Revista Art-emis
Oceanul de am?r?ciune al C?t?linei Ponor PDF Imprimare Email
Redactia ART-EMIS   
Miercuri, 17 August 2016 16:23

C?t?lina Ponor, 2016La Jocurile Olimpice ajung doar performerii. Este o certitudine demonstrat? de-a lungul secolelor. La vârsta de 29 de ani, gimnasta C?t?lina Ponor s-a calificat în finala probei la bârn? la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro din 2016. „Regina" bârnei peste care au trecut anii a fost nevoit? s? se lupte cu gimnaste care abia puneau pasul în sal? atunci când ea cucerea primele medalii la Jocurile Olimpice de la Atena. Pân? acum, C?t?lina Ponor a cucerit trei medalii de aur la Jocurile Olimpice din 2004, una de argint ?i una de bronz la Jocurile Olimpice din 2012. În acest an a ratat ?ansa de a câ?tiga o nou? medalie. Cât de greu i-a fost, cât de greu îi este acum, doar ea ?tie. Un ocean de am?r?ciune... o spun chiar cuvintele ei: „Pre?ui?i ce ave?i, cât mai ave?i!". Într-o ?ar? cu înalt? tradi?ie sportiv?, într-o ?ar? în care, ast?zi doar câ?iva fac sport, restul doar afaceri, într-o ?ar? care înc? se mai nume?te România, astfel de oameni trebuie aprecia?i ?i sus?inu?i, în primul rând moral. Trebuie respecta?i. Nu sunt mul?i. S? le mul?umim ?i s?-i pre?uim, cu reu?itele lor ?i s? le fim al?turi în clipele dificile. Sunt printre pu?inii români cu care ne mai putem mândri. Este dureroas? constatarea C?t?linei Ponor: „Uneori sunt mai apreciat? de str?ini! Va mai dura pân? o s? apar? o nou? tripl? campioan? olimpic?! V-am l?sat s? v? face?i nebunia ?i s? m? bârfi?i". Dup? presta?ia de dinainte cu o sear?, gimnasta a emis un mesaj pentru contestatari ?i pentru cei care au criticat-o pentru participarea la Jocurile Olimpice. Nu oricine are competen?a de a face judec??i de valoare în sport, nu oricine cunoa?te frustr?rile ?i str?dania acestor minuna?i tineri afla?i într-o perpetu? competi?ie. Nu oricine are acces la detaliile vie?ii acestor osta?i f?r? epole?i. Noi ne exprim?m op?iunea de a fi al?turi de cei ce ne reprezint? ?ara, la bine ?i la greu, apreciindu-le victoriile ?i în?elegându-le frustr?rile. Suntem oameni, nimeni nu este perfect! Oficialit??ile de ast?zi ignor? valorile na?ionale, accept? denigrarea sau chiar condamnarea lor, aduc osanale unor tr?d?tori de ?ar? ?i acord? onoruri nemeritate celor care nu au f?cut nimic pentru România. Români, pre?ui?i-i pe cei care merit? ?i ap?ra?i-i! La mul?i ani, C?t?lina! „?i mâine e o zi!" (Maria Diana Popescu ?i Ion M?ld?rescu).

