Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Lucian Avramescu   
Duminică, 31 Iulie 2016 22:17

Lucian AvramescuAm citit cea mai dur?, tran?ant?, nemiloas? dojan? meritat? transmis? poporului meu de un ambasador str?in. Un fel de „m?, m?i românilor, sunte?i întregi la minte?". O spune nu un neica nimeni, ci ditamai ambasadorul Norvegiei la Bucure?ti. Omul ?sta, diplomat venit dintr-o ?ar? în care nu prea cre?te nici grâul, nici p?tl?gica, nici floarea soarelui, nici leu?teanul, nu pricepe cum o ?ar? cu un asemenea p?mânt, toat? traversat? de gârle ?i izvoare ?i izvora?e, capabil? s? hr?neasc? f?r? probleme, cu îndestulare, 80 de milioane de oameni, nu-i în stare s? hr?neasc? o popula?ie de cinci ori mai mic?. E un uria? paradox, zice ambasadorul, exprimându-?i astfel perplexitatea. E, citesc eu pe dedesubtul r?cnetului dojenitor, o idio?enie. Cum s? impor?i tu, România, cire?e din Africa de Sud, usturoi din China, fasole din Etiopia, praz din Egipt, mere din Polonia, l?ptuci din Brazilia? Cum s? cumperi struguri când ai podgorii care produc cele mai diverse soiuri de mas? ?i de vin încât s? umpli toate mesele princiare ale lumii? Cum s? cumperi m?i România, nu ?i-e ru?ine, struguri de mas? din soiul Italia veni?i chiar din Italia când ?i nes?pat? o vie de la Dr?g??ani sau Pietroasele sau Valea C?lug?reasc? sau Odobe?ti î?i poate da struguri de mas? la fel de buni, dac? nu mai buni decât cei cump?ra?i din Cizm? ?i stropi?i abundant cu pesticide?

Se mir? ambasadorul Norvegiei, azi, într-o conferin?? public? ?i o sut? de politicieni ?i oameni de afaceri ?i de gur? cas? prezen?i în sal? îi dau tâmp dreptate ?i apoi pleac? acas? lini?ti?i. Alo, domnule Guvern, ai vreo solu?ie s? nu mai cump?r?m praz din Egipt fiindc? se ridic? Nea M?rin din mormânt, îi insul?i nu doar B?ile?tii, ci ?i opera umoristic?? Alo, nea ministrule agricol, ai vreo idee cum s? nu mai cump?r?m vagoane de usturoi din China, fertilizat cu c?cat uman, fiindc? chinezii nu arunc? nimic ?i g?sesc utilitate ?i productului ie?it din g?oaz?, ?i s? folosim usturoiul nostru, îngr??at cu gunoi de grajd, fiindc? la noi cre?te un usturoi mai bun ?i mai usturoi ca usturoiul lor, cu condi?ia s?-l pui în p?mânt? Ne spune, nu un neica nimeni, ci un diplomat care nu-?i pierde cump?tul cu una cu dou?, uluit - din iubire pentru noi fiindc? alt? motiva?ie n-ar avea - c? suntem, ca s? nu zic? idio?i, paradoxali. Da, nea norvegianule! Suntem un paradox european. ?i dac? mai cau?i ni?el mai g?se?ti ?i alte paradoxuri. Î?i mai zic eu unul. Acum un sfert de veac exportam mobil? în toat? lumea. P?durile noastre erau vândute ca viori ?i paturi ?i scrinuri sculptate. Nem?ii cump?rau, era singura ?mecherie îng?duit?, în l?di?e de lemn, musai în l?di?e de lemn, legume ?i fructe române?ti. Îi interesau în primul rând l?di?ele. Azi vindem, în lumea arab? mai întâi, apoi în lumea european? ?i-n toate lumile, exclusiv bu?teni. Lemn brut. Cump?r?m de-ale gurii. Cump?r?m grâu în ?ara grânelor ?i cump?r?m cire?e. Când, m? întreb, vom cump?ra dude? Din Guinea Bissau sau din Tanganica? ?i zarz?re. Înc? nu import?m zarz?re. S? cump?r?m ?i zarz?re. Da, domnule norvegian, ai slobozit un strig?t pe care-l recep?ionez ca pe o dovad? de dragoste. Transmite dragostea asta care s? ne trezeasc?, chiar dac? te fere?ti s? ne nume?ti idio?i, ci doar paradoxali.

P:S. Am publicat acest comentariu prin august 2015. L-am reg?sit, reluat sub diverse titluri ?i semn?turi, pe amplele ?i sofisticatele re?ele ale comunic?rii internetiste. C?-l semneaz? al?ii n-ar fi o nenorocire ?i, oricum, nu mi se întâmpl? prima oar?. Dar e atribuit Ambasadorului, ceea ce este aproape ilogic. Nu scrie un ambasador un comentariu despre ceea ce el însu?i a spus![1]
---------------------------------------
[1] sursa: http://ampress.ro/mai-romanilor-sunteti-zdraveni-la-cap-2/

footer