Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Marian Ioan   
Duminică, 29 Mai 2016 18:36

Marian Ioan, art-emisR?scolind prin ni?te sertare, am dat peste revista „Asia-Pacific Defence Reporter" num?rul din Iunie 1991. V?zând-o, am b?nuit c? trebuie s? fie ceva interesant în ea, din moment ce am p?strat-o atâta amar de vreme. Iar când am r?sfoit-o mi-am dat seama nu numai c? a?a st?teau lucrurile, ci chiar ?i mai ?i, c?ci chiar eu eram cel care semnase câteva rânduri în acea revist? cu titlul „Îndreptând aprecierile cu privire la România (Putting the Romanian record straight)". Din text rezult? c? articolul meu era un fel de drept la replic?, întrucât revista publicase într-un num?r anterior un articol din care rezulta c? România ar fi avut o pozi?ie de sus?inere a Tratatului de la Var?ovia, cu totul alta decât st?tuser? lucrurile în realitate. Tocmai ca s? corectez cele publicate de revist?, am abordat pe puncte chestiunile care fuseser? prezentate fals. Nu o s? le reiau acuma, curio?ii le g?sesc la pagina 4 a revistei men?ionate. M? voi referi acuma doar la trei chestiuni abordate în acel articol. Am spus c? România a fost singura ?ar? din Tratatul de la Var?ovia care nu a avut trupe sovietice pe teritoriul s?u în ultimii 25 de ani. Am afirmat c? România nu a luat parte la ac?iuni ale Tratatului de la Var?ovia, care au implicat folosirea for?elor armate pe teritoriul altor ??ri, a?a cum a fost ac?iunea din august 1968, din Cehoslovacia. Iar în final am spus c? „România a cerut desfiin?area blocurilor militare, inclusiv a Tratatului de la Var?ovia, cu mult înaintea altor state" ?i am ad?ugat c? România î?i men?ine aceea?i pozi?ie ?i dup? evenimentele din decembrie 1989 ?i ac?ioneaz? în acest sens.

Ne-am târât pe coate ?i genunchi s? intr?m în N.A.T.O.

Bine-n?eles c? cei de acas? au ?tiut ce am f?cut eu, ba chiar au aprobat. În sinea mea, sunt sigur c?, la vremea aia, m-au ?i aplaudat, m?car câ?iva. Continuarea, pe care o ?tiu to?i cititorii, m-a împins la formularea din titlu. Eu am fost atât de naiv încât chiar am crezut c? nu ne vom mai amesteca în vreun bloc militar. ?i?! Acuma avem trupe str?ine în ?ar?. Dar nu numai c? le avem, ci, am v?zut la televizor, le-am întâmpinat cu flori, la fel cum le-am întâmpinat pe cele sovietice în august 1944. Acuma ne-am trimis militarii s? moar? în Afganistan, în Irak ?i prin alte zone, f?r? nici-o leg?tur? cu ap?rarea vreunui interes românesc real, nu lozincard, atr?gând ?i ura foarte multora dintre locuitorii acelor ??ri. Iar c? am fi dorit s? se desfiin?eze blocurile militare nu numai c? am uitat, ba chiar ne-am b?gat într-un asemenea bloc. Nu numai c? ne-am b?gat, dar ne-am târât pe coate ?i genunchi s? intr?m, iar acuma ne mir?m c? suntem trata?i ca paria. P?i, d-aia suntem trata?i a?a, pentru c? str?in?tatea ne judec? dup? faptele noastre, nicidecum dup? lozincile cu care ne îmb?t?m singuri acas? ?i nici dup? c?r?mizile cu care ne batem în piept cu istoria noastr?, cu vitejia noastr?. Faptele noastre sunt singurele dup? care suntem judeca?i! Nu d? nimeni doi bani pe maniera libidinoas? în care ne manifest?m fa?? de str?ini, nici pe minciunile noastre l?ud?roase ?i nici pe promisiunile noastre lipsite de orice justificare. Astea, toate, mai devreme sau mai târziu ni se sparg în cap tot nou?.

Ce nostalgic! Ce naiv! ?i cât de inutil!

footer