Revista Art-emis
Iadul de sus ?i tusea m?g?reasc? PDF Imprimare Email
Marian Ioan   
Miercuri, 02 Martie 2016 19:27

Marian Ioan, art-emisCe noroc am avut c? am îmb?trânit ?i n-am mai avut putere s? p?r?sesc aceast? colonie! Dac? plecam, înapoi nu m? mai uitam ?i nu mai observam c?, aici, iadul nu este jos. O mul?ime de locuitori ai coloniei au ca principal? preocupare strigatul de lozinci. Având consilieri buni, de peste m?ri, care-i ?i pl?tesc, b?ie?ii strig? lozinci ademenetitoare, deschiz?toare de orizonturi frumoase, astfel c? o mul?ime de al?i locuitori îi aclam?, îi aplaud? ?i-i aleg în fruntea bucatelor, unii dintre ei fiind, la rândul lor r?spl?ti?i, m?car cu câte un mic sejur de instructaj pe plaiuri floridiene. Iar strig?torii de lozinci se apuc? s? dea legi, decrete, hot?râri. Legi care, la prima vedere, ar constitui chiar materializarea lozincilor ademenitoare. Frumuse?ea începe dup? aceea. C?ci, nici cei care le-au adoptat, nici care i-au aplaudat, nu vor s? le respecte, întrucât nu le aduc lor personal niscai benficii vizibile, imediate. A?a c?, începe jocul. Te duci la ?ia care au adoptat legea care zice c? nu po?i s? faci ceva, le dai ceva ?i ei î?i dau aviz c? po?i s? faci acel ceva despre care ei legiuiser? c? n-ai voie s?-l faci. De ce nu au f?cut legea astfel încât s?-?i dea voie s? faci acel ceva de la bun început? Simplu! Nu s-ar mai fi dus nimeni s? le dea lor ceva. Dar cei de pe margine de ce i-au aplaudat când au adoptat o lege care lor în?ile nu le convine s? o respecte? Cum de ce? Tot simplu. Pentru c? fiecare a sperat c? to?i ceilal?i o vor respecta, iar ei se vor duce ?i vor da ceva, devenind, astfel, singurii care vor avea voie s? fac? ceea ce nu au voie ceilal?i. Am fost curios s? aud ?i eu explica?ia unuia dintre cei care a?a au procedat. Ca ?i explica?iile anterioare ?i asta a fost simpl?. Chiar a?a a sunat r?spunsul la întrebarea mea:
- P?i, e simplu, b?. Nu vezi ce vremuri tr?im? Cum vrei s? ajungi ?i tu mai sus, dac? nu faci a?a? Ce alte ?anse ai? Nu vezi c? a?a fac to?i?
- Deci, a?a se ajunge „sus", aici, în colonie!? Ooo! Înseamn? c? iadul nu este jos, aici, ci sus. Cât? u?urare pe capul meu! Nu voi c?lca niciodat? prin iad. C?, eu merg numai pe jos.
Celor care nu observaser? pân? acum, le pot pune la dispozi?ie fapte care se înscriu perfect în cele descrise. Foarte mul?i le ?tiu, foarte mul?i se lamenteaz?, dar nu se dau în l?turi de la a se complace în situa?ii precum cele pe care le dezavueaz?. C?ci, nu-i a?a, foarte mul?i vor... sus.

M-am n?scut în monarhie dar, dup? un an ?i câteva luni, f?r? s? m? întrebe dac? vreau, unTusea m?g?reasc? nene c?ruia nu ?tiu de ce i se adreseaz? ?i acuma calomniosul apelativ majestate, m-a dat comuni?tilor contra ni?te tablouri. Nu fac caz din asta! Dac? am mai fi fost în comunism acuma, eu l-a? fi dat pe el gratis. Fiind, totu?i, în capitalismul cel democratic, acuma a? cere un pachet de semin?e de dovleac pe el, ca s? nu stric pia?a. Mare m?g?rie în comunismu ?la! Mare de tot! Numai c?, eu fiind cam mic atunci, nu mi-am dat seama. De-abia acuma am realizat, aducându-mi aminte c?, de atâta m?g?rie, eu am f?cut tuse m?g?reasc?. Nu ?tiu ce ?i cum au f?cut ai mei, dar, într-o zi m-am trezit din somn ?i n-am mai avut tusea m?g?reasc? la mine. În apropierea casei noastre era un aeroport utilitar. Mi s-a spus c? am fost plimbat cu avionul, pe sus, am adormit ?i de aia nu ?tiam, dar mi-a trecut tusea. Probabil, acolo, sus, nu se întinsese comunismul ?i d-aia nu era m?g?rie ?i acolo! Acolo, sus, r?m?sese înc? împ?r??ia lui Dumnezeu. Acuma, s-au schimbat vremurile. Nu mai fac oamenii tuse m?g?reasc?. Acuma e democra?ie, e capitalism, a?a c? oamenii fac tuse convulsiv?. ?i ce tuse, nenic?, nu ca aia m?g?reasc? a mea! ?tiu de la so?ie c? o are de patru s?pt?mâni. E fain?, e tuse d-asta modern?, i-a colorat ?i ochii. ?i e d-aia hot?rât?, cred c? nici dac? ar plimba-o cu avionul n-ar ceda, c? ?i-acolo, sus, este democra?ie ?i capitalism acuma. Doar d-acolo, de sus, le-a c?zut libertatea în cap ?stora care au împânzit Europa. Am fost cu so?ia la toate spitalele. ?i? Nu s-a d?râmat niciunu. De d?râmat s-ar putea s? m? d?râm eu, v?zând cum se d?râm? ea. ?i cum ziceam, bine c? s-a terminat dracului cu comunismul ?la m?g?resc. Cred c?, dup? ce s-a terminat aici, jos, s-a suit sus. Acolo unde... are convulsii capitaliste.

footer