Revista Art-emis
Noi, p?durea ?i saco?a cu minciuni PDF Imprimare Email
Marian Ioan   
Joi, 14 Aprilie 2016 21:45

Marian Ioan, art-emisP?durea cozilor de topor

Nu mai ?in minte cum ar?tau p?durile de pe aici pe vremea când eram mai mult daci ?i mai pu?in... ce-om mai fi. M? uit, îns?, la cum arat? acuma. Oare ce le-o fi f?cut s? ajung? a?a? Pe vremea aia, p?durile erau alc?tuite din copaci care în?elegeau s? se lase sacrifica?i pentru a deveni baraje în calea n?v?litorilor, sau ad?posturi pentru cei care îngrijeau p?durile, sau plute. Sigur, acceptau ei s? devină ?i lemne de foc, dar atunci se revolta ceva în ei astfel c?, dac? le picai în fl?c?ri, te cam pr?jeau. Dar acum? Acum, dup? ce au trecut pe aici ba romanii, ba hunii, ba le?ii, ba ru?ii, ba grecii, ba turcii, iar ru?ii, apoi nem?ii ?i iar ru?ii, iar acum au venit, în sfâr?it, ?i americanii, acum, zic, cu ce p?duri ne-am ales? C? dac? te ui?i mai atent vezi c? mai sunt câ?iva copaci scorburo?i, din care nu prea mai po?i scoate nimic, iar restul copacilor sunt din ?ia din care nu se pot face decât... cozi de topor. Iar ??tia nu fixeaz? nici solul, nu ?in nici toren?ii de ape, nu fac nici umbr? ?i nici m?car nu dau frunze care s? îngra?e solul. ??tia doar cad peste tine când ?i-e lumea mai drag?. Încerci să te adăposte?ti lâng? unu' ?i te treze?ti descoperit. Dac? vrei s?-?i faci acoperi? din el, te treze?ti c?-?i plou?-n cas?. Plut?? Fii prudent, c? te duci la fund cu pluta f?cut? din ei când nici nu te a?tep?i! Lemne de foc? P?i î?i scot ??tia un fum de nici nu mai po?i respira. Cozi de topor, atât se poate face din ei. ?i, uneori, ?i be?e d-alea pentru steaguri. Be?e care, dup? defilare, sunt folosite la cotonogirea „?lorlal?i".

Cam asta s-a ales din p?durile dacilor, acuma când noi am devenit... ce-om fi devenit. ?i acum schimbarea de paradigm?... cu cozi. Schimbarea s-a înregistrat nu în cozile propriu-zise, ci în atitudinea celoral?i. C?ci, acuma, cozile de topor nu mai sunt puse la zid, nu le mai arat? oamenii cu degetul, nu mai sunt condamnate, ostracizate, alungate cu pietre, sau b?gate la zdup. Acuma, oamenii î?i pun cozi de topor la rever, unii î?i fac chiar p?l?rii din ele, le aplaud?, le aclam?, le plimb? prin lume, iar pe unele le declar? chiar campioane ale democra?iei ?i le promoveaz? prin pres?. Ei, cum dracu' s? mai ias? altceva din p?durile noastre, acuma când, v?zând mersul lucrurilor, orice creang? nu mai viseaz? decât s? ajung? coad? de topor!?

Saco?a cu minciuni

În România, cea mai mic? unitate de m?sur? pentru minciuni este saco?a. Nu exist? ceva mai mic! Pe vremuri, se mai livrau minciuni ?i cu bucata, ba chiar ?i minciunele. Ma'mare, de exemplu, ?i chiar ?i mama, îmi f?ceau miciunele. Tare bune erau! Acuma am auzit c? li se zice scovergi. Probabil, de aia nu se mai livreaz? minciuni la bucat?. Ne-am adaptat ?i noi la democra?ie. Saco?a pentru minciuni a fost inventat? de marile magazine. Pardon, rectific, uitasem c? limba oficial? este, acuma, romgleza! Deci, saco?a pentru minciuni a fost inventat? de marile super-marketuri care, în urm? cu câ?iva ani, au desfiin?at saco?ele de plastic pe care ni le ofereau gratis ca s? ne punem cump?r?turile în ele, invocând faptul c? acele saco?e d?unau grav naturii. Acuma, marile super-marketuri ne livreaz? saco?e tot din plastic, dar pe bani, nu ni le mai ofer? gratis. A?a a ap?rut saco?a pentru minciuni.

Acuma, toat? lumea livreaz? minciuni la saco??. Politicienii ofer? permanent aleg?torilor saco?e pline cu minciuni, iar în preajma alegerilor le ofer? chiar ma?ini pline cu astfel de saco?e, desigur, tot pline ?i saco?ele. Pre?edintele, mini?trii, partidele, primarii au rezerve nelimitate de saco?e cu minciuni, din care ne ofer? gratis în fiecare zi. DNA-ul însu?i ?i-a deschis magazine specializate în livrarea de minciuni la saco??. Se numesc SURSE. Presa scris? ?i cea imaginat?, adic? aceea cu imagini televizate, ne ofer? numai minciuni la saco??. Deh, s-a modernizat, nu mai ne bag? pe gât câte o minciunic?!

Având în vedere evolu?iile actuale din România, m? a?tept ca saco?a de minciuni s? nu aib? via?? prea lung?. În curând, cred c? se va trece la livrarea minciunilor la sac. Mi-e team? c?, atunci când se vor hot?râ s? verse sacii cu minciuni în capetele noastre, proprietarii minciunilor vor interzie comercializarea c??tilor de protec?ie, ca s? fie siguri c? vor avea efectul pe care sconteaz? ei, acela de a ne tâmpi complet, astfel încât s? le înghi?im minciunile ?i s? mai ?i exclam?m cum exclamam eu când înghi?eam minciunelele lu' ma'mare: „Ah, ce bune sunt! Mai vreau!". Deocamdat? experimenteaz? metoda asta pe câteva modele. Unora li se zice moderatori/reporteri ?i sunt trimi?i pe la televiziuni s? ne arate cum trebuie s? ne bucur?m când ne vor c?dea sacii cu minciuni în cap, iar altora li se zice jurnali?ti ?i sunt pu?i s? descrie ce bine s-au sim?it ei, ce revela?ii de-a dreptul mistice au avut când li s-a v?rsat sacul în cap, ?i ne îndeamn? ?i pe noi s? încerc?m.

footer