecin???

Nu ?tiu când se încheie sau dac? s-a încheiat, dar pentru români Olimpiada s-a încheiat de mult. Nu doar num?rul de medalii, dar ?i evolu?iile sportivilor români au fost cele mai jalnice cred c? din toat? istoria particip?rilor noastre. Dac? ar fi s? ne lu?m fie ?i numai dup? rezultatele la gimnastic? unde chiar dac? nu câ?tigam titlul suprem dar tot aveam ceva medalii pe aparate ?i tot se poate afirma c? suntem în groap?. Nu ?tiu pe cine mir?, dar pe mine nu. Sportul, de mas?, preg?tirea viitorilor sportivi de performan??, profesioni?ti sau amatori, merg mân? în mân? cu activitatea economic?, politic? ?i social? a unei ??ri. P?i când ?efii de federa?ii sunt numi?i de ?efi de partide, când antrenorii echipelor na?ionale sunt adu?i din ??ri unde se vorbe?te limba pre?edintelui, indiferent de rezultate, sau poate tocmai în ciuda lor, când marii „finan?atori" ai sportului rege se bat pe celulele din pu?c?rii, cine mai are preten?ia la rezultate sportive? Nu m-ar mira s? aud c? inclusiv selec?ia sportivilor la olimpiad? ?i baremele au fost f?cute pe linie politic?. Aud c? unele sportive sau sportivi s-au sup?rat pentru rezultatele slabe ?i au ar?tat cu degetul, dup? ce s-au f?cut de râs, spre federa?ii ?i ministere. P?i de ce nu au f?cut scandal înainte? S? fi spus un sportiv: „eu nu particip la olimpiad?, chiar dac? am ob?inut baremul, ca semn de protest fa?? de modul în care sunt tratate echipele reprezentative". Atunci da, le-a? fi dat dreptate, dar acum, de ce mai fac scandal ? Ca s? se justifice? Neeeeeeeee, asta e glum?, t?t?. Deci, rezultatele sportive merg mân? în mân? cu cele... politice. Nu e o coinciden??, e o consecin??.

Sup?rarea lui Gulem

Cic? prin Statele Unite ale SUA, Gulem efendi, un fel de Soro? al turcilor, începe s? aib? palpita?ii. De teama lui Erdogan care nu cedeaz? ?i vrea s? pun? mâna pe du?manul de clas?, Administra?ia Obama, se vede nevoit? s? dea curs cererilor otomanilor ?i deocamdat?, cel pu?in de form?, se face c? investigheaz? cu o echip? de „speciali?ti" plângerile sultanului. Nu pot spune la ce concluzii vor ajunge, în mod cert vor învinge ra?iunile de stat, sau, cum spunea un personaj celebru, „interesul na?ional". Nu cred c? americanilor le convine mutarea bazei de la Incirlik, mai ales c? deja unii s-au inflamat auzind c? baza pacifist? de la Deveselu risc? s? fie transformat? în baz? pacific?. Pân? una alta, nu a? vrea s? fiu în ?alvarii lui Gulem chiar dac? practic, el nu a pus mâna pe iatagan. Dar cei care s-au ?colit la el, ca ?i cei care s-au ?colit la Soro? ?i conduc acum România, au pus-o de o schimbare maidanez?. La noi nu a fost nevoie de lovitur? de stat, pentru c? românii dorm de 27 de ani, a?a de dulce si profund c? e p?cat s? îi mai treze?ti.

