Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Col. (r) Marin Neac?u   
Duminică, 10 Iulie 2016 17:53

Col. (r) Marin Neac;u, art-emisRomânii

Românii vor altceva, românii vor schimbarea clasei politice, românii s-au s?turat de minciuni, românii nu mai vor corup?ie, românii nu mai vor s?r?cie, românii vor s? lucreze, românii vor s? voteze, românii vor o via?? decent?, românii vor în Europa, românii vor în N.A.T.O. românii vor concedii pe Costa de Azur, românii se trezesc periodic, dorind ce aud pe al?ii c? ar trebui s? vrea ei ?i vorbesc prin somn, „da domnule, asta vreau, de ce nu a? vrea ?i eu, au dreptate ?ia". Toate aceste slogane, au ajutat de 27 de ani încoace diferi?i indivizi, diferite partide, diferite grupuri de interese, diferite structuri sau servicii interne sau externe s? prosteasc? popula?ia ?i s? aduc? la conducerea ??rii, pas cu pas, oameni care nu au aproape nimic, sau foarte pu?in, ceva în comun cu românii în numele c?rora manipulau masele. Manipularea ?i dirijarea maselor nu este o afacere a ultimelor decenii, nici a ultimelor secole, întotdeauna au existat ?amani, vr?jitori, circari, apoi au ap?rut religiile cu circarii ?i ?amanii lor, metodele se schimb?, uneori se îmbun?t??esc, tehnica recent? le ridic? la rang de art?, au ap?rut holograme, filme, programe pe calculator care te fac s? vezi ?i s? crezi ceea ce de fapt nu exist?.

Pi-?urca na?ional?

Dac? urm?rim evolu?ia maselor în România ultimilor 25 de ani, constat?m c? nu are nevoie de tehnic? sofisticat? pentru a fi manipulate. Prin?ul Charles s-a îndr?gostit iremediabil de România de arhaismul (era s? spun analfabetismul civic) meleagurilor noastre, pentru c? aici - zice el - s-a p?strat nealterat în unele zone, traiul patriarhal, am putea spune medieval. Eu cred c? pe lâng? drumurile neasfaltate, mirosul de baleg? sau de fân proasp?t cosit l-au atras ?i posibilitatea de a mitui autorit??ile pentru a cump?ra orice, slug?rnicia celor care conduc ?ara ?i umilin?a ?i graba cu care românii sunt gata s? primeasc? orice vine din afar?, dar mai ales, u?urin?a cu care ace?tia pot fi îmbrobodi?i. Revenind la prostirea maselor, cred c? nic?ieri în lume „prostimea" nu este mai u?or de dus de nas decât la noi. Om fi noi inventivi, om fi noi inteligen?i, om fi noi „?mechera?i", pricepu?i la toate (când vrem) , om fi noi leag?nul civiliza?iei europene dar suntem ?i poporul cel mai u?or de prostit. Dac? nu ar fi fost a?a, nu am fi votat timp de 25 de ani acelea?i partide cu aceia?i ho?i la conducerea urbelor ?i a ??rii. Iar aceast? prostie merge în toate ramurile. Hai s? analiz?m soarta fotbalului. La Dinamo, marea echip? care nu a mai participat la meciurile din cupele europene de când verii Becali ?i Borcea au ajuns la putere, la conducerea echipei ca antrenori s-au perindat sau mai bine spus înlocuit unul pe altul, Rednic ?i Andone, care parc? ar avea o în?elegere s? î?i bat? joc de ehip? ?i suporteri pe rând. La fel ?i la na?ional?, din 1993 încoace Iord?nescu ?i Pi?urc? par s? fie ale?i s? se schimbe unul pe altul, cu mici sincope, ca ?i când ei sunt singurii care trebuie s? încaseze bani de poman?.Cândva acest gen de rocade a fost numit sugestiv pi-?urc?. Se aude c? la din toat? crema fotbalistic? a Europei, domnul Burleanu s-a oprit la un neam?, Cristoph, Daum. Nu m? întreba?i de ce neam?, Burleanu ?tie de ce. P?i de când Iohannis e la Cotroceni a fost reintrodus? germane în ?coli, reclamele la salamul s?sesc cel bine f?cut îi includ pe Iohhan ?i Klauss, în construc?ii orice lucrare bine f?pcut? aduce alta, ce s? mai povestesc, via?a noastr?f?r? un neam?, sass au Iohhan nu mai are nici un sens. De ce nu am avea un neam? ?i în fotbal? P?i mai îndr?zne?te cineva sa se ia de el sau de cel care l-a adus? ?i totu?i, ce îl recomand? pe acest personaj la na?ionala de fotbal? Pe lâng? faptul c? nu are rezultate nici cât s? impresioneze o echip? de liga a doua, mai este cunoscut ?i pentru c? prizea? cocain? ca mutu. Nu cel de la Cotroceni, Adrian. Probabil Burleanui l-a adus ca s? nu se piarda obiceiul na na?ional?. Nu m-ar mira s? îl vedem pe Mutu antrenor second. P?i Herr Daum ar fi mai bun de arbitru de centru, pentru c? la loviturile libere ar avea cu ce trage liniile, apoi dup? executare le-ar ?i priza, ca s? nu murd?reasc? gazonul. Ja! Jaaaaaaaa!

