Revista Art-emis
Acum, ori niciodat?! PDF Imprimare Email
Ioan Galdea   
Miercuri, 13 Iulie 2016 15:09

Monumentul Unit??ii Na?ionaleA?a suna telegrama primit? de România, la 22 iunie 1916 de la alia?ii ei pentru a intra în Marele R?zboi ?i pentru a realiza idealurile pentru care urma s? lupte. Acum dup? 100 de ani a ap?rut acela?i strig?t, dar al Românilor, îndreptat c?tre cei care conduc destinele României, exact cum era trimis? ?i telegrama c?tre conduc?torii României de atunci. Acest strig?t disperat al Românilor vine în al doisprezecelea ceas ?i cere cu insisten?? celor care ne conduc s? se trezeasc? ?i s? treac? imediat la realizarea Monumentului Unit??ii Na?ionale la Alba Iulia, pân? la 1 Decembrie 2018. Mult doritul Monument trebuie s? devin? o m?rturie în viitor pentru ce a f?cut genera?ia noastr? acum la Centenar ?i s? arate genera?iilor viitoare recuno?tin?a noastr? pentru to?i cei ce au f?cut un enorm sacrificiu de sânge ?i un efort supraomenesc pentru Întregirea României.

1 Decembrie 1918 este cea mai mare zi din istoria Neamului Românesc ?i trebuie întâmpinat? în multimilenara Cetate a Albei Iulia la Centenar cu un m?re? monument care s?-i reprezinte pe to?i românii din ?ar? ?i de pretutindeni. Nerealizarea Monumentului Marii Uniri înseamn? abandonarea neamului din Ardeal, iar prin aceasta demonstr?m c? nu suntem vrednici de mo?tenirea primit? la 1 Decembrie 1918.

1 Decembrie 1918 ne-a adus Unitatea Na?ional? a Românilor, care este comoara noastr? cea mai de pre?, ce a fost stropit? cu sânge ?i sfin?it? cu lacrimi, ?i care acum trebuie r?scump?rat? cu recuno?tin?? ?i sacrificiu, nu cu indiferen??, del?sare, uitare, nep?sare, abandonare de c?tre cei responsabili, de autorit??i, de societate.

Nicolae Iorga a declarat c? r?zboiul pentru eliberarea fra?ilor de peste Carpa?i reprezint? „cea din urm? jertf? de r?scump?rare pe care neamul nostru din Ardeal îl duce pentru robia lui de 2000 de ani". Genera?ia f?uritorilor Marii Uniri a dus R?zboiul pentru Întregirea Neamului care a f?cut sute de mii de eroi ?i a costat zeci de miliarde de lei aur, iar genera?ia noastr? de la Centenar nu poate sau nu vrea s? ridice un monument la Alba Iulia, care s? devin? un simbol na?ional ?i un loc de pelerinaj al românilor. Prin nerealizarea Monumentului cei care ne conduc dau o palm? demnit??ii na?ionale, românit??ii ?i în primul rând ardelenilor, demonstreaz? c? nu sunt vrednici de a se bucura la Centenar de actul cel mai m?re? al Istoriei Românilor.

Realizarea Monumentului este un vis de aproape un secol, a?a cum Marea Unire a fost visul de veacuri al Românilor ?i idealul na?ional în care au crescut genera?iile noastre. Iar nerealizarea Monumentului înseamn? tr?dara istoriei neamului, a demnit??ii na?ionale, a mo?tenirii primite, a ardelenilor ?i a nu fi vrednici de comoara primit? la 1 Decembrie 1918. Lucrul bine f?cut înseamn?, ca la 1 Decembrie 2018, to?i românii care doresc s? fie prezen?i la Alba Iulia s? aib? posibilitatea s? pun? o floare la Monumentul Unit??ii Na?ionale, prin care s?-?i arate recuno?tin?a fa?? de memoria celor care au luptat ?i s-au jertfit ca noi s? tr?im în libertate ?i s? avem un trai mai fericit.

footer