15 august 2016
A fost o zi extrem de grea ?i tensionat? pentru mine... De ce ? Crede?i c? mie mi-a fost u?or sau îmi este u?or? Sunt ani de munc? în spate, nivelul a crescut, gimnastic? nu mai e ce era înainte. Acum, ori câ?tigi cu acrobatic? foarte dificil? ori cu artistic? f?cut? perfect. Eu am încercat s? le combin ?i am gre?it pentru c? presiunea a fost extrem de mare. Fiind singur? gimnast? care a reprezentat România, trebuia s? mul?umesc într-un fel sau altul pe toat? lumea, chiar dac? nu mai aveam nimic de dovedit, poate doar mie s? îmi mai dovedesc înc? o dat? c? pot! Îmi pare r?u c? atunci când mi-am dat seama c? Integralul a ie?it prost nu am f?cut ?i coborârea care a fost preg?tit? pentru final?. Deci, DA! Pot! Pentru c? vreau! A? zice chiar m-am sim?it mai în form? decât la 16 ani ?i a? fi putut, dac? nu sim?eam ca o mân? care vroia s? m? dea jos de pe aparat, toate comentariile ?i undele negative c? nu merit?m s? fiu la Olimpiad?. Mi-am dorit prea mult, mi s-a rupt sufletul, am plâns toat? noaptea ?i la un moment dat vroiam s? m? opresc ?i nu puteam, nu mi-a fost u?or s? nu pun la suflet tot ce vedeam sau auzeam în jurul meu ?i în re?elele de socializare sau pres? ?i nu îmi este u?or nici în continuare! Am avut noroc c? mi-a dat Dumnezeu un psihic extrem de tare ?i am reu?it s? stau concentrat? atât cât am putut. S? nu ave?i impresia c? nu v?d tot ce scrie?i sau tot ce zice?i pe la spatele meu (aviz cei din jurul meu) doar c? nu am b?gat de seama sau v-am l?sat s? v? face?i nebunia ?i s? m? bârfi?i! S?tul? fiind de toate r?ut??ile care au început de dup? „europene", am vrut s? fie bine, s? fie bine pentru mine, pentru România, pentru cei care mi-au fost al?turi, care au luptat cu mine zi de zi, care m-au încurajat la fiecare pas, care ?tiu prin ce am trecut, câte piedici am avut, câte vorbe urâte au fost aruncate în mine f?r? rost!

Bab?? Oare la 29 de ani sunt bab?, când sunt „n" gimnaste în lumea asta trecute de 30 de ani? Dar e mai greu de ?tiut fiindc? nu toate au rezultate care s? le ?in? lumea minte!
Urât?? Poate sunt, nu ?tiu, nu toat? lumea e fotomodel, nici nu am fost ?i nici nu sunt un sportiv stil pitzi s? nu pot sta f?r? unghii false, f?r? p?r vopsit, gene false sau mai ?tiu ei ce minun??ii de genul acesta, fiindc? sunt prea concentrat? la ce am de f?cut!
Scorpie? Aici am s? va spun cu mâna pe inima c? mult? lume dup? ce m? cunoa?te pesonal, î?i retrage cuvintele, pentru c? de foarte multe ori, chiar dac? nu ar?t, sunt o persoan? mai mult decât s?ritoare, nu port pic?, nu port ur?, nu îmi doresc ca altul s? se loveasc? sau s? p??easc? ceva. Întotdeauna am fost acolo atunci când a fost nevoie de mine dar asta ?tiu numai acele persoane care îmi sunt al?turi ?i la bine ?i la r?u, nu persoanele false care acum î?i zâmbesc ?i dup? câteva secunde se întorc cu spatele ?i te bârfesc fiindc? nu te suport?!
Fi?oas?? Faptul c? am o masca pus? când m? antrenez sau când sunt în concurs dovede?te cât de mult îmi doresc s? fac ceva, dar persoanele frustrate nu vor vedea niciodat? adev?rat? fa?? a mea, iar cei care ajung s? m? cunoasc? chiar ?i pentru prima oar? îmi spun... „Nu am crezut o secund? c? e?ti a?a cu bun simt ?i atât de cumsecade?" ?i nu de pu?ine ori am v?zut întrebarea „când a tras Ponor echipa dup? ea?". P?i, ia hai s? ne aducem aminte. E adev?rat c? întotdeauna în spatele meu a mai fost cineva care m-a ajutat, de exemplu Monica, Dana, Oana sau Sandra! Începând cu anul 2003 oare cine a f?cut parte din echip? pân? în prezent?
Oare rezultatele cele mai bune din 2003-2004 ale cui au fost? În 2005 cine a reprezentat România ?i a venit cu medalie de bronz la mondiale când toat? echipa era dat? afar? din lot? Cine a fost lâng? fetele din 2006 la europene? Cine s-a întors în mai 2007 din pauz? de 8 luni, ca în 3 luni s? î?i revin? pentru mondiale ?i s? ajute într-un fel sau altul echipa?
Oare în 2011 cine a revenit dup? 4 ani ?i o interven?ie la inima tot pentru a ajut? echipa la Tokyo s? se califice la olimpiada unde am plecat? singur?, f?r? Sandra cu fete f?r? experien?? ?i mi-am c?lcat pe orice principiu c? veneam dintr-o echipa campioan? olimpic? ?i mi-am asumat din nou un a?a zis „e?ec" s? ne întoarcem f?r? medalii de la mondiale? ?i atunci am reu?it s? ajut echipa s? vin? pe locul 4? Oare cine?
Oare în 2012 împreun? cu Sandra cine a condus echipa s? vin? pe locul I la europene încercând s? dea exemplu celor mici cum s? fie unite ca ?i echip??
Oare la olimpiada unde toat? lumea spunea - inclusiv antrenorii c? noi nu vom ie?i pe podium din cauza c? Larisa este accidentat? -, oare cine a tras ?i cu din?ii din nou cu Sandra pentru echip? c? s? ie?im în primii 3?
Oare acum dup? ce nu mai aveam nimic de dovedit cine a revenit dup? 3 ani de pauz? din nou s? încerce s? ajute aceast? echipa care se vedea de la Mondialul din 2014 c? ceva nu func?ioneaz??