Sup?rare de patru stele

Dac? tot suntem la mangialâc, „am urm?rit cu deosebit interes", cum îi place pre?edintelui românilor lui s? spun?, declara?iile domnului ministru al ap?r?rii, vizavi de discutata trashuman?? atomic? a bazei de la Incirlic. M? mir cum a avut timp domnul Motoc, între dou? anivers?ri ?i fotografii cu fete ?i copii, s? mai vorbeasc? ?i despre probleme reale ale armatei. Se pare îns? c? a primit ordin. În fine am privit ?i auzit cum se jura, c? habar nu are despre Rocada Ingirselu, c? el nu a vorbit a?a ceva cu nimeni . Dac? nu el, poate Mutu ? C? nici despre marea Flot? N.A.T.O. a M?rii Negre nu vorbise el cu bulgarii, ci Mutu, de?i era pe mo?ia lui. Oricum indiferent ce a spus el, eu am urm?rit cu mare aten?ie ce a spus cel care se afla în dreapta lui, recte ?eful SMG, domnul general Ciuc?. O s? spune?i c? nu a spus nimic. V? rog s? v? uita?i de mai multe ori la înregistrare(daca o gasiti undeva), în special la privirea lui ?i o s? vede?i cât de expresiv? este. Cum, s-a uitat numai în jos cât a vorbit domnul ministru? P?i ?i ce, asta înseamn? c? nu a spus nimic ? Privirea în p?mânt a domnului Ciuc?, spune mai multe decât 10 declara?ii politice ale lui Motoc. Dar ?i declara?ia domnului Motoc este cu cântec, pentru c? domnia sa spune c? nu au existat discu?ii, dar nu spune nimic de ordine sau de discu?iile care vor urma: „Ce v? pot spune este c? nu au existat niciun fel de discu?ii nici la nivel politic, nici la nivel specializat în acest sens. Nu exist? niciun fel de gândire, de planuri în aceast? direc?ie. Deci categoric nu putem vorbi reac?ionând la aceast? informa?ie decât c? este o specula?ie"

P?i cum s? discu?i când prime?ti ordin? Ce, suntem în armat?, sau pe ?antierul cucu? Domnul Motoc nu minte, nici m?car nu au discutat... ordinul. Doamne fere?te! As vrea îns? s? îl aud pe domnul Motoc sau pe domnul Ciuc?, dar el nu mai poate vorbi, c? are amigdalele legate, spunând nu c? nu s-a discutat, ci c? nu intr? m?car în discu?ie un asemenea subiect ?i c? a?a ceva nu se va întîmpla niciodat?. Dar, am dreptate, a?a ceva nu se va întâmpla niciodat?, adic? nici unul nici altul nu pot afirma a?a ceva, pentru c? ?in prea mult la scaunele pe care au fost a?eza?i.
In plus, pân? la acest moment poate este vorba doar de o variant?, sau a?a zisul plan „B" care nu se cunoa?te, nu se discut?, doar se aplic?, pentru c? este planul de avarie. Oricum eu cred mai mult ceea ce a spus generalul Ciuc?, a?a cu ochii în jos, decât ceea ce a spus Motoc, cu ochii în camere, nu de alta, dar îl cunosc ?i nu l-am v?zut niciodat? a?a de c?tr?nit, nici oficial nici neoficial. De ce oare? Am încercat s? aflu pe net o foto cu cei doi la momentul „adev?rului" sau înregistrarea video, dar mi-a fost imposibil. Dac? d? cineva de înregistrare, rog frumos s? îmi dea linkul, spre exemplificare.

Pelinel pelin amar

Vuiesc televiziunile, breaking news pe toate canalele, coana Pelinel, ultima amant? a arm?sarului Borcea a intrat zâmbind la vizit? ?i a ie?it am?rât?. Nu m? mir? s? v?d c? aceast? ?tire este prezentat? mai des ?i mai cu patim? pe canalele televiziunilor, decât ?tirea c? vom deveni ?int? nuclear?, sau c? am dat dou? reactoare chinezilor la Cernavod?, pentru o edi?ie de un miliard de exemplare a unei c?r?i pe care nu au citit-o nici prietenii, nici du?manii autorului. Nu m? mai mir? c? televiziunile prezint? drept un subiect de interes na?ional faptul c? s?raca m?mic? a dus fotografii cu plodul t?ticului Borcea iar acesta nu i-a semnat actele de succesiune. Asta da dram?, românii trebuie s? ?tie asta, eventual s? fac? ceva, s? ini?ieze o mi?care de eliberare a proasp?tului t?tic, ca s? o poat? pune de o nou? nevast?. Sau se a?teapt? s? nasc? ?i asistenta din penitenciar? Oricum ar fi, ?ara va fi în doliu ?i probabil va mai înflori un Pelinel pe undeva prin ?an?urile domeniilor Borcea, a?a, ca s? ne arate c? natura este frate cu românul.