Externa?ionala

Dup? cum spuneam la cîrma „Na?ionalei", la toate „e?aloanele" avem numai „antrenori" cu state în str?in?tate. La Cotroceni un neam?, la Victoria un francez, la servicii evrei, la D.N.A. un maghiar, ?i lista poate continua, ca la Regio. Unii ar spune c? e bine, c? în sfâr?it avem ?i noi ?anse s? b?tem Albania. Cineva, nu spun cine, m? a?teapt? cu replica: „câ?tigaaaaaaa?i, da câ?tigaaaa?i!".

Ciolo? ?i mini?trii s?i irelevan?i

Aud c? la Victoria domnul Ciolo? a mai demis patru mini?tri, din cei ultraspeciali?ti, adu?i cu bani grei de pe la Bruxelles, numai unul ?i unul, din cei care tr?geau cu pu?ca în Dumnezeu. Nu ?tiu cu ce pu?c? au tras ei ?i colegii lor, dar cum venir? se f?cur? to?i o ap? ?i-un p?mânt. Domnul Ciolo?, premierul numit pentru o var?, a schimbat deja jum?tate de guvern, ceea ce miroase a incompeten?? ?i amatorism, nicidecum a tehnocra?ie, Dac? l-ai întreba ce îi recomand? pe cei pe care îi propune mini?tri, ar declara imediat: „munca ?i talentul" dar eu i-a? r?spunde "pu?in, foarte pu?in". Eu nu ?tiu cum mai are tupeul s? vorbeasc? despre tehnocra?ie dup? ce a e?uat deja cu jum?tate din cei numi?i, c?ci indiferent cine i-a b?gat pe gât, tot el deconteaz?. Dar el nu, el are gânduri mari, el vrea s? fac? programul "na?ionalei" pe urm?torii 20 de ani. P?i când a fost întrebat la început de ce nu se lanseaz? în probleme mai profunde ale sistemului, domnul Ciolo? declara c? el este doar o solu?ie de avarie pe termen scurt, c? a în?ekles de la început c? a fost solicitat numai pentru a conduce ma?ina pân? la alegerile parlamentare. Acuma îns? gânde?te strategic. Cu cine vrea el s? fac? programul ??rii pe 20 de ani? Cu Petre Tob?, plastograful, cu doamna Prun?, care dup? ce a vizitat o parte din penitenciare s-a oprit motivând c? nu mai poate, nu mai are somn, ceea ce a v?zut a impresionat-o profund. Încerca?i s? v? închipui?i cum tr?iesc oamenii ?ia acolo dac? doamna Prun? nu a putut nici s? viziteze penitenciarele. Apoi doamna Prun? vine ?i d? declara?ia secolului, care a sc?pat netaxat? de media. Spune doamna Prun?, întrebat? de ce îl mai p?streaz? pe domnul Bejan la conducerea ANP când a fost contestat de toat? lumea: „eu cred c? este irelevant la acest moment faptul c?-l schimb, a? putea, nu pot sau nu s?-l schimb pe domnul Bejan, pentru c? va veni tot cineva din sistem cu privire la care eu am îndoieli foarte mari". Prin aceast? declara?ie pur ?i simplu incredibil?, doamna Prun? î?i recuno?te fie incompeten?a fie lipsa de voin?? în a schimba sistemul corupt. Domnia sa spune c? nu îl poate schimba pe domnul Bejan decât cu cineva dinauntru, dar, aten?ie !, nu are cu cine pentru c? nici o persoan? din sistem nu prezinta garan?ii, doamna Prun? având îndoieli foarte mari. Domnule Ciolo?, domnule pre?edinte, v? atrag aten?ia asupra acestei declara?ii halucinante peste care nu pute?i trece: Doamna Prun? nu poate s? schimbe un corupt din sistemul penitenciarelor, pentruc? to?i sunt corup?i. Ad aduce un altul la fel! Despre ce vorbim aici? Cu doamna Prun? vrea domnul Ciolo? s? fac? strategia României pe 20 de ani? ?i la justi?ie cu cine s? mearg?, ?i la A.N.P. ce facem timp de 20 de ani, mergem a?a pentru c? oricum va veni tot cineva din sistem? Doamna Raluca Prun?, repet, ori sunteti incompetent?, ori nu vre?i s? schimba?i nimic din cu totul alte motive, rezultatul este acela?i, men?ine?i corup?ia ?i tortura în sistemul penitenciar ?i justi?ie. Apropo de doamna Prun?, ?ti?i c? penitenciarele din România func?ioneaz? f?r? aviz sanitar ?i ISU? Ce m?suri a?i luat în acest sens în afar? faptul c? lua?i somnifere?