Dup? ce m-am operat ?i am tras cinci luni cu dintîi de mine când antrenorii îmi spuneau c? fac de fapt fi?e ?i c? nu vreau s? m? duc la recalific?ri, c? nu m? doare nimic chiar dac? plângeam de durere în sal? ?i din ianuarie pân? în ultima s?pt?mân? înainte de primul concurs mi-am tot rupt gamba fiindc? încercam din r?sputeri s? îmi revin s? ajut echipa la test event.
Oare cine a fost nebuna care s-a apucat s? fac? s?rituri direct în concurs la recalific?ri încât era s? î?i rup? picioarele, numai s? mai bage un punct în plus echipei ?i s? nu ne facem c? ne bate pân? ?i cea mai slab? echipa din concurs?
Oare toate astea nu conteaz?? Oare to?i ace?ti ani e ca ?i cum nu am f?cut nimic pentru echip?? Se pare c? mul?i au uitat de câ?i ani sunt eu în gimnastic?, se pare c? mul?i au pierdut respectul fa?? de un sportiv care ?i-a dedicat toat? via?? unui sport, sacrificând tot ce înseamn? via?? unui om numai s? simt? rodul muncii lui de 25 de ani ?i s? fac? mii de români s? se simt? mândrii!

Dar care români? Uneori m? simt mult mai apreciat? de str?ini, de oameni care nu au o pic?tur? de sânge român în vene dar care plâng pentru mine, o dat? cu mine ?i care ?i-au dorit mai mult decât mul?i români ca eu s? pot ob?ine rezultat bun ?i la aceast? olimpiad?. Mul?i au aruncat cu pietre când au aflat c? voi concura pentru România la a 3-a mea olimpiad?, da, a 3-a olimpiada s? o mai zic o dat?! Aaaa, s? nu uit?m cic? au ie?it ?i 5 medalii olimpice! Unii nu mai sunt impresiona?i de acest rezultat fiindc? au fost înv??a?i prost ?i îl v?d ca pe trecut A?a e, a fost acum ceva timp în urm? dar uita?i-v? bine, personal eu nu v?d c? în viitorul apropiat s? mai fac? vreo gimnast? un asemenea rezultat! Pre?ui?i ce ave?i, cât mai ave?i c? va dura ceva pân? se va mai na?te urm?toarea Tripl? Campioan? Olimpic?. Unii habar nu au ce înseamn? sportul dar comenteaz?, al?ii nu ?tiu dedesupturile dar î?i dau cu p?rerea ?i critic?. Sunt unii care ?tiu, dar tac din gur? s? nu fac? r?u!

