Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Silvia Jinga, S.U.A.   
Duminică, 17 Aprilie 2016 20:31

Jinga Silvia, art-emisCam de dou?zeci ?i ?ase de ani, de când capitalismul s?lbatic a ravajat România, continu?m s? ne întreb?m cum de surorile mai mari din Uniunea European? nu se fac luntre punte, când se vede cu ochiul liber c? pe plaiul mioritic se fur? din greu, f?r? fereal?. De asemenea am fost ?oca?i când manipulatorii banilor murdari, circulând nestânjeni?i sub regimuri, guverne ?i schimb?ri preziden?iale au fost mângâia?i de judec?tori cu câte doi, trei ani de închisoare (vezi cazul Coco?, condamnat doar la doi ani de închisoare, Gabriel Sandu - la doi ani, Pinalti la trei ani). Dinu Pescariu care a învârtit milioane fraudate se delecteaz? la clubul s?u sportiv privat f?r? s? fi fost m?car condamnat. Dosarul Elenei Udrea a fost ?i el surdinizat, iar eleganta doamn? se plimb? de la parlament acas?, fiind prezent? ori de câte ori consider? c? este necesar s? se solidarizeze cu ho?ii de teapa ei sau care au întrecut-o, precum Sebastian Ghi??, pentru care a votat împotriva ridic?rii imunit??ii parlamentare. Aceea?i doamn? declar? presei c? o va vizita pe prim?ri?a de la Craiova, Olgu?a Vasilescu, consolând o infractoare dus? la beciul domnesc pentru nici mai mult, nici mai pu?in decât optsprezece capete de acuzare. To?i ace?ti uzurpatori ai statului de drept, „tor?ionari ai bugetului", cum sugestiv i-a numit jurnalistul Stelian Negrea, au în comun glorificarea spiritului mafiot, dup? cum se poate vedea. Ne-am tot întrebat cu îndrept??it? nedumerire cum a fost posibil? amânarea de decenii a unor dosare de corup?ie, cum s-a permis transferarea ilegal? a unor sume uria?e, stoarse din taxele unui popor sec?tuit, spre paradisurile fiscale, inaccesibile atâta vreme investiga?iei la lumin?.

Megadosarul „Panama", oglinda acuzatoare a re?elei mondiale de evaziune fiscal?, sp?lare de bani ?i alte practici financiare reprobabile

Bomba a explodat de curând, când în toat? lumea, nu doar la televiziunile române?ti s-a vorbit de începutul dezv?luirilor crimelor fiscale din dosarul „Panama", un megadosar de fapt. Megadosarul este oglinda acuzatoare a re?elei mondiale de evaziune fiscal?, sp?lare de bani ?i alte practici financiare reprobabile, intermediate de firma de avocatur? „Mossack-Fonseka". Actuali ?efi de stat ca Mauricio Macri (pre?dintele Argentinei), Salman, (regele Arabiei Saudite), Petro Poro?enko, (pre?edintele Ucrainei), fo?ti ?efi de stat, premieri (al Islandei) fo?ti premieri (Pavlo Lazarenko - Ucraina), Ion Sturza (Republica Moldova), oficiali guvernamentali din Fran?a, Grecia, Ungaria, Islanda, Malta, Polonia, Suedia, Marea Britanie, Germania, Elve?ia ca s? men?ion?m ??ri doar din Europa, bancheri, sportivi, oameni de afaceri, investitori, ?efi de institu?ii din ??rile Uniunii Europene, dar ?i din Rusia, China, India, Arabia Saudit?, Siria, institu?ii bancare precum „Deutsche Bank", „Banca Bavariei", „Reifassen Bank", numeroase b?nci elve?iene se reg?sesc printre infractori, pe listele „dosarului Panama" din a c?rui detonare s-au desprins primele schije. Ne întreb?m dac? acestea îi vor r?ni pe vinova?i sau va fi „á la Coco?", o dulce adiere a justi?iei. În stadiul actual al dezv?luirilor afl?m c? numai o sec?iune a dosarului „Panama" con?ine unsprezece milioane cinci sute de documente, c? se ocup? de caz vreo 374 de jurnali?ti ?i c? din România au zburat la firmele off-shore vreo 1,5 miliarde euro. În Uniunea European? exist? o economie subteran? în valoare de 3,3 trilioane euro. Informa?iile triste se vor pr?v?li în curând peste noi. Ne vor inunda, reflectând cum s-au produs ?i cum s-au ascuns banii sp?la?i, cum s-a practicat evaziunea fiscal? de-a lungul a patruzeci de ani.

