Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Col. (r) Marin Neac?u   
Miercuri, 02 Martie 2016 19:07

Bat. 811 Infanterie - Dragonii Transilvani„Mun?ii no?tri aur poart?, noi cer?im din poart?-n poart?",/ Noi lupt?m prin ??ri str?ine dar la noi nu are cine. (Folclor militar).

În data de 24 februarie 2015 în completare la articolul meu „Concluzii la Concluziile unor Comisii ale M.Ap.N. „ vizând modul în care M.Ap.N. trateaz? pensionarii militari, am postat ?i un scurt fragment dintr-un articol ce îmi fusese semnalat în comentariu, vizavi de întoarcerea militarilor B.118 Infanterie din Afganistan ?i „grija" cu care fuseser? întâmpina?i ?i trata?i de c?tre conducerea M.Ap.N., ace?tia fiind trimi?i la „odihn?" ca la inunda?ii, „milit?re?te" ar spune unii, pe podelele unei s?li de sport. Dup? ce am postat aceast? informa?ie la mine pe pagin? ?i pe re?elele de socializare, a ap?rut ?i un comunicat al M.Ap.N., cu nr 57, ca ?i ordonan?a, (trist? coinciden??) în care conducerea ministerului se explica. Iat? fragmentul postat de mine ?i explica?iile care au urmat: „Dar ca s? nu cread? cineva c? cei din conducerea armatei au ce au cu pensionarii militari, ia citi?i ?i vede?i cum se poart? conducerea armatei cu militarii întor?i din Afganistan. Dau doar un citat din articolul ap?rut în Gazeta de Cluj . «Astfel, in 21 februarie, aproape de miezul noptii, avionul care a adus din Afganistan peste 150 de Dragoni Transilvani a aterizat pe Baza Aeriana 90 Otopeni. La sosire insa, acestia nu au avut parte de o primire asa cum se cuvine si cum vedem in filmuletele postate pe internet de militarii americani, ci dimpotriva, s-au lovit inca din primul moment in care au pasit pe pamant romanesc de prostia si dovada de „barbatie" pe care cred ca o au cei care din motive neintelese de nimeni, inca se mai afla in varful Armatei Romane. Cum avionul Hercules care urma sa-i aduca de la Bucuresti la Campia Turzii decola abia a doua zi dimineata, militarii au fost dusi pentru a-si petrece noaptea intr-o sala de sport din Otopeni, fara paturi, apa sau mancare. Timp de peste sase ore, „dragonii" intorsi de pe frontul de lupta au dormit direct pe podea, folosindu-si ranitele pe post de perne. Urmeaza ca la inceputul lunii martie, in Dej, sa aiba loc festivitatea oficiala de intoarcere a militarilor din Afganistan, festivitate in care cei care le-au pregatit primirea din Otopeni sa se laude si sa culeaga roadele misiunii indeplinite de Dragonii Transilvani in Afganistan" a punctat jurnalistul Alex Prunean, care pân? nu de mult a fost ?i el pe câmpul militar al?turi de Dragonii Transilvani»". Ce mai e de comentat? Un singur lucru: în goana lor dup? aprecieri din partea Licuriciului, ?efii armatei - ?i cel militar ?i cel civil - întorc spatele militarilor români oriunde ar fi ei.

Un r?spuns de doi bani

„Nr. 57/24 februarie 2016
Referitor la articolele ap?rute ast?zi, despre repatrierea militarilor Batalionului 811 Infanterie „Dragonii Transilvani", Sec?ia pres? a M.Ap.N. face urm?toarele preciz?ri:
Activitatea de repatriere din Afganistan a personalului Batalionului de Infanterie Protec?ia For?ei a fost planificat? în perioada 7 februarie - 3 martie, cu aeronave C-17 Globe Master III puse la dispozi?ie de NATO prin programul Strategic Airlift Capability. Acest tip de aeronav? opereaz? numai pe Aeroportul Interna?ional „Henri Coand?" Bucure?ti. La data de 21 februarie au fost repatria?i 152 de militari, majoritatea de la Batalionul 811 Infanterie din Dej. Aeronava C-17 Globe Master III a aterizat la Bucure?ti în jurul orei 24.00. Având în vedere distan?a mare între Bucure?ti ?i localitatea de dislocare - Dej, Statul Major al For?elor Terestre a solicitat sprijinul pentru transportarea militarilor cu o aeronav? a For?elor Aeriene. Conform procedurilor, deplasarea militarilor de la Aeroportul Interna?ional „Henri Coand?" pân? la Baza 90 Transport Aerian a fost efectuat? cu autobuze, concomitent cu desc?rcarea materialelor ?i echipamentelor. Acestea au ajuns la aerodromul militar în jurul orei 1.00, unde au fost verificate de reprezentan?ii Poli?iei de Frontier? ?i ai Poli?iei Militare, activitate ce a durat circa dou? ore. Paletizarea celor aproximativ ?apte tone de materiale, pentru a fi înc?rcate în avionul C-130 Hercules care urma s? le transporte la Baza 71 Aerian? din Câmpia Turzii, a început dup? ora 3.00. Militarii au a?teptat paletizarea materialelor într-o facilitate a Bazei 90 Transport Aerian, folosit? ca sal? de sport, având în vedere c? durata dintre zboruri a fost prea scurt? pentru cazarea lor într-un spa?iu special destinat.
Primul zbor (cu 53 de militari la bord) spre Câmpia Turzii s-a desf??urat între orele 6.15 – 7.00, iar al doilea (cu 50 de militari la bord) în intervalul orar 8.30-9.15.
Aspectele administrative privind defluirea efectivelor în garnizoanele de dislocare au fost stabilite, de comun acord, între cele dou? categorii de for?e (S.M.F.T. ?i S.M.F.A.).
Sec?ia pres? /M.Ap.N. Tel./Fax 021/319.60.22"[1]