Oricum din toat? experien?a asta vreau s? le mul?umesc tuturor celor care au fost lâng? mine la fiecare pas: p?rin?ilor în primul rând care ?i-au f?cut datoria pe deplin ?i m-au sus?inut necondi?ionat, domnului Lucian pe care mul?i l-au criticat ?i care a avut parte de multe e?ecuri al?turi de o echipa la care personal nu am v?zut dorin?a imens? de a face ceva cum era genera?ia 2004 dar el, totu?i, a r?mas lâng? noi, a r?mas ?i a luptat pt onoarea lui c? antrenor de 18 ani la Lotul Na?ional dar care nu are parte de respect din partea tuturor colegilor, pentru onoarea României, a luptat cu speran?a c? se poate dar din p?cate nu a avut cu cine: Mihaelei Dobranici doctora lotului care ?i ea a fost criticat? f?r? motiv ?i care a pus suflet pentru fiecare fa?? din lotul acela sau acesta c? nici nu mai ?tiu exact dac? este un lot, lui Toma Vasilescu fizioterapeutul care numai el ?tie cât s-a chinuit cu tendonul asta al meu problematic dându-i b?t?i de cap zilnic, problema care ?i în momentul de fa?? exist?! Lui Florin A?tefanei care se tot chinuia cu spatele asta al meu cu hernii ?i fisuri pe inele s? mai scoat? din durere ?i s? m? lase s? lucrez. Fanilor adev?ra?i care au mers cu mine din clip? în care am intrat în lot ?i m-au sus?inut indiferent de situa?ie, c? a fost bine sau c? a fost r?u ei au fost mereu acolo, gata s? îmi trimit? gânduri bune ?i încuraj?ri.

Va mul?umesc oameni frumo?i c? a?i avut încredere în mine pân? la cap?t! S? nu uit de doamna Mariana ?i domnul Bellu care mereu m-au încurajat chiar dac? nu au fost în sala ?i nu m-au antrenat în ultima perioada, a?a cum au crezut unii dar care mi-au trimis mesaje de încurajare fiindc? inclusiv ei î?i d?deau seama c? m? antrenez ?i singur?. De ce spun asta? Fiindc? o jum?tate din antrenori erau antrenori personali ?i au preferat s? încurajeze numai pe cine au dorit iar cealalt? jum?tate de antrenori erau jum?tate cu mine jum?tate cu restul. Trei fete au fost al?turi de mine ?i m-au sus?inut restul 7 într-o alt? bisericu?a !

Mul?umesc în acela?i timp ?i celor care nu ?i-au dorit s? ajung pân? aici, fiindc? dac? nu existau ei eu nu m-a? fii ambi?ionat s? muncesc, s? îmi doresc, s? trag de mine ?i cu dintîi s? pot s? dovedesc contrariul! O vorba bun? mi-a spus cineva asear? dup? finale ?i am s? o ?in minte toat? via??: „C?t?lina, capul sus! ?tiu c? e?ti obi?nuit? s? câ?tigi, dar în via?? se mai ?i pierde. Tu ai avut ?ans? s? fii ?i vei r?mâne Tripl? Campioan? Olimpic?! Al?ii vor r?mâne doar cu r?utatea". Sunt cuvinte care m-au uns pe suflet, care m-au f?cut s? uit de tot ce s-a întâmplat... ?i are dreptate! Sunt obi?nuit? s? câ?tig dar sunt ?i om, ?i orice om gre?e?te, nu sunt f?cut? din metal c? un robot s? nu am suflet, sentimente sau s? fac totul perfect! Sunt mândr? de ce am realizat, chiar dac? nu am reu?it s? iau o medalie oricare ar fii fost ea, pentru mine s? ajung la 29 de ani cu 25 ani de carier?, 5 medalii olimpice la a 3 a olimpiada, e o realizare imens?! Am spus-o ?i o mai spun o dat? Campioan? olimpic? sunt deja ?i nu o dat?, de trei ori! Când al?ii vor ajunge la asemenea rezultate ?i la o asemenea vârst? atunci s? comenteze, s? bârfeasc? ?i poate atunci î?i vor da seama ?i ce înseamn? respectul! Cu toate astea spuse va mul?umesc c? mi-a?i citit aceast? scrisoare ?i cu mâna pe inima va spun c? nu renun? ?i tot ce s? întâmplat pân? acum m? face s? m? gândesc serios la Tokyo 2020![1].
Cu stim? ?i respect,
Tripla Campioan? Olimpic?
C?t?lina Ponor"
-------------------------------------------
[1] https://www.facebook.com/cataponor/

footer