Revista Art-emis
Falimentul neoliberal. Local ?i global PDF Imprimare Email
Petru Romo?an   
Miercuri, 17 August 2016 15:39

Petru Romo?anActualitatea politic? româneasc? e destul de sub?ire, ca s? nu zicem c? nu prea e deloc. ?i totu?i, noua poli?ie politic? de orientare globalist? crede c? a dat lovitura ?i-l va b?ga la beci în sfâr?it pe C?lin Popescu T?riceanu, un pretins liberal tradi?ional, gur? mare, dar în fapt un banal demagog. Pentru c? a fentat o coad? de o mie de oameni la înnoirea permisului s?u de conducere. T?riceanu va lua chiar vreo cinci ani dup? estim?rile „optimiste" ale unor liberali-liberali, în realitate democrat-liberali, de fapt ex-b?si?ti, în clar neoliberali autohtoni. O coad? de o mie de oameni? Adic? o coad? „tehnocrat?", ie?it? din în?elepciunea ?i competen?a administrativ? a „guvernului meu", guvernul Ciolo?, tehnocra?ii vopsi?i? Acum, la Bucure?ti, ca pe vremea comunismului, serviciul de permise auto face o anchet? ca s? vad? dac? T?riceanu si-a reînnoit carnetul s?rind coada de o mie de oameni. Dar face cineva vreo anchet? ca s? afle de ce avem în 2016 o coad? de o mie de oameni? Ce-o fi mai condamnabil: c? T?riceanu a fentat coada sau c? în 2016, în epoca tehnocrat-european?, avem acelea?i cozi la zah?r sau la tacâmuri de pui ca în anii '80, sub Ceau?escu? În fine, l-au prins pe T?riceanu. Dar nu pentru Por?ile de Fier, nu pentru mo?tenirea Gojdu, nu pentru o posibil? asociere cu spionajul maghiar, nu pentru o îmbog??ire prea mare ?i de tot suspect?, nu pentru iresponsabilitatea din fruntea guvernului României. Ci pentru c?, recesiv, a reluat o practic? din tinere?e. Problema recent? cu mediocrul inginer T?riceanu, un fante ireductibil, e c? preia ca atare ideile valoroase ?i libere ale unor intelectuali ?i le papagalice?te cu tupeu. S? fie Daniel Barbu ?i Cristian Pîrvulescu cei care-i scriu lu?rile de pozi?ie cenu?iului T?riceanu ? Ideile antisistem curajoase, recitate de un biet contabil cu mânecu?e, r?suflat dar guraliv, devin ridicole ?i inutile.

Nu e înc? deloc clar de unde au ap?rut anonimii Klaus Iohannis, Dacian Ciolo?, Eduard Hellvig ?i atâ?ia al?ii în fruntea bucatelor. C? au leg?turi directe cu sistemul prin p?rin?i din Mili?ie, prin socrii bine plasa?i, prin n??ii ?i altele asemenea se poate documenta destul de u?or. Mai to?i componen?ii clasei dominante de azi au aceea?i provenien??. În nici un caz nu sunt descenden?ii fo?tilor de?inu?i politici sau ai aristocra?iei economice interbelice. Dar adev?ra?ii p?rin?i spirituali ai celor numi?i mai înainte ?i ai colegilor lor nu trebuie c?uta?i numai în sânul poli?iei politice în sens larg, de unde, evident, provin. Adev?ratul lor tat? e neoliberalismul global care le-a pus mâna în cap. În perfect? coordonare, desigur, cu poli?ia politic? local?, speriat? de popula?ia pe care a jefuit-o, o poli?ie doritoare de o nou? fa?? onorabil?, european? ?i atlantic?. Ce e cu adev?rat straniu e c? neoliberalii no?tri contemporani nu se deosebesc cu nimic de neoliberalii lor, de?i ai no?tri sunt de sorginte comunist?. Politicienii no?tri nu sunt deloc diferi?i de actualii candida?i la pre?edin?ia S.U.A. (cum vom vedea mai la vale), de înc? pre?edintele francez François Hollande sau de deja foarte detestata global Angela Merkel. Ai no?tri au o not? specific? doar prin pu?in?tatea lor personal?, prin prea vizibila lor obedien?? la noii patroni neoliberali, corporati?tii, multina?ionalele, marile b?nci. Ioan Talpe?, fost ?ef al Serviciului de Informa?ii Externe, a spus o vorb? mare ?i adev?rat? m?car o dat? despre celebrul tr?d?tor Ion Mihai Pacepa : Pacepa nu a tr?dat România pentru motivul simplu c? el nu a lucrat niciodat? pentru România. Foarte probabil c? acela?i lucru se va spune ?i despre mul?i dintre liderii de azi ai României. Ei nu tr?deaz? România pentru c?, de fapt, nu lucreaz? pentru ea. Dar dosarele se citesc pân? la urm?, informa?iile circul?. Mai crede cineva acum, dup? aproape doi ani de la evenimente, c? Iohannis a fost ales de feisbuci?ti ?i de diasporeni ? Cum c? guvernul Ciolo? a urmat firesc tragediei de la Colectiv ? Sau c? alegerea lui B?sescu a fost inevitabil? doar pentru c? Mircea Geoan? l-a vizitat pe Sorin Ovidiu Vântu? Oare nu-?i bate joc excesiv cineva, prin nenum?ra?ii trompeti?ti din a?a-zisa media, de o popula?ie deja atât de abuzat? ?