Paradoxul armatei române

Nu ?tiu, s? fiu sincer, de ce a mai fost nevoie de aceste preciz?ri care nu fac altceva decât s? confirme, într-o form? mai blând?, ni?te neajunsuri, o lips? de organizare ?i grij? a conducerii ministerului fa?? de militarii români întor?i dintr-o misiune. Îmi amintesc c? acum un an ?i ceva scriam despre al?i militari, cei din Craiova parc?, ce fuseser? repatria?i separat de bagajele lor ?i obliga?i apoi s? a?tepte zile întregi pentru a fi în stare s? î?i ridice efectele. Probabil c? încercând s? evite acelea?i critici, M.Ap.N. a adus – dup? cum se vede în comunicat tot harna?amentul, odat? cu militarii, dar a acordat mai mult? grij? materialelor decât oamenilor. Unii ar spune c? sunt cusurgiu, c? nu îmi convine nici a?a nici a?a, dar eu spun c? cei din conducerea armatei sunt incapabili ?i absolut indiferen?i la soarta militarilor, c? nu depun nici un efort pentru a face via?a acestora suportabil?, c? dac? ar fi fost vorba de o delega?ie a Parlamentului României s-ar fi g?sit ?i resurse financiare ?i posibilit??i de transport, ?i autobuze, ?i avioane tot ce era nevoie pentru cazarea sau transportul acestora, dar pentru militari nu este posibil de?i ace?tia fac ??rii o imagine mult mai bun? decât to?i parlamentarii. Se ?tia de sosirea militarilor, se ?tia ce comport? aceast? defluire, se ?tia ?i la ce or? ajung, ?i ce necesit?, ce probleme au ?i ce ar trebui f?cut ?i asigurat, dar s-a spus „las?-i b? c? sunt înv??a?i s? fie trata?i ca vitele, nu e prima oar? când îi primim a?a, cui îi pas?, ?i a?a nu au ce face". Asta este orientarea, asta este optica celor din conducerea armatei, a?a î?i trateaz? Armata Român? militarii. Pe undeva asta merit?m, atâta vreme cât asist?m pasivi la toate aceste rele tratamente adresate militarilor armatei. De fapt cine mai are nevoie de ei? Ei se duc ?i lupt? pentru drepturile altor state, de aceea civilii îi numesc mercenari iar nou? nu ne place, noi spunem ceva legat de art 5 ?i de obliga?iile noastre ca ?ar? membr? N.A.T.O., în timp ce grani?ele ??rii sunt ap?rate de lefegii tocmi?i de ?ar? dar impu?i de N.A.T.O. Nu este un paradox care ar trebui s? dea de gândit? Solda?ii no?tri mor prin Afganistan ap?rând interesele altora, iar ai altor ??ri vin s? apere (?) România (e adev?rat, de un inamic ipotetic dar înt?râtat permanent) pentru c? noi nu avem cu cine ?i cu ce. Ce a?i f?cut cu Armata României? Cine d? r?spus la aceast? situa?ie tragicomic??

