Revista Art-emis
1-84 PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Ion Coja   
Miercuri, 27 Iulie 2016 21:02

Prof. univ. dr. Ion CojaAcesta este scorul, scor de maidan, înregistrat la Nisa, pe 14 iulie! De la Ei a murit un singur combatant, de la Noi au pierit 84. Propor?ia este cople?itoare! Nici în b?t?lia de la Bataclan nu ne-au caftit a?a de r?u!... A fost 130 la 7, adic? 123 de mor?i ca diferen?? de scor, ne-au b?tut r?u ?i atunci, totu?i, le-am b?gat ?i Noi mortul în cas? de 7 ori!... Dac? împ?r?im 123 la 7, avem la 17,5714 victime din echipa noastr?, una victim? din partea Lor, f?r? a mai pune la socoteal? ?i r?ni?ii, care sunt numai de-ai no?tri, a?a c? scorul este în fapt ?i mai mare! Tot în favoarea Lor! Mereu în favoarea Lor!

Pân? acum, din câteva zeci de confrunt?ri, niciodat? n-am scos m?car un meci egal!... Iar de multe ori ne-au b?tut la zero! Zero mor?i Ei, zeci de mor?i ?i r?ni?i Noi! Când, bun?oar?, au pus bombe bine disimulate în bagajele unui avion...

La Nisa îns? noi n-am marcat decât un gol, un singur adversar a fost f?cut K.O., dup? ce acel combatant inamic a ucis 84 dintre Noi! Dintre ai no?tri !... Dac? vom continua a?a...

La ultima confruntare, de la München, e drept, am scos un rezultat ceva mai bun: la unul de-al Lor, Noi am pierdut numai 9 dintre ai no?tri! Semn bun?

Toat? lumea este de acord c? suntem în plin r?zboi! R?zboi între Noi ?i Ei! Nu este clar cine sunt Ei, dar este clar cine suntem Noi. ?i mai este clar c? dac? r?zboiul continu? cu acelea?i pierderi, dispropor?ionat de mici pentru adversari, mai devreme sau mai târziu Noi vom disp?rea ca actori pe scena istoriei, Noi vom fi prea pu?ini ca s? mai cont?m, Noi cei câ?i suntem, deocamdat?, cre?tinii „albi", arieni, indo-europeni, caucazieni... Noi suntem ?inta acestui r?zboi în care adversarul nostru nu are nume, nu are echipament, uniforma sau stindardul dup? care s?-i recuno?ti!

R?zboiul acesta a început de mult, dar s-a purtat prin subteranele nev?zute, necunoscute, ale istoriei. La vederea cronicarilor, a martorilor, acest r?zboi a ie?it la lumina zilei pe 14 iulie 1789. În Fran?a, la Paris! În cartierul Bastilia. Atunci s-a produs Big Bangul terorist care a dus la moartea a zeci de mii de reac?ionari cre?tini: aristocra?i ?i clerici francezi, ??rani, târgove?i, to?i catolici!

Dup? ce au sc?pat de rege, revolu?ionarii din Hexagon ?i-au pus un împ?rat, gloriosul împ?rat Napoleon, ale c?rui r?zboaie i-au costat pe ai no?tri, cre?tinii francezi ?i europeni, alte sute de mii de victime, dintre tinerii cei mai bravi, mai naivi, mai genero?i!

Dup? un secol de relativ? normalitate – „la belle epoque"!, revolu?ionarii bol?evici, adic? congenerii terori?tilor de azi, vor face victime însutit ?i înmiit mai multe: zeci de milioane de oameni nevinova?i! To?i sau aproape to?i cre?tini pravoslavnici, cum se mira Soljeni?ân în celebra sa carte, f?când bilan?ul sovietic al meciului dintre Noi ?i Ei!...

Au urmat apoi cele dou? r?zboaie mondiale... Nici azi nu se ?tie de la ce au pornit ?i cum de s-a întins vâlv?taia pe întreaga planet?! Dar s-a întins!... Scorul, din nou, zeci de milioane de-ai no?tri victime, afla?i în ambele tabere consemnate oficial de istoricii imbecili ca p?r?i beligerante, aflate în conflict! Deh! Impar?iali ?i principiali ca tot cre?tinul!... Conflictul era altul, n?ucilor! Între Noi ?i Ei!

Rezultatul spre care tindem inexorabil dac? o mai l?l?im mult cu drepturile omului în acest meci al Omului împotriva Fiarei, va fi vidul demografic din Europa ?i n?vala „fireasc?", conform? legilor fizicii, n?vala afro-asiatic? asupra vechiului continent, de mii de ani ?inta puhoaielor barbare! Aceasta va fi îns? ultima lor n?val?, ultima invazie! C?ci va fi total? ?i definitiv?!

Dac? va mai fi una, va fi peste Ocean, dar Noi n-o vom mai resim?i de aici din Europa, c?ci Noi nu vom mai exista!

footer