Ceea ce nu prea e clar în România e foarte clar în S.U.A. Iat? ce scrie Chris Hedges într-o foarte consistent? contribu?ie de pe site-ul Truthdig din 19 iunie 2016, intitulat? „Escroc vs. escroc": „Clasa liberal? (democra?ii - n. n.) refuz? s? lupte pentru valorile pe care pretinde c? le ap?r?. E paralizat? ?i prins? în capcan? de panica modelatoare a sistemelor de propagand? corporatiste. Singura presiune din interiorul sistemului politic vine de la puterea marilor companii (a corpora?iilor). F?r? vreo contraputere ?i f?r? voin?a clasei liberale de a sfida statu quo-ul, ne scufund?m din ce în ce mai mult într-un despotism corporatist. Argumentul repetat c? e nevoie s? sus?inem r?ul cel mai mic nu face decât s? înr?ut??esc? lucrurile. Schimbarea nu se va face repede. Ea risc? s? dureze un deceniu, chiar mai mult. Schimbarea nu va ap?rea niciodat? prin capitularea în fa?a partidului democrat, care reprezint? ordinea instituit?. O s? ne instal?m ?i noi în jungla politic? ?i o s? construim partide ?i mi?c?ri alternative pentru a distruge puterea corpora?iilor. Dac? nu facem asta, vom vedea cum democra?ia noastr? se atrofiaz?, cum se converte?te într-un stat poli?ienesc ?i cum ni se distruge ecosistemul. Ascensiunea unui demagog precum Donald Trump este rezultatul direct al op?iunii pentru neoliberalism a partidului democrat".

A citit cineva vreun articol sau vreo carte substan?ial? scris? de Iohannis sau Ciolo?, a v?zut cineva vreo contribu?ie remarcabil? de-a lor în orice domeniu înainte de-a ajunge hocus-pocus în capul mesei ? Conduc?torii no?tri de azi sunt nuli ?i neaveni?i, îi fac pl?cere lui Jean-Claude Juncker sau lui Joe Biden, dar ce treab? au ei cu România? Ei slujesc strict st?pâni externi, dar noi de ce îi toler?m atât de u?or? Spectacolul „sângeros" oferit cotidian de D.N.A. nu ?ine loc de politic? na?ional?. Arestarea lui T?riceanu sau a altora nu pot fi decât în avantajul adversarilor lor, care s-au instalat fraudulos în fruntea ??rii. România a intrat în hora neoliberal? cu întârziere, la spartul târgului, o învârte cu zel tocmai când al?ii ies din ea (vezi, spre exemplu, Ungaria ?i Polonia) ?i se va alege doar cu oalele „neoliberale" sparte. De?i e august, suntem deja în campanie electoral?, mai mo??it, mai cu cîte-o trezire brusc?, pentru legislativele din iarn?. Întrebarea la care vor trebui s? r?spund? atunci aleg?torii români este una de fond : op?iunea pentru Liviu Dragnea-C?lin Popescu T?riceanu (P.S.D.-A.L.D.E.) este una na?ional?, suveran? ?i independent? (sau doar demagogic? pe aceste teme), spre deosebire de op?iunea pentru Iohannis-P.N.L.-Ciolo?-Nicu?or Dan, din inim? livra?i neoliberalismului global? Chris Hedges ne spune c? americanii, indiferent dac? vor alege Donald Trump sau Hillary Clinton, vor c?p?ta aceea?i ordine neoliberal? catastrofal?...

footer