Nu v? face?i iluzii

Eu sunt sigur c? în cazul izbucnirii unui conflict cu Rusia, a?a cum a izbucnit în Siria, solda?ii care acuma au venit s? se „exerciteze" prin rota?ie la grani?a de Est a României, adic? s? bage b??ul prin gard, vor pleca acas?, c? nu vor avea mandat pentru a lupta, ei sunt veni?i doar pentru plimbare, la lupt? vom merge tot noi, cel pu?in pân? ce N.A.T.O. va realiza c? România nu mai exist?, c? au murit ?i cei care nu voiau s? moar?, iar România este un freeland numai bun de st?pânit. Nu m? crede?i? Ia vede?i ce s-a întâmplat în Siria, cum a înt?râtat S.U.A. pe ieniceri ?i akingii s? provoace Rusia, s? doboare avioane, apoi s? invadeze ei cerul Greciei, ca în final s? amenin?e cu invazie terestr?. Ce a urmat? S.U.A. tace, turcii stau cu un picior în Siria, iar americanii fac alegeri, nu au timp de r?zboaiele altora.

F?-te c?-comunici Mihnea !

În fond, comunicatul nu explic? nimic, dar absolut nimic ! Probabil, irita?i de articolul ap?rut în Cluj ?i la Dej ?i de „imaginea mizerabil?" pe care m?rimile lor o fac României vizavi de grija fa?? de veteranii armatei, conducerea armatei a decis s? dea o replic? „viguroas?" printr-un comunicat care nici nu contrazice nici nu explic? cele spuse în Dejanul Dej[2] sau în „Radical de Cluj", ci doar reformuleaz? pe un ton neutru, cele întâmplate, ca ?i când conducerea armatei chiar nu ar fi avut ce s? fac?, a c?zut bomba atomic? peste ei ?i nu au avut scut anti-bomb?. Acest comunicat, ca ?i cel referitor la vizita comisarilor la pensionari, este sublim prin inutilitatea sa, pentru c? nu spune nimic, dar arat? c? „au f?cut ceva" au „contracarat" articolele „denigratoare" la adresa conducerii armatei, deci s-au „acoperit". Nu vreau s? spun cu ce, dar da, s-au cam acoperit. Probabil c? ministerul nu a avut bani s? închirieze câteva autocare s? îi duc? pe oameni acas?, a trebuit s? îi lase s? a?tepte într-un loc total neamenajat f?r? a le oferi nici m?car un ceai, f?r? paturi, f?r? saltele, f?r? nimic, trimi?i acolo cum se transportau pe vremuri p?rin?ii lor în bou-vagon, în timp ce la sfâr?itul anului conducerea ministerului se l?uda c? a suplimentat bugetul ap?r?rii. Da, l-a suplimentat pentru a putea asigura bazele militare str?ine ?i trimiterea militarilor în teatrele de opera?ii, c?ci în ceea ce prive?te soarta ?i nivelui de trai al militarilor în ?ar?, se poate vedea în fotografiile pe care le-a postat „Dejeanul".

Pentru comisarii care au circulat inutil prin 18 garnizoane s-au g?sit bani de transport ?i cazare, dar pentru cei 150 de militari nu s-au g?sit 5 autocare care s?-i transporte în condi?ii civilizate ?i binemeritate acas? ?i nici 50 litri de ceai. Asta este grija conducerii armatei fa?? de militarii ei! S? mai vorbim de modul în care sunt întâmpina?i militarii americani, germani, britanici la întoarcerea din misiune?[3] A?tepta?i s? vede?i cum vor fi întâmpina?i cei care vor veni s? bage b?tul prin gardul de la grani?a de r?s?rit ?i apoi face?i compara?ia. A?tepta?i s? vede?i cum vor fi primi?i ?i cum sunt caza?i ?i pl?ti?i refugia?ii trimi?i de doamna Merkel ?i apoi s? face?i compara?ie. Nici nu mai comentez inutilele detalii din comunicat, privind orele când au sosit militarii, cum au fost întâmpina?i de poli?ia de frontier?, cum au conclucrat conducerile S.M.F.T. ?i S.M.F.A., despre distan?a dintre Bucure?ti ?i Dej ca ?i cum ne-am fi aflat în Australia, pentru c? sunt detalii absolut inutile care dovedesc nu doar lipsa de în?elegere total? a mesajului ?i indign?rii noastre ci ?i o reavoin?? incredibil?. Dac? s-ar fi v?rsat toat? palinca trimis? de la Dej la Bucure?ti de-a lungul anilor, pe drum, acuma ar fi plecat militarii acas? cu vaporul.

-----------------------------------------------
[1] Aceste informa?ii sunt disponibile ?i pe internet, la adresa www.mapn.ro
[2]http://www.dejeanul.ro/content/dragonii-transilvani-intorsi-din-afganistan-intampinati-de-mapn-cu-bataie-de-joc-foto/
[3] Pentru cei care vor s? vad? cum sunt primi?i acas? militarii americani, v? rog s? accesa?i linkul
http://welcomehomeblog.com/

footer