Revista Art-emis
R?zboi public cu mize private PDF Imprimare Email
Petru Romo?an   
Duminică, 28 Februarie 2016 19:03

Petru Romo?anMiza enormului scandal care zguduie azi România ar trebui s? fie cunoscut? de toat? lumea: închiderea postului de ?tiri Antena 3. Simplu ca bun? ziua. Numai c? „organele" noastre, subtile ?i competente cum le ?tim, nu-?i nimeresc nicicum ?inta. ?i Antena 3 continu? s? emit? - mai eroic?, mai credibil? ?i mai victimizat? ca niciodat?. Rateurile „organelor" bat toate recordurile. Dar de ce s? fie închis? Antena 3 ? Asta dincolo de atentatul evident la libertatea presei ?i de pierderea multor locuri de munc?. Pentru c? se apropie din nou blestematele de alegeri. ?i, în ultimele vreo dou?-trei runde, Antenele s-au transformat brusc în partid politic, ba „purist" (de la P.U.R.), ba „conservator" (de la Partidul Conservator, dar f?r? nici o leg?tur? cu Titu Maiorescu sau P.P. Carp, adic? o impostur?) ?i au trimis în Parlamentul României mai mul?i gorobe?i „democratici" în scaune de senatori sau deputa?i. În dispre?ul total al alegerilor libere ?i democratice. Sau al egalit??ii în fa?a legii, de exemplu (abuz de pozi?ie dominant?). Dan Voiculescu, cu banii de la „Crescent" ?i „Dun?rea", ?i-a construit ?i un imperiu de pres? pe lâng? cel de afaceri ?i cu de la sine putere trimite în Parlament oameni care s?-i apere interesele economice. În asociere constant? cu P.S.D., care se folose?te masiv de Antene, mai ales de Antena 3, pentru a-?i face campanie electoral? patru ani neîntrerupt. E corect ? Nu, nu e corect. Desigur, din când în când, pentru interese ?i din obliga?ii sau strategii de moment, anteni?tii pot fi ?i liberali, antonescieni (de la Crin) sau iohanni?ti. Între timp, the Godfather Dan Voiculescu ?i-ar mai fi construit în interiorul trustului ?i un serviciu de informa?ii, condus de „pre?edintele" unei organiza?ii-fantom?, domnul Mugur Ciuvic?. O fi adev?rat ? N-o fi adev?rat ? În asemenea chestiuni de „servicii secrete" e greu de r?spuns. C? doar de aceea sunt secrete !

Condamnarea lui Dan Voiculescu la zece ani de pu?c?rie, cu confiscarea unei importante p?r?i din avere, s-ar fi f?cut printr-un proces foarte discutabil, controversat. Ca ?i în cazul procesului fostului prim-ministru Adrian N?stase. Amândoi ar fi fost pedepsi?i pentru alte fapte decât cele despre care a fost vorba în procesele propriu-zise. To?i cunosc?torii ?i oamenii informa?i sunt convin?i de asta. O fi a?a ? N-o fi a?a ? ?i dac? este într-adev?r a?a, cine hot?r??te s? se fac? asemenea procese m?sluite ? Care instan?? ?i dup? care Constitu?ie? Ambele procese, al lui N?satse ?i al lui Voiculescu, s-au desf??urat sub pre?edin?ia lui Traian B?sescu. Toat? lumea informat? arat? cu degetul spre acesta. ?i dac? e adev?rat, pe ce baz? legal? a luat Traian B?sescu asemenea decizii ? Între timp, Antena 3, mai ales datorit? informa?iilor culese de Mugur Ciuvic? ?i Grupul s?u de investiga?ii politice, a reu?it s?-l înfunde pe fratele lui Traian B?sescu, Mircea B?sescu, condamnat în prim? instan?? la patru ani de închisoare cu executare. Carierele sau imaginea public? a unor importante figuri din camarila lui Traian B?sescu au fost f?cute ??nd?ri în primul rând datorit? investiga?iilor Antenei 3. Pot fi enumera?i în grab? Elena Udrea, Gheorghe ?tefan, Dorin Coco?, Adriean Videanu, Roberta Anastase, Ioan Oltean, Elena B?sescu, Crinu?a Dumitrean, Marcel Hoar?, Alina Bica, asfaltatori, diver?i oameni de afaceri de partid, dar mai sunt ?i mul?i al?ii.

R?zboiul e în curs. Mai mult, Traian B?sescu se preg?te?te, cu micul s?u partid, o ridicol? oaste de strânsur?, s? participe la alegeri. Cu gurile de foc ale Antenelor îndreptate împotriva sa, are el vreo ?ans? s?-?i fac? ale?i primari, consilieri, ?i s? trimit? în Parlament senatori ?i deputa?i ? Greu de crezut. Cu atât mai mult cu cât fostul pre?edinte B?sescu, la mai bine de un an de la alegerea lui Klaus Iohannis ?i la câteva luni de la ie?irea din joc a lui Victor Ponta, e înc? ?inta principal? a Antenelor, mai ales a Antenei 3. Desigur, prea pu?ini vorbesc pe ?leau despre asemenea „chestiuni" ?i „aspecte". În schimb, se analizeaz? pe larg ?i profund confisc?rile, execut?rile, evacu?rile, legile, principiile, ce dracu' ! Cu toate cifrele macroeconomice str?lucite, multe mari companii române?ti gâfâie în insolven?? sau intr? în faliment, micile ?i mediile întreprinderi gem ?i se închid în ritm alert. Majoritatea românilor - care nu sunt nici „anteni?ti", nici „b?si?ti", nici „organe" - a?teapt? dispera?i s? ias? urzicile, m?cri?ul ?i ?tevia, ?i nu mai au nici o preocupare pentru nici un fel de alegeri. Prea s-au fript de fiecare dat? de?i au încercat cu tot spectrul. Nu mai cred nici in Iehova ?i nici în Antene (?i cu atât mai pu?in în Traian B?sescu).

footer