Când o mul?ime de ?efi de stat fo?ti ?i actuali ?i-au asociat numele cu oficinele banilor sp?la?i în Panama, nu are rost s? ne mai întreb?m de ce toleran?a fa?? de furturile de anvergur? în România s-a l?b?r?at peste un sfert de secol. Pentru c? era un mediu toxic în întreaga Europ? care, din nefericire era mâncat? de corup?ie înc? de la aderarea ??rii noastre la marea familie. Am fost întotdeana uimit? de dexteritatea ?i sofisticarea mafio?ilor români, domni mari pe la Monaco, Bora Bora, San Tropez ?i alte locuri selecte de destindere, în a subtiliza banul public. Sfidarea lor de-a lungul acestui sfert de secol a fost între?inut? de un climat extern. De?i b?nuiam o oarecare complicitate pe ici pe colo a unor parteneri str?ini cu f?r?delegile de la noi, am fost mult timp in denial, cum zic americanii, pentru c? nu puteam accepta cu u?urin?? c? marele Occident, de la care ne-am silit ca ni?te ?colari con?tiincio?i s? înv???m întotdeauna, a coborât atât de mult ?tacheta valorilor. Ne-am sim?it atâta vreme relega?i la Por?ile Europei „ou tout est pris á la légère", încât acum, dup? c?derea comunismului, am crezut c? în sfâr?it se vor întrona ?i la noi onestitatea, punctualitatea, respectarea promisiunilor, munca st?ruitoare. Când colo, constat?m c? am ajuns la spartul târgului într-o mare h?rm?laie cauzat? de confuzia valorilor. În locul cinstei la loc de cinste a fost în?l?at furtul ?i o l?comie paranoic?.

Statul de drept mult trâmbi?at în România este un moft

În concluzie vrem s? spunem c? mafio?ii români, ?manglitori de naturelul lor, au avut ?i dasc?li occidentali. Companiile române?ti, pu?ine la num?r au g?sit „modele" de incorectitudine printre multina?ionalele care se întreceau, care mai de care, s? doseasc? profiturile create în România departe de v?zul pro?tilor de români, blestema?i parc?, vorba poetului, s? tot dea înapoi ca racul. Z?u a?a, nu are perfect? dreptate geniul nostru na?ional, c? d?m mereu înapoi? Ba da. Aducem m?rturie cei dou?zeci ?i ?ase de ani de globalist? ruinare economic?, ecologic?, moral? a ??rii, totul petrecându-se tocmai pe dos fa?? de a?tept?rile noastre. Noi am sperat la rena?tere ?i când colo, iat?-ne debarca?i cu arme ?i bagaje pe cel?lat mal, laolalt? cu to?i batjocori?ii lumii. Î?i imagineaz? oare cineva cât de uria?? este frustrarea acestui popor al nostru, asediat din toate p?r?ile de lepre na?ionale, acum, când afl?m c? de fapt în loc de asanarea leprozeriei indigene, tot ce-am înf?ptuit, prin moartea tinerilor în acel decembrie regizat de ini?ia?i, este doar s? ne dumirim c? mafia indigen? lucra cot la cot cu cea alogen?? S? ne bucur?m c? m?car am aflat de ce statul de drept mult trâmbi?at în România este un moft, demagogia de??n?at? a fost oferit? naivilor, în timp ce exper?ii în fraud? î?i derulau afacerile tenebroase în colaborare cu parteneri occidentali sau doar având modele printre ei. Schema diabolic? este plictisitor de identic? la to?i. Este atât de extins? în societatea româneasc?, încât ajunge s? se impun? omului de rând ca un modus vivendi demn de acceptat. Cum altfel s? ne explic?m cotele ridicate în sondajele privind alegerile de primari în sectoarele capitalei întrunite de in?i penali ca Vanghelie, Chiliman, Piedone? Indivizi de caracter, dornici s? candideze în alegerile de consilii locale, jude?ene, de primari nu sunt sprijini?i de aproape nimeni, în orice caz nu de partidele mari c? cele mici nu sunt luate în seam?. A?a încât, oricât de mult s-ar str?dui D.N.A.-ul s? cure?e corup?ia nu o poate face singur.

Avem nevoie de partide ?i alian?e politice care s? se autoregleze, s? se autopurifice când vine vorba de „tor?ionarii" legii. Mecanismul de autoreglare nu func?ioneaz? înc? în societatea româneasc?. Revoltele sporadice din pie?ele publice nu ajung pentru a se ie?i din iner?ia actual?, iar în absen?a factorului uman de calitate nimic nu se poate înf?ptui, ?tiut fiind c? omul sfin?e?te locul.

Delray Beach, 11 aprilie 2016

footer