Triste?e regal?

Pe undeva prin cotloanele palatelor regale din România, nu se ?tie prin care, plânge ?i suspin?, frumoasa domni??, pentru c? un nene de la un ziar ar fi aruncat pe pia?? un document care arat? c? augustul t?tic, cel care se plângea cui avea timp s? îl asculte c? a plecat din ?ar? în 47 cu ?eava pistolului bol?evic la ureche, amenin?at de prietenul cu care b?tuse palma în uugust pa?pa', de fapt nu ar fi plecat chiar a?a for?at ?i c? acceptase „cu demnitate" abdicarea. Ba, mai mult, s-ar fi rugat de tovar??ul Groza s? „mearg? pe burt?" adic? s? r?mân? între ei în?elegerea, ca s? poat? poza ?i el în victim? la o adic? ?i... pac la R?zboiu neicusorule! Nu m-ar mira, ca peste câ?iva ani s? afl?m c? ?i actualul „exil" în Elve?ia s? fi fost stabilit sau decis tot cu oarece indica?ii securiste, dar mai aproape de regescul gâng?vit. ?i acum, ca ?i atunci i se promit bani din visteria statului, numai s? stea acolo la Elve?ia lui ?i s? lase pe al?ii s? fac? ploile în numele lui. Lupul î?i schimb? p?rul, dar n?ravul ba! Oricum, se adun? nori pe deasupra S?vâr?inului, cu toate încerc?rile unora de a institu?ionaliza familia tr?d?torului. Ave?i pu?intic? r?bdare!

Peneli?tilor le sar PeNeLe

Aud c? e iar??i b?taie pe Ciolo?an, pardon, ciolan prin P.N.L. Cic? Marele Mut ar fi plecat s? se recreeze ?i ca s? fie sigur c? partidul de suflet nu lânceze?te, le-a l?sat tem? pentru acas?, s? stabileasc? cine va fi El Lider Maximo la viitoarele alegeri, adic? nu s? stabileasc? ei, ci s? numeasc? pe cine vrea el. Dac? a ajuns Iohannis s? dea ordine în P.N.L. iar „marii liberali" vajnici urma?i ai Br?tienilor s? î?i scoat? ochii ?i s? se fac? pre? de teama lui Kovesi, atunci î?i merit? soarta ?i s? nu mire pe nimeni dac?, cu Ciolo? în frunte, în toamn? vor avea 15% voturi iar B?sescu se va gândi dac? face guvernul cu ei sau cu U.D.M.R. Dragnea nu va fi nici el prim ministru pentru c? pân? s? candideze el se va schimba legea, iar cei cu condamnare nu vor mai avea dreptul s? fie ale?i dac? nu îi cheam? Iohannis. Nici T?riceanu nu va avea ?anse pentru c? lui i se preg?te?te condamnarea ?i va avea de ales, oric?c?, oric?c?. Oricum, s?rman? ?ar?, la trecutu-?i mare, jalnic viitor! Avem în fruntea ??rii o persoan? dovedit? în instan?? definitiv ?i irevocabil c? ?i-a însu?it un bun prin fraud?, prin declara?ii false, iar noi în loc s? ie?im în strad? ?i s? îl trimitem acas?, tremur?m de frica lui ?i ne închin?m la idoli ciopli?i de el. Dup? noi, „Little Boy".

footer