România pe pilot automat sau holoklaus-ul

La rândul lui, domnul Iohannis, aflat pentru foarte pu?in timp în ?ar?, anun?? c? a demarat un proiect m?re?, c?ruia i-a spus „proiect de ?ar?" ?i la care i-a invitat s? semneze pe to?i penalii din fruntea partidelor. Au r?spuns invita?iei to?i cei care sper? s? nu mai fie chema?i la D.N.A. iar domnul Iohannis este mândru nevoie mare c? a avut consens. Ce dore?te domnul Iohannis? P?i, dore?te ca el ?i oamenii lui s? hot?rasc? soarta României, unde s? moar? românii, unde s? plece s? lucreze ?i cine s? vin? s? le ia locul. Iar acest plan va fi preg?tit de el, sasul, ?i ceilal?i români sadea, externa?ionalii. De asta se vor ocupa consilierii ?i ?efii de partide în libertate. Domnia sa va pleca în rodaj cu noul avion. Pân? se antreneaz? pilo?ii, va închiria pilo?i str?ini, ca ?i cei care conduc ?ara, apoi dac? vor mai r?mâne ceva pilo?i prin Romavia, poate vor pilota românii. Pân? una alta România este pe pilot automat, pentru c? cel care este pus s? conduc? avionul ac?ioneaz? ca un robot, execut? mi?c?ri standard, conform set?rilor, nu poate s? aterizeze, pentru c? acolo trebuie inteligen?? uman?, iar actualul pilot nu e capabil de analiz? ?i decizie.. el doar execut?. Domnul Iohannis folose?te cuvinte mari: „Vom elabora împreun? acest proiect de ?ar?, vom stabili care este locul României, rolul ?i nivelul de ambi?ie în U.E.". P?i domnule pre?edinte, rolul ?i nivelul de ambi?ie al României în U.E. l-am v?zut la ultima întîlnire a Consiliului Europei, când nu v-a b?gat nimeni în seam?. S? v? reamintesc cum ar?ta?i printre adev?ra?ii ?efi de state? Asta ne a?teapt? cu dumneavoastr? sau ave?i alte ambi?ii? Odat? cu alegerea pre?edintelui pe facebook, România va intra pas cu pas în una din cele mai negre perioade ale sale , care va r?mâne, a?a cum spunea un bun prieten, cunoscut? drept Holoklaust, sau, cine ?tie, poate Cioloklaust. Stima?i locuitori ai acestor p?mânturi, la aceast? or?, soarta voastr? a copiilor vo?tri, a acestui p?mânt, sunt decise de o mân? de alogeni condu?i din afar?. Dac? ve?i continua s? dormi?i privind indiferen?i la cei ce propun strategii ?i proiecte, în curând nu ve?i mai avea nici p?mânturi, nici drepturi, nici